Ali Eren

Geceniz mübârek olsun

Bu gece, akşam ezanından itibaren mübârek Berat gecesidir. Bütün Müslümanlara, İslam âlemine hayırlı olsun.

Kur’an, âyet-âyet Kadir gecesinde indirilmeye başlandı. Bir de toplu indirilişi var. Duhan, 3, ve 4. âyetlerinin tefsirinden öğrendiğimize göre, “Kur’an-ı Kerim -toplu olarak- mübârek bir gecede indirilmiştir. Bir sene boyunca meydana gelecek her hikmetli iş, Allah’ın emri ile o gece  kayda geçer ve vazifeli meleklere verilir.”

Bu mübârek gecenin hangi gece olduğu hakkında iki görüş var. Bir kısım âlimler, bu gecenin Kadir gecesi olduğunu söylerken, diğer bir kısmı da Berat gecesi olduğu görüşünde.

İbni Abbas (r.a.) bu mübârek gecenin Berat gecesi olduğunu söylüyor. Peygamberimiz’in amcası Hz. Abbas’ın oğlu olan İbni Abbas hazretleri, ilim hakkında Peygamberimiz’in duasına mazhar olmuş büyük bir âlimdir.

Kur’an-ı Kerim’de, 6 şeye mübârek (bereketli) deniliyor. Bu 6 şey şunlardır:

1- Kur’an-ı Kerim (Enbiyâ, 50)

Kuran-ı kerime göre iman ve ibâdet eden kişi cehennem azabından kurtulduğu gibi, onun bu güzel hali anne-baba, dede, çocuk ve torunlarına da tesir eder. İşte bu tesir Kur’an’ın  mübârekliğinden (bereketinden)dir.

2- Su (Kâf, 9)

Suda 10 güzel haslet vardır: İncelik, yumuşaklık, kuvvet, letâfet, saflık, hareket, yaşlık, soğukluk, tevazu, hayat.

Bunlar, aynı zamanda hakiki mü’minin de vasıflarıdır:  Kalb inceliği, yumuşak huyluluk, ibâdet için kuvvetli olmak, nefs letâfeti, ibâdet saflığı (ihlas), hayır işlemeyea doğru hareket, göz yaşı, günahlara karşı soğukluk, insanlar arasında alçak gönüllü olmak, hakkı duyduğunda içinde hayat kıpırtıları olması.

3- Zeytin (Nur, 30)

Zeytin, Âdem Aleyhisselam’ın yeryüzüne indirildiğinde ilk yediği şeydir. Zeytinde, hem gıda vardır hem de aydınlık verecek yağ. Zeytinyağı  eskiden aydınlanmak için de kullanılırdı.

4- İsa Aleyhisselam (Meryem, 31)

İsa Aleyhisselam doğduğunda, annesi Hazreti Meryem’in yemesi için kuru hurma ağacının meyve ermesi, içmesi için de ayağının altından su çıkması ve “Oğlunla gözün aydın olsun” denilmesi, Hz. İsa’nın bereketlerindendir. Hs. İsa’nın, Allah’ın izniyle hastaları iyileştirmesi ve ölüleri diriltmesi de bereketlerindendir.

5- Kâbe (Âli İmran, 96)

Yeryüzündeki ilk ibâdet yeri, Mekke’deki mübârek Kâbe’dir. Bir kimse Kâbe’ye girse, günahı çok da olsa tevbe edici olursa affolunmuş olarak çıkar. Kur’an’ın ifadesine göre, “Oraya giren emniyette olur.”

6- Berat gecesi (Duhan, 3)

Berat gecesinde, yeryüzünde olanlar için rahmet, bereket, iyilik, af ve mağfiret inmektedir.

Hadisi şerifte buyurulduğuna göre, “Şabanın onbeşinci (berat) gecesinde, kulları üzerine Allah’ın rahmeti zuhur edip mü’minleri affeder, kafirlere ise mühlet verir. Kin ve hasetçileri de kötü hallerini terk edene kadar kendi hallerine bırakır.”

Peygamberimiz buyuruyorlar ki, “ Kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa, Allah o kimseye otuzu cennetle müjdeleyen, otuzu cehennem azabına karşı garanti veren, otuzu dünya âfetlerini uzaklaştıran, onu da şeytanın tuzaklarına karşı o kulu koruyan yüz melek gönderir.” (Mefâtîhu’l-Gayb)

Berat gecesinden sonraki gün oruç tutmak çok sevap ise de, tek başına Cuma günü oruç tutmak mekruh olduğundan, en az cumartesi günü de oruçlu olunmalıdır. Berat ve Kadir gecelerinde meleklerin bayramıdır.

Berat gecesinde gökten, “Af isteyen yok mu?…” diye nidâ olunduğunu ve af isteyen Müslümanların o gece affedileceğini haber veren Peygamberimiz, (s.a.v.) bu aftan istifade edemeyenlerin de şu kimseler olduğunu bildiriyor: Kâfinler, katı kalbliler, içki ve zinaya devam edenler ve ana-babasına âsî olanlar.

Peygamberimiz’e (s.a.v.) ümmetinin tamamına şefaat etme izni bu gece verilmiştir. Hem  bu geceyi hem bu geceden önceki iki geceyi ibâdetle geçiren Efendimiz’in ayaklarını ovarken “Yâ Resûlallah, Allah senin geçmiş gelecek günahlarını bağışlamadı mı? Kendinize niçin bu kadar zahmet ediyorsunuz?” diyen Âişe Vâlidemiz’e, “ Yâ Âişe, şükreden bir kul olmayayım mı” buyurmuştur.

Resûlüllah Efendimiz’in bildirdiğine göre, bir sene içinde doğacak ve ölecek ölenler, herkesin o seneki rızkı ve  sene içinde meydana gelecek hadiseler, hep Berat gecesinde kayda geçer ve vazifeli meleklere teslim edilir…

İnsanların yaptığı iyi, kötü işler Allah huzuruna Berat gecesi arzedilir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu