Şia Gerçeği

Şiilerin Hergün Sabah Resmi Devlet Televizyonundan Yaptıkları Dua (Kureyş’in İki Putuna Lanet)

Dua – Kureyş’in İki Putu: inanılmaz bir niyaza (dua, yalvarış, yakarış) ve bunun nasıl isimlendirildiğine bakınız lütfen: ‘Kureyş’in İki Putu’nun Niyazı’. Bu iki putla Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer (ra) kast edilmektedir. Ancak onlara sorduğunuzda sahabeleri tekfir etmediklerini iddia etmektedirler.

sanemduasi-2put

Çeviri: Ey Allah, Salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kureyş’in iki putuna (Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer) lanet olsun, onların (Kureyşin) iki büyücüsüne, iki zalimine, iki yalancısına ve onların iki kız kardeşine (Hz. Ayşe ile Hz. Hafsa) de lanet olsun. Ki onlar (Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer) senin emrine itaatsizlik ettiler, senin vahyini inkar ettiler, senin iyiliğini reddettiler, Resulüne itaatsizlik ettiler, dinini değiştirdiler, senin kitabında (Kur’an-ı Kerim) değişiklik (tahrif) yaptılar, düşmanlarını sevdiler, dostlarını reddettiler, hükümlerini kaldırdılar, emirlerini geçersiz kıldılar, delillerine inanmadılar, sevdiklerine düşmanlık ettiler, düşmanlarına korudular, ülkeni harabe ettiler, kullarını baştan çıkardılar. Ey Allah! Her ikisine (Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer), onların takipçilerine, sevenlerine, onların milletlerine, onların taraftarlarına, yandaşlarına, bağlılarına…LANET ET!

Şiilerin son derece önem verdikleri ve Şii alimlerin bunu geçerli bir dua, niyaz, yakarış olarak değerlendirdikleri bu belge Şii kaynaklarındaki birçok kitapta yer almaktadır.
Şiilerin temel düşünce dünyasını teşkil eden bu sözde dua, niyaz metni örneğin şu şahısların eserlerinde yer almaktadır: El Kafami, el Keşani, el Nuri el Tubrisi, Esedallah el Haeriri, Murteza Hüseyin, Manzur Hüseyin, el Karkey, el Damad el Hüseyni, el Meclisi, el Tasaturi, Ebul Hasan el Amili, Abdullah Şubbar, el Haeriri, Mirza Habiballah ve daha birçokları.

Önemli olan nokta bu şahısların tümünün Şii din adamları arasında en üst rütbe olan Ayetullah sıfatı taşıdığını belirtmek gerekiyor. Bu şahıslar, Şia mezhebi mensuplarının itibar ettikleri ve sözlerine ittiba ettikleri din adamları sınıfındandırlar.

Aynı zamanda bu belgeyi Humeyni de onaylamıştır. Tuhfetül Avam Makbul diye adlandırılan kitapta bu niyazın doğru olduğu noktasında ittifak eden Şii alimler şunlardır. Bu Şii alimlerin tamamı da Ayetullah sıfatını haizdirler!!

1. Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim el-Tabatabi

2. Ayetullah Seyyid Ebul Kasım el Hui

3. Ayetullah Seyyid Ruhullah Humeyni

4. Ayetullah Seyyid Mahmud el-Şamrudi

5. Ayetullah Seyyid Muhammed Kazım Şeriatmedar

6. Ayetullah Seyyid Ali el-Naki el Nakari

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu