NEDEN dintahripcileri.com ?

DİN TAHRİPÇİLERİ

Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Âlemin, Vessâlâtü vesselâmu ‘Âlâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘Âlâ Alihî ve Sahbihî ve Sellim.

Allahü Teâlâ, eşsiz yüce kitâbında, İsrâîloğullarının ve diğer haddi aşanların sözlerini ve inançlarını hikâye etmiş;  hakkı açıklamak ve hidâyet üzere olanlara yol göstermek için onları bize bildirmiştir.  Kitabında anlattığı bu insanların seviyesizliklerinden dolayı bunu terk etmemiştir. Âlimler de sünnetullaha uymuşlar ve Kur’ân-ı Kerîm’i kendilerine delîl edinerek her devirde hakkın ortaya çıkmasına çalışmışlar, kitaplarıya Müslümanların zihinlerini doğru olmayan bilgilerden arındırmışlardır.[1]

Nebi-i Muhterem (s.a.v.) Efendimiz de “Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlar.” (Beyhâki) buyurarak Müslümanların sakınması için, yeri geldiğinde yanlışların, sahipleri ile birlikte ifşâ edilmesine müsaade buyurmuşladır. Sitemiz bu temeller üzerine inşa edilmiştir.

 

[1]İmâm Süyûtî’nin Et-Tenbie Bi Men Yeb’asühullâhu ‘Alâ Re’si Külli Mie isimli eserinden, Süyûtî’nin Keşfu’s-Salsale isimli kitabına muhakkık tarafından yazılan mukaddime:49

Bu Konuda Ayrıntılı Bilgi İçin :

dintahripçileri

grss4

Başa dön tuşu