Ali Eren

Peygamberler bazılarının çocukluk arkadaşı değil…

Müslümanlara Ramazan ayını adeta zehir etmek isteyenler, her sene akla hayale gelmedik meseleler bulur zihinleri karıştıracak programlar yaparlar. Bu vazifelerine bu sefer daha erken başladılar.

“Hz. İsa’nın kıyamete yakın dünyaya ineceği” inancı, İslam itikad (inanç) kitaplarında yer aldığı için, Müslümanlar eskiden beri buna  inanagelmişlerdir.

Müslümanların zihinleri bu günlerde işte bu hususta bulandırılmak isteniyor…

Biliyorsunuz zaten son senelerde bazı İslâmî meselelere itiraz yol oldu. Bir kısım malumlar, “Evvel yoğidi iş bu rivâyet yeni çıktı” kabilinden, oklarını bu meseleye doğrulttular. Hem de ilim, akıl ve mantığın semtine uğramadan… Biraz ilim ve mantık olsa canım yanmayacak da işte o yok.

“Hz. İsa’nın kıyamete yakın dünyaya ineceği,”  hadis-i şeriflerde haber veriliyor. Ama onlara göre bu hadisler uydurma. Uydurma olduğuna delilleri ne? Bu hadislerin kendi mantıklarına uymaması…

Bu meselenin doğrusu, İslam/ehli sünnet inancı kitaplarımızda özet olarak şöyle yer alır:

“Hz. İsa kıyamete yakın yer yüzüne inecek. Peygamberlik vazifesiyle değil, Peygamberimiz’in bir ümmeti olarak gelecek ve büyük hizmetler yapacak. Sonra vefat edecek…”

Bunu kalplerine kabul ettiremeyenlerin inkârlarını ve soru şeklindeki itirazlarını şöyle sıralayalım:

1- Âl-i İmran sûresi 55. âyette, “Hz. İsa’nın ruhunun Allah’a yükseltildiği”, Nisâ sûresi 158. âyette ise “Allah’ın, O’nun ruhunu kendisine yükselttiği” bildiriliyor. Yani Hz. İsa da diğer peygamberler gibi ölmüş ve ruhu Allah’a yükselmiştir. Tekrar dünyaya gelip tekrar yaşayacak değildir?

Cevap: Âyetin bildirdiği sizin söylediğiniz gibi değil. Bu âyetlerde, Hz. İsa’nın öldüğü değil, ruhunu alıcı olanın, öldürücü olanın Allah olduğu bildiriliyor: “İnnî müteveffîke.” O hadisede Hz. İsa yerine başkası öldürülmüş, Hz. Allah da, İsa Aleyhisselam’ın ruhunu değil bizzat kendisini yükseltmiştir… Bahsettiğiniz âyetlere göre, Hz İsa’yı öldürmek isteyenler ne öldürebilmişler ne de çarmıha germişlerdir. Çarmıha gerip öldürdükleri, Hz. İsa’ya benzettikleri başka birisidir. Siz, zihinlerinizde olup âyetlerde olmayan şeyleri var gibi konuşuyorsunuz. “Hz. İsa’nın ruhunun Allah’a yükseltildiğini” söylüyorsunuz ama âyette ruh kelimesi geçmiyor. Âyetlerde, “O’nu (Hz. İsa’yı) kendisine yükseltti” ve “Seni kendime yükselticiyim” buyuruluyor. Sadece ruhu yükseltilmiş olsaydı âyet “Rûhu yükseltildi” derdi. Ama öyle denilmiyor… Ve diyorsunuz ki:

2- Hz. İsa da bütün peygamberler gibi öldü ve diğerleri gibi onun ruhu da Allah’a yükseldi.

Cevap: Bütün peygamberlerin ruhlarının Allah’a yükseldiği doğru. Fakat, “Allah onu yükseltti” ifadesi sadece Hz. İsa hakkında. Demek ki, O’nun hakkında durum farklı..

3- Hz. İsa bir peygamberdir. Peygamberimiz’den sonra peygamber gelmeyecek ki da o gelecek olsun?

Cevap: İslam âlimlerine göre, Hz. İsa peygamber olarak değil, Peygamberimiz’in bir ümmeti olarak gelecek. Hiçbir İslam âlimi tersini söylemediğine göre, meseleyi “Peygamber olarak gelecek” diyorlarmış gibi ele alıp  itiraz etmek ilim âdâbına da âlime de yakışmasa gerektir.

4- O bir peygamberdir. Allah ona verdiği peygamberlik sıfatını geri alıp bu ümmetten bir kişi olarak göndermekle mertebesini niçin aşağı indirsin?

Cevap: Hz. İsa yeryüzüne indirirken ondan peygamberlik makamı alınmış  olmuyor. Peygamberlik  makamına sahip olmakla beraber, o vazifeyle değil, ayrıca Peygamberimiz’in bir ümmeti olarak gelecek ve Peygamberimiz’in şeriatı ile ibâdet edecektir. Hz. İsa, Peygamberimiz’in yüksek derecesini bildiğinden, ayrıca “Ona ümmet olmak şerefine de kavuşmak için” duâ etti ve bu duâsı kabul buyuruldu. Onun için, Allah’ın bir hikmeti olarak yeryüzüne gönderilecektir. Böylece -derecesi indirilmek değil- daha da yükselerek, peygamberlikle beraber Peygamberimiz’e ümmet olmak şerefine de kavuşmuş olacaktır.

Değerli okuyucular! Yukarıdaki iddia sahipleri, “Hz. İsa’nın âhır zamanda dünyaya ineceği” inancının Müslümanlara, Hıristiyanlıktan geçtiğini de söyleyerek gülünç duruma düşüyorlar.

Kendilerine sizlerin huzurunuzda iki soru soruyoruz: a) Bu inanç, Hıristiyanlıktan bize hangi sosyal hadise sebebiyle, nerede, ne zaman ve nasıl bulaştı? b) Hıristiyanlar “Hz. İsa’nın Peygamberimiz’in ümmeti olarak dünyaya gelip yaşayacağı”na mı inanıyorlar ki, bize bu inanç onlardan geçsin!!??

Hıristiyanlar, “Hz. İsa gelip sizin peygamberinize uyacak” deseler, biz onlara “Öyleyse siz ne duruyorsunuz” demez miyiz? Onlar bunu bilmezler mi? Bırakalım bu asılsız sözleri lütfen..

Bu zatların peygambere hürmetleri varsa önce onlardan “Hazret” veya “Aleyhisselam” diye bahsetmeliler. “İsa, Musa, İbrahim” diyerek çocukluk arkadaşı gibi konuşmak hem ayıp hem günah..

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu