Anasayfa SliderAnasayfa YazılarArşivSON EKLENENLERson-eklenenler

ÖMER TUĞRUL İNANÇER İN HZ MUAVİYE RADIYALLAHU ANHE DİL UZATTIĞI VİDEO

(https://www.youtube.com/watch?v=UTOMamehtKI&feature=youtu.be)

VE CEVABI

İmam-ı Malik’in ictihadına göre, Hz. Muaviye dalalette idi diye kötüleyenin katline fetva verdiği birçok kitaplarda yazılıdır.
(Ashab-ı Kiram hakkında nezih itikadımız, Ömer Nasuhi Bilmen, s. 84)

Sonradan gelen hiç kimsenin sahabe üzerine hakemlik yapma hakkı ve haddi yoktur. Onlar hakkında yalnızca hayır konuşuruz.
Muaviye radiyallahu anhu anh hakkında kötü konuşup sözde şeyhlik yapan onlarca insan var bu memlekette.
Onlar ehli sünnet kalamazlar.
Hasan-ı Basri sahabenin kendi arasında yaptıkları savaş için şöyle demiştir :
” bunlar peygamberin sahabelerinin hazır bulunduğu bizim ise hazır bulunmadığımız , kendilerinin bildiği bizim ise bilmediğimiz savaslardir , onların ittifak ettikleri hususlarda onlara tabi oluruz . Anlaşmazlıklarda ise haddmzi bilir orda dururuz ”
(Kurtubi; el-Camiu li’l-Ahkami’l-Kur’an)

Ali radıyallahu anh’a biat etmeyen Sad bin ebi Vakkas, Zübeyr, Talha /radıyallahu anhum) gibi sahabenin büyüklerinden bazı sahabiler vardı.
Ashab arasındaki olaylara karışmayıp, sessiz kalan Sad b. ebi Vakkas, halife olunca hemen Muaviye (radıyallahu anh)’a biat etti.
O’nun idaredeki derin siyasetinin Ömer (radıyallahu anh)’tan dahi üstün olduğunu söyleyen sahabiler vardı; fakat Ömer (radıyallahu anh) O’ndan daha faziletli idi.
Muaviye (radıyallahu anh)’ın başta olmasını bütün sahabi hayr olarak görmekte idi.
Ebû Hureyre (radıyallahu anh) Medine çarşısında dolaşır ve şöyle derdi:
Yazıklar olsun size! Muâviye´nin zülüflerine sıkı sıkıya tutunun. Ey Allah´ım! Beni çoluk çocuğun yönettiği zamana eriştirme.
(Beyhakî, Delâilu´n-Nubuvve (6/466), İbn Asâkir, Târîhu (Medîneti) Dimaşk (59/217), İbn Kesîr, el-Bidâye ve´n- Nihâye (9/233), terc. (6/312), Suyûtî, el-Hasâisu´l-Kubrâ (1/210)
15 asır sonra gelen yeni yetmelere ne oluyor da Allah Rasulü’nün, ashabımı bana bırakınız, ikazına rağmen bu ümmetin dayısı Muaviye (radıyallahu anh)’a dil uzatıyorlar.
Bütün Şam’ı O’nun idaresine bırakan Ömer bin Hattab’ın feraseti, Muaviye’ye fazilet olarak yeter. Radıyallahu anhum cemian.


Burak Kızıldaş

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu