Sahabe Hakkında Haddi Aşanlar

Hz. Muaviye (r.a) Efendimizin Fazileti

Hz. Muaviye (r.a.)’nin fazileti hakkında hangi hadîs-i şerîfler vârid olmuştur?
İbn Ömer’den rivâyetle Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah (c.c.), kıyâmet günü Muavîye’yi, üzerinde îmân nuru olan bir rida olduğu hâlde ba’s edecektir.” (İbn Asâkîr)
Abdurrahman ibn Ebî Umeyra’dan “Allah’ım ona (Muaviye’ye) ilmi öğret, onu hâdî (insanlar için hayra delâlet edici), mehdî (kendisini de hayır üzere) kıl ve onun sebebiyle insanlara hidâyet et.” (Tirmizî)
Ömer ibn el Hattab şöyle dedi: “Muavîye’yi ancak hayırla anın. Çünkü ben, Resûlullah (s.a.v.)’ın şöyle söylediğini işittim. “Allah’ım, onunla insanlara hidâyet kıl.” (Tirmizi)
Mesleme ibn Mahled’den rivâyetle Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah’ım Muaviye’ye kitabı, hesabı öğret, onu beldelere hâkim kıl ve azâbdan koru.” (Taberânî)
Allâme Teftâzânî, ashâb-ı kirâm ve aralarında cereyan eden olaylar hakkında ehl-i sünnetin i’tikadının nasıl olması gerektiği hususunda şunları söylüyor: Ehl-i hakk (ehl-i sünnet ve’l cemaat); sahâbeye ta’zim etmenin ve dil uzatmamanın vâcib olduğunda ittifak etmiştir.
Alimlerimiz; Resûlullah (s.a.v.)’ın ashâbına olan hüsn-i zannı sebebiyle sahâbe arasında meydana gelen olayları, onlara layık bir şekilde yorumlamışlardır.
Hz. Mahmud Sâmi (k.s.), Sahabe (r.a.e.) karşısındaki durumumuz, komutanı karşısındaki askerin durumu gibi olmalıdır, buyurmuştur. Nefer, komutanını eleştirebilir mi?

(Hak Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar, MİSVAK NEŞRİYAT, İstanbul, 2014)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu