Ali Eren

“Mut’a” ve “nikah”… Bir arada kullanılabilir mi?..

Okuyucuya izah için her ne kadar “Mut’a nikâhı” deniliyorsa da, bu iki kelimeyi beraber kullanmak yanlış. Çünkü mut’a ayrı nikah ayrıdır. Bir muamele mut’a ise nikah değil, nikah ise mut’a değildir. Kadınla erkeğin, şahit falan olmadan belli bir ücret üzerinde anlaşıp belli bir süre beraber olmalarına mut’a deniliyor. Nikah ise bunun zıddıdır. Nikahta, mut’anın zıddına hem şahit var hem de nikah geçici bir süre için değil devamlı olur.

Bu birkaç satırdan sonra, yakın geçmişteki bir yazımı hatırlatacağım. 20/11/2008 tarihli “Buna Tefsir diyecek miyiz?” başlıklı yazımda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4 ilâhiyat profesörüne hazırlattığı 5 ciltlik KUR’AN YOLU isimli tefsirindeki vahim bir hataya işaret etmiş, Nisâ sûresinin 24. âyetinin tefsirinde mut’aya cevaz verildiğine dikkat çekerek bu yanlışı tenkit etmiştim. Çünkü, iki şahit olmaksızın bir erkekle bir kadının beraber olması 4 mezhebe göre de câiz olmayıp zina hükmündeydi…

Bahse konu yazımıza, büyük bir alâka gösteren din görevlileri, 5 ciltlik bu eseri hazırlayan zevatı tanıyor, ama böyle bir yanlışa nasıl imza attıklarını anlayamıyorlardı. Haklıydılar, çünkü anlaşılır gibi değildi.

Nisâ sûresinin 24. âyetinin tefsirinde mut’aya cevaz veren paragrafı okuyan din görevlileri tam mânasıyla dehşete düşmüştü. Telefon ve internet vasıtasıyla hislerini bizimle paylaştılar.

Bu okuyucular, kitabın birinci baskısını okuyanlardı. Birinci baskıdaki yanlışlığa yoğun tepkiler gelince, Diyanet mut’a ile alâkalı paragrafı değiştirdi, sonraki baskılarda başka ifadeler kullanıldı. Onun için, sonraki baskıları alanlar, bize “Bahsettiğiniz ifadeler Nisâ sûresinin 24. âyetinin tefsirinde yok” diyorlardı.

Haklıdırlar, önceki yanlışlık kaldırıldığı için tabii ki yoktur. Bu bilgiyi kendilerine arz ediyorum…

Okuyucularımıza bu açıklamayı yaptıktan sonra değerlendirmemize geçelim:

Mut’aya yol veren satırlar ilk baskıdan sonra kaldırıldığına göre, “Madem kaldırılmış, öyleyse yanlışlık da ortadan kalkmış mesele kapanmıştır” mı diyeceğiz, yoksa başka söylenecek söz var mı? Var. Çünkü, sonraki baskılarda yanlıştan dönülmüş olsa da, kim bilir kaç bin veya kaç onbin basılan kitapta okuyucuya yanlış bilgi verilmesinin vebali ve tahribatı ortadan kalkmış olmuyor.

Ortada, bu meseleyle ilgili cevap bekleyen birçok soru var.

1- Eseri hazırlayan 4 profesör, mut’anın câiz olmadığını biliyor muydu bilmiyor muydu? Bu yanlışı bile bile mi yaptılar bilmeden mi?

2- Bilmeseler bile dördü birden aynı yanlışta nasıl birleşti? Bu derece basit bir meseleyi bilmeyen kimselere nasıl tefsir hatırlattırıldı?

3- Onlar bu yanlışa düştü diyelim. Basılmadan önce eseri tetkik eden heyet bu satırları niçin çıkarmadı?

4- Heyet çıkarmak istedi de yoksa bir yerlerden baskı geldiği için mi bu satırlar tefsirde kaldı?

5- Yazarlar şahitsiz nikahın, yani mut’anın câiz olmadığını biliyor idiyseler –ki biz bildikleri kanaatındayız- böyle bir yanlışı bile bile niçin yaptılar? Ne düşünce ve ne niyetle? Varsa, kimlerin baskısıyla?

6- Gelen tenkitler neticesinde kitabın birinci baskısından sonra bu yanlıştan vazgeçildi. Ama önceki binlerce, belki onbinlerce kitaptan meseleyi yanlış okuyanların, belki de mut’a yapanların vebali kimin olacak?

7- Yanlışlığın bulunduğu birinci baskı niçin toplattırılmadı? Toplama cihetine niçin gidilmedi?

8- Belki toplamanın mümkün olmayacağı düşünüldü. Sonraki baskılarda hiç olmazsa, “Birinci baskının falan cildinin şu satırlar yanlıştır. Doğrusu şöyledir” diye niçin bir açıklama konulmadı? Müslümanları bu yanlıştan kurtarmak için niçin hâlâ bir açıklama yapılmıyor? Kitabın birinci baskısını okuyanlar niçin kendi hallerine bırakıldı?

9- Birinci baskıda yazılan doğru idiyse, sonraki baskılarda niçin kaldırıldı? Sonraki baskılarda yazılan doğru ise birinci baskıda niçin öyle yazılmıştı?

10- Zinanın kanunen suç olmaktan çıkarıldığı zamanımızda, bu fiilin günah olduğunun hiç olmazsa dinî kitaplarımızda anlatılması icap ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırlatıp bastığı, satış ve dağıtımını yaptığı bir tefsirde, yangına körükle gider gibi, böyle vahim bir suç işlenmesinin sebebi aklın alacağı bir şey değil. Bu eser basılmadan önce çeşitli tetkiklerden ve değişik ellerden geçtiği biliniyor. Üstelik tetkik erbabı kimselerin hepsi de mut’anın câiz olmadığını bilen kimseler. Öyleyse bir Kur’an tefsirinde böyle bir yanlışlık nasıl yer aldı? Bir yerlerden bir zorlama mı oldu? Değilse, bunca kontrola rağmen bu iş neyin nesidir?

Bu sorularımızın içinde yanlış ve yersiz olanlar olduğunu söyleyenler varsa buyursun söylesin. Ama doğru sorular da varsa onların cevaplarını almak istememiz hakkımız olsa gerektir…

Not: Namaz konuşmaları için davet edildiğimiz ve orada bulunduğumuz müddetçe bize zaman ayıran Çumra’dan Ahmet Özcan, Bozkır’dan Hüseyin Doğan, Seydişehir’den Ali Sertkaya’ya, yakın alâka gösteren ve muzahir olan her üç ilçenin değerli müftülerine ve belediye başkanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz…

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu