Ahmet Gelişgen YazılarıAnasayfa SliderAnasayfa YazılarArşivSON EKLENENLERson-eklenenler

SEN ANLAT KARADENİZ’ DİZİSİNDE GEÇEN VE MARMARA İLAHİYAT DEKANI ALİ KÖSE’NİN PAYLAŞTIĞI GARİP SÖZLER

[“Peygamber Efendimize yakıştıramadığınızı Allah’a nasıl yakıştırıyorsunuz?”]

Bir televizyonda oynayan “SEN ANLAT KARADENİZ” dizisinde, kadına şiddeti konu alan bir hutbe sahnesine yer verilmiş. Hutbede hoca (!), konuya girince camide bulunan cemaat arasında sert tartışmalar baş gösteriyor. Hoca da hutbede bir ara dikilip bu tartışmaları izliyor. Tartışmalar devam ederken hoca cemaate soruyor:

“Peygamberimiz kadın dövmüş mü, ona kadın dövmeyi yakıştırabiliyor musunuz” diye soruyor.

Cemaat da “hayır” diye cevap verince, hoca:

“Peygamber Efendimize yakıştıramadığınız bu fiili, o halde Allah’a nasıl yakıştırıyorsunuz?” diyor.

Böylece hoca (!), herhangi bir yoruma da ihtiyaç duymadan ayetteki açık lafzı, keyfi tasarruf ve düşüncesiyle inkâr etmiş oluyor.

Dizideki sözde hutbede ayrıca, camide hutbe esnasında cedel ve kavga edilebileceği de fiilen öğretilmiş oluyor. Bu suretle, hutbe okunurken namazda olduğu gibi ciddiyeti emreden ve yanındaki konuşana “sus” demeyi bile öngörmeyen Dinimizin bu husustaki hüküm ve adabı çiğnenmiş oluyor. Camilerde tartışma veya kavgayı kıyamet alameti ve musibet sebebi sayan hadisi şerifler de işin cabası. Bir film yazarının kafasından çizdiği senaryoya göre bir din anlayışı ve fasit bir cami adabı, millete en âyâni yöntemle öğretiliyor.

Usul yönünden de dizideki hutbede verilen mesaj son derece hatalıdır. Her şeyden önce, genel kural olarak belirtelim ki, dinen mubah addedilen bir fiili Hz. Peygamber (s.a.v.)’in terk etmesi, o fiilin haramlığına işaret etmez. Sakın ola bu ifadeden, kadını dövmenin mubahlığı anlaşılmasın! Sadece, kadını dövme tartışmalarının dışında, fıkıhtaki bir genel kuraldan söz ediyorum. Hz. Peygamber’in haram olan bir fiili işlemesi ise asla düşünülemez. İş bu durumda yanlış usulden varılacak hüküm de yanlış olur.

Öte yandan, İslamiyet’te, sadece Hz. Peygamber (s.a.v.)’e emredilen yahut sadece ona haram kılınan yahut da sadece ona müsaade edilen istisnaî fiiller de vardır. Örneğin, teheccüt namazı ona farzdır. Soğan sarımsak gibi ağız kokusu yapan yiyecekler ona haram kılınmıştır. Onun vefatından sonra geriye kalan hanımlarının başka biriyle evlenmesi, muhkem (en güçlü) bir haramdır. Zira onlar ümmetin anneleridir. Aynı anda 4’ten fazla hanımı nikahı altında bulundurma ise ona ruhsat olarak verilmiştir. Bu konuda başka örnekler de vardır. Bu ve benzeri örneklerden hiçbiri, ümmet hakkında delil değildir. Yani Peygamber (s.a.v.) bu konuda şöyle hareket etmiştir, diyerek biz de onun gibi davranamayız. Kısaca bunlar Hz. Peygamber (s.a.v.) hakkında, sadece ona mahsus istisnai hükümlerdir.

Kaldı ki dizide okunan -sözde- hutbede, usulsüz bir şekilde Hz. Peygamberin fiili üzerinden ayet-i kerime (Allah’ın hükmü) yargılanmaktadır. Demek ki, “Kuran’a uymayan hadisler sahih de olsa kabul etmeyiz” diyen “Kur’an İslamcıları/ Kur’âniyyûn fırkası” (2), keyiflerine uymayan durumlarda fasit kurallarını tersine işletip, kendi kendilerini inkâr da edebilmektedirler… Bu durum, bu tür fırkalarda dini bir samimiyetin olmadığının en bariz örneklerindendir. Dini usul ilimlerini hiçe sayarak, dinde gelişigüzel ahkam kesenlerin, böylesi traji-komik durumlara düşmeleri elbette yadırganacak değildir.

Burada yadırganacak asıl hadise şudur:

“Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı” makamındaki Prof. Dr. Ali Köse’nin, “Peygamber Efendimize yakıştıramadığını Allah’a nasıl yakıştırırsınız” sloganı ile dizide yer verilen bu sözleri ve buna ait linki İlahiyat Fakültesi Facebook’unda öğrencileri için paylaşması, yadırganacak asıl hadisedir. Bir dekan, tenkit etmek şöyle dursun, öğrencileri için bu senaryoyu sitayişle paylaşmakla yukarıda anlatılan dini sakıncaları da öğrencilerine öğütlemiş olmaktadır. Cumhurbaşkanımızın, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde sarf ettiği ifadelerine açıklık getirmesine rağmen, o ifadeleri cımbızlayarak suiistimal eden bazı çevrelerce yapılması istenen dini güncellemenin veya zamana göre yapılması gündeme gelen içtihatların bu düşüncedeki ilahiyatçılara tevdi edilmesi durumunda doğabilecek vahameti varın siz düşünün!..

Ali Köse’nin aynı platformda paylaştığı “TARİKAT-I MUHAMMEDİYE” başlıklı çarpık yazıdaki vahametleri de önümüzdeki günlerde yayınlayacağız inşallah!

Unutmayalım ki bazen, dindar görüntüyle dine verilecek zararı, başka hiçbir yapı veremez!..

Dr. Ahmet GELİŞGEN

www.ahmetgelisgen.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu