Nurettin Yıldız
Trend

Nurettin Yıldız’ın Bilinen Bütün Yanlışları Yorumsuz Nakillerle Tek Dosya

RESULULLAH BİLE EKSİKSİZ DEĞİLDİR (hâşâ):

  • “. Mürşid-i Kamil diye bir tabir var. Manası eksiksiz hoca demek. Rasulullah bile kamil değildi, kâmil olmadığı Bedir savaşı istişaresinde ortaya çıktı, mürşid nasıl kamil olur? Kemal Allah’a mahsustur. Resulullah da eksiksiz değildir.”

  • “ŞEFAAT YA RASULULLAH”MIŞ! BIRAKIN BU EDEBİYATLARI!!! RESULULLAH SİZDEN EDEBİYAT İSTEMİYOR, İTTİBA İSTİYOR!”

  • “Adem (as) çocuklarını yetiştirmeyi beceremedi”


SAHABE HAKKINDA KABUL EDİLEMEZ İFADELER:

  • “Hz. Ebubekir (haşa) bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur, kelepir gelmiş sana, acından ölecekmiş gibi bir hurma fidanı için ağzını bozabiliyor. … Mal sevgisi ve şehvet tehlikesinden Ebubekir’in bile garantisi yoktur. Biz böyle bir dil kaymasına ayak kaymasına uğramamak için dikkat edeceğiz“


“Resullullah ne dediyse doğrudur, getirin Buhari’yi gerisi yalan”, bunu kim diyorsa Ebubekir’dir O. Biz Hazreti Ebubekir’e ulaşamayacaksak eğer, Hazreti Ebubekir de bu zamana ulaşamaz. Yani elli çarpı Hazreti Ebubekirlik imkânım var benim ama şeytan da ne diyor, “sen kim Ebubekir kim, işine bak haddini bil otur aşağı ” diyor, “sen kim Ebu Hanife kim” diyor. “Bu zamanın Ebu Hanifesiyim” diyerek yola çıkan da kazanıyor. Ama bir güreşçi, mindere çıkmadan, “ben yenileceğim ama hele bir çıkayım” derse o güreşi nasıl kazanacak ki, akıl var mantık var. O sebeple bu hal şeytan tuzağıdır. Allah’ın dostları büyük insanlar evet, ama erişilmez insanlar değil. Erişilmeyen tek şey Nübüvvet makamıdır.”

  • Hassan b Sabit (ra)’e Ödlek diyor: “


ALLAH NEREDE SORUSUNUN CEVABINI HEP GEÇİŞTİRİYOR :

“…Allah arşından gözlüyor…”MEVLİD KUTLAYANLARI HIRİSTİYANLARA BENZETİYOR

Mevlid okumak, hatim okumak, böyle bir şey yok. Ölüye Kur’an okunmaz, yasin okunmaz. Sahabe böyle bir açıkgözlük yapmadı. Mevlit kutlamak diye bir şey yok, hıristiyanlar 2000 senedir İsa’nın doğumunu kutluyorlar, gavurluktan başka hiçbir şeyleri artmadı


ALİMLER HAKKINDA YAPTIĞI SAPTIRMALAR:
“İmam Gazali, Maturidilik Ve Eşarilik Gibi Bi’at Fırkaları Terkedip Selefin Akaidine Dönmüştür!”

Nurettin Yıldız Yûnûs Emre Hazretlerinin şiirini çarpıtıp hazrete “terbiyesiz” diyor


MEZHEB VE TARİKATLER PARÇALANMAMIZA SEBEP OLUYOR:
“İnsanlar şu tarikat bu mezhep diye diye bölündü parça parça oldular. İbni Teymiyye (ise), bana Kur’an yeter, bana sünnet yeter diyen bir insandır.”


NURETTİN YILDIZ’IN İBNİ ARABİ (K.S.) VE SADREDDİN KONEVİ (K.S.)’U KÜFÜRLE İTHAM ETMESİ

“Muhyiddin-i Arâbi -hâşâ- Batı’nın mikroplarını Müslümanlara taşımış, yaymıştır. İbn-i Arâbi, bir kuyuya küçük bir taş attı. Sadrettin Konevi diye Konyalı birisi de aldı onun sözlerinden yeni bir dîn ihdas etti. Kur’ân âyetlerini ve hadîsleri kullanarak Yunan felsefesinden yeni bir dîn îcat ettiler.”
“Yani İbni Teymiyye Yunan felsefesini şeraitin özü haline getiren İbni Arabi’nin çıkardığı masabaşı tasavvufu karşısına aldı.”
Asırların Kavgası İbni Teymiyye, 38.00. dk.: İlgili link için tıklayınızOsmanlıya diğer sataşmaları:

Nureddin Yıldız’dan Osmanlıya Sataşmalar


GÜLÜMSETEN BİR İDDİA: “İBNİ TEYMİYYE, EBU HANİFE İLE AYNI ŞARTLARI TAŞIYAN BİR MÜCTEHİDDİR”

Nurettin Yıldız: “Ebu Hanife’de, İbni Hanbel’de ictihad için hangi şartlar varsa İbni Teymiyye de aynı şartlara sahiptir. Kendisi Müctehiddir. Bunu düşmanları da kabul ediyor. İmam Züfer’den aşağı kalan bir tarafı yoktur. Kur’an sadece mezheblerden birinin kitabı, diğerlerinin ona bakma hakkı yoksa ona diyeceğim yok. Kur’an, sadece imamlarının istifade edebileceği bir kitapsa ona bir sözüm yok… (Değilse) İbni Teymiyye de müctehiddir.”

KANUNİ’YE İFTİRA:
“Kanuni 100 kere şeyhülislama sorduysa 300 kere de tenbih etmiş. Ölmeden fetva kağıtlarının kabre konmasını istemiş ama o kağıtlar seni kurtamaz !!!”

Osmanlıya diğer sataşmaları:

ALLAH ADINA KONUŞUYORUM:

Erkek deşarj olsun diye Allah dövme yetkisi vermiş, kadın bunun için şükretmeli


Nurettin Yıldız İbni Teymiyye’yi Reddeden Ulemaya Çamur Atıyor

Nurettin Yıldız’dan Tarikatlere ve Tasavvuf Büyüklerine Çirkin İftira

Nurettin Yıldız’dan İmam Rabbani’ye İftira

Nurettin Yıldız’dan “Selefi”ce Bir Selefilik Tarifi

NURETTİN YILDIZ’DAN OSMANLI’YA İFTİRALAR 1: “ABDULHAMİD PİYANO ÇALMAKTAN AZİZ MAHMUD HÜDAYİ’NİN YANINA GİTMEYE FIRSAT BULAMADI
Nurettin Yıldız: “ … Abdülhamit ne yaptı kendisi kızıyla oturup piyano dersleri yaptılar orada. Ama Aziz Mahmut Hüdai’yi çağırdı İstanbul’a tarikatını ihya etti. Kendisi girmediği tarikattan insanların istifade etmesini istedi. Aziz Mahmut’u İstanbul’a getiriyorsun piyano nasıl çalıyorsun. Aziz Mahmut Hüdayi piyanocu mu? Sarayda oturup piyano çal… Tarikat erbabı bir adamın piyanoya vakti olur mu?”


NURETTİN YILDIZ’DAN OSMANLI’YA İFTİRALAR 2: “FATİH 7 DİL ÖĞRENİRKEN KEŞKE 1 TANE DE TEFSİR OKUSAYDI! KEŞKE TASAVVUF YÖNÜNÜ DE GELİŞTİRSEYDİ!”
Nurettin Yıldız: “Fatih 7 dil biliyordu siyasi çalışmalarında gerekliydi. Keşke Fatih bir tane tefsir kitabını da baştan sona okumuş olsaydı o arada. Keşke tasavvuf yönü de ilerlemiş olsaydı.”


NURETTİN YILDIZ’DAN OSMANLI’YA İFTİRALAR 3: “OSMANLI O KADAR BÜYÜKTÜ DE NEDEN HAKSIZ YERE BU DEVLETİ YIKTI ALLAH?”
“Biz burada Osmanlıyı tenkit etmiyoruz. Hani şu masum diyorlar ya! Yeryüzünde Ashab’dan sonra en büyük devlet ya! (Peki) Haksız yere bu devleti niye yıktı Allah? Onu konuşmuyorlar. Yani Osmanlı yüzde yüz şanına layık İslâm devletiydi Allah da bunu yıktı ya da yıkılmasına göz yumdu. … eksik bırakılan yönlerin faturasını ödetiyor Allah.”


“HİLAFET MAKAMINI HAK ETMEDİĞİ HALDE İŞGAL EDEN OSMANLI’NIN SON YETENEKSİZ PADİŞAHLARI”
Nurettin Yıldız: “Hilafet makamını hak etmediği halde işgal eden Osmanlı’nın, son yeteneksiz padişahlarının zevk-i sefasını (Enderun teravihini) ibadet diye bana sunuyorsun…”


OSMANLI SARAYINA FISK U FÜCÛR İFTİRASI
Nurettin Yıldız: “Sarayında fısk-ı fücurdan vakit bulmuş da uyduruk eğlence iki rekat namaz kılmış diye Osmanlı Sarayı, peygamber sarayı mı?”


MUHYİDDİN-İ ARABİ (K.S.)’YE İFTİRA
“Ümmet-i Muhammed, Fir’avn’a lanet etti etti, geldi Muhyiddin Arabi, ‘Yâ ona neden lanet ediyorsunuz, Allah dostlarından biridir o’ dedi. ‘Sen ne diyorsun?’ dediler, ‘Ne diyeceğim, Allah odur zaten’ dedi. Kur’an, ‘Ene rabbükümü’l a’lâ diyor, Kur’an okumuyor musunuz’ dedi (Asırların Kavgası İbni Teymiyye, 37.05 (dk.))


Not 1: Nakillerin Geçtiği Videolar ve verilen ilmî cevaplar https://dintahripcileri.com/nurettin-yildiz Sitesinde mevcutur.
Not 2: Ali Eren, Ahmet Şimşirgil, Mehmet Taşkıran gibi hocaların yaptıkları reddiye videoların tamamı: https://www.youtube.com/dintahripcileri

MUSTAFA İSLAMOĞLU ZİYARETİ, KAHVALT SOFRASI


NURETTİN YILDIZ’DAN OSMANLI’YA İFTİRALAR 4: “ PADİŞAHLARININ İBADETLERİ EKSİKTİ”

Nurettin Yıldız:  “Bu tarafdaki namazı azalttığın zaman orucu, Perşembe orucunu azalttığın zaman ömründe bir defa da olsun  haccı azalttığın zaman Osmanlıdaki padişah tablosu ortaya çıkıyor. İşte bu sağ taraf melekleşme tarafı köreltilmiş. Ama peygamberin vazifesi sadece siyaset değil aynı zamanda ruhun meleklik yönlerine cevap vermek.”


NURETTİN YILDIZ’DAN OSMANLI’YA İFTİRALAR 5: “EVLADINI HAKSIZ YERE KATLETTİ”

Nurettin Yıldız:  “İslam adına var doğru Müslümanlığa hizmet etmiş doğru kardeşini öldürmekten çekinmiyor oğlunun ölümü için fetva arıyor olabiliyor. Bir insan haksız yere öldürüldüğünde artık o devletin gereği var mı?


NURETTİN YILDIZ’DAN OSMANLI’YA SUÇLAMA 6: “PADİŞAHLAR HACCA GİTMEDİ”

Nurettin Yıldız:  “ ‘Efendim devleti nereye bırakacaktı.’ Diyorlar. ‘Viyana’ya 6 ay gittin kime bıraktın devleti 2 ay hacca gitmedin.’  Ben diyorum ki masum değildir hata nerden kaynaklandı onu söylüyorum. Şimdi yapacak birşey yok zaten ama inşallah sizin doğurduklarımızın kuracağı devlette bu eksiklikler olmayacak.”


NURETTİN YILDIZ’DAN OSMANLI’YA İFTİRALAR 7: “SARAYDA ZEVK Ü SEFA AKIYOR! 14 TON ALTIN İLE SARAYININ KAPILARINI BOYATMIŞ!”

“…Evet İslami yönetim siyaset güçlü. Padişah peygamberin halkasından geliyor lakin Cuma namazına törenlerle gidiyor. Sarayında zevk ü sefa akıyor. Peygamber vefat ettiğinde altın bi yüzük değil demir bi yüzük bile bırakmamış. Ama 14 ton altın kullanılarak sen sarayının kapılarını boyatmışsın. Aynı günlerde de Cezayir Fransızların işgali altına giriyor onlar senin teban ama sen Fransa’yla uğraşamıyorsun. Çünkü Fransa’ya 10 ton altın borcun var kapılarını boyatmışsın Dolmabahçe sarayında.”


MÜCESSİME, DÜNYADA EN SON İBNİ TEYMİYYE’YE MÂL EDİLEBİLİR !

Nurettin Yıldız: “…Mücessime cisme benzetmek demek. Bu dünyada en son İbn Teymiyye’ye mâl edilebilecek bir şey. İbn Teymiyye Allah’ın isim ve sıfatları konusunun ilk asra döndürülmesi kavgasını yapıyor… Bu konuda 4 mezhebi karşısına alıyor. İbn Teymiyye mezhep imamlarına karşı çıkıyor, böyle yapmayın diyor. Ashâb-ı kirâm, Allah’ın ‘el=yed’ sözünü (te’vil edip) ‘gücü’dür dediler mi? Demediler. Biz de öyle diyelim, Ashâba uyalım. diyor İbni Teymiyye”


İBNİ TEYMİYYE’NİN ALLAHA CİSİM İSNAD EDEN İFADELERİ

Nurettin Yıldız: “Ben İbn Teymiyye’nin kitaplarını okudum Allah’ı insana mahlûkata benzettiğine dair bir şey göremedim.”


SELEFÎLİK’İN KELİME ANLAMI ÜZERİNDEN YAPILAN ÇARPITMA, DÖRT MEZHEB SELEF’İN YOLUNDA DEĞİL MİYDİ?

Nurettin Yıldız: “Selefilik, Ashab-ı Kiram ve Tâbiin nesline bağlı olmaktır. Bir insan ben Ashab-ı Kiram’ın yolundan gitmek istiyorum diyorsa o selefidir. Ayıp mıdır Ashab-ı Kiram’ı taklid etmek, Hasan Basri’yi sevmek ayıp mıdır?…”

İBNİ TEYMİYYE’NİN MEZHEBİ İLE İLGİLİ ÇELİŞKİLİ İFADELER

Nurettin Yıldız: “… İbni Teymiyye asla mezhepsiz değildir. Hanbeli’dir ama Ahmed b. Hanbel’in ictihadlarının çoğuna itiraz etmiştir.”


İBNİ TEYMİYYE MEZHEBLERİ ARADAN ÇIKARMIŞTIR

“Eğer sahabe ve tabiînin peşinden gitmek selefîlik ise İbn Teymiyye bal gibi selefîdir, İbn Teymiyye selefî mantıklıdır. Çünkü ictihadı ona bunu göstermiştir.”


ZEHEBÎ’NİN SONRADAN HOCASI İBNİ TEYMİYYE’YE YAPTIĞI İTİRAZLAR

Nurettin Yıldız: “Mizzi, İbni Kesir, Zehebi onun talebisidir. İbni Kayyım onun en değerli talebesidir. Zehebi İbni Teymiyye’yi öve öve bitirememiştir.”


“İMAM RABBANİ İLE İBNİ TEYMİYYE ARASINDA FARK YOKTUR”(!)

Nurettin Yıldız: “İmam-ı Rabbani, İbni Teymiyye ile karşılaştırıldığında sadece yaşadıkları coğrafya ve soyları farklıdır. İmam-ı Rabbani ve İbni Teymiyye metod ve hareket olarak aynıdır. Aralarında fark yoktur. İkisi de müceddit güçte insanlardır.”


İMAM-I RABBÂNİ’YE (K.S.)  İFTİRA

Nurettin Yıldız: “(İbni Teymiyye ve İmam Rabbani) İkisi de İbni Arabi düşmanı… Tam Türkçesiyle (İmam Rabbani) ‘başlarım senin Füsusu’l Hikeminden’ diyen bir kimsedir. Yani ‘İbni Arabi’ye başlarım’ diyen bir kimsedir.” 


İMAM-I RABBÂNİ’NİN (K.S.) , İBNİ ARABÎ HAZRETLERİNİ İSLAM’IN DIŞINDA GÖRDÜĞÜ ÎMÂSI

Nurettin Yıldız: “ (İmam Rabbani diyor ki: ) ‘Banane senin Mekkî kitabından (Fütühât-ı Mekkiye’den) bana Medeni şeraitten bahset’ diyor. Adamı (İbni Arabi’yi) Medine’nin dışında görüyor. Şeriat dilinde bunun ne manaya geldiğini hepimiz biliyoruz (!) Yani (İmam Rabbani) İbni Arabi ile savaştı…” 


SUYÛTİ, İBNİ HACER VE DİĞER ÂLİMLERİN İBNİ TEYMİYYE HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Nurettin Yıldız: “Aynî ve Aliyyü’l Kâri İbni Teymiyye hayranıdırlar. Bu nedenle İbni Teymiyye savaşçılığı yapanlar hayatta bu iki alimi sevmezler. Kusur da bulamuyorlar. Aliyyül Kari diyor ki “Allah’ın hiçbir asırda yaratmadığı bir insandır.” Suyuti, İbni hacer, bunlar da (İbni Teymiyye) hayranıdırlar.”


İBNİ TEYMİYYE NEDEN DEFALARCA HAPSE ATILDI?

Nurettin Yıldız: “Hapishanede şehid oldu”


İCMA’YA KARŞI ÇIKAN İBNİ TEYMİYYE’YE DESTEK: “HZ. ÖMER’İ VE DÖRT MEZHEBİ KARŞISINA ALIRKEN KUR’AN’A DAYANDI”

Nurettin Yıldız: “Üç Talak meselesinde dört mezhebe de aykırı hareket etti. Dört mezhebi de karşısına aldı. Ama bunu yaparken Kur’an’a dayandı. …Üç talak ile boşanma meselesinde Dört Mezhep Hz. Ömer’in ictihadına dayanarak bu fetvayı verdi. Onlar maslahatı gözetti. İbni Teymiyye ise doğrudan Kur’an’a dayandı, maslahat falan dinlemedi. Bugün karısını boşayan herkes İbn-i Teymiyye’cidir.”


İBNİ TEYMİYYE’YE KARŞI ÇIKAN ÂLİMLERE BÜYÜK SUÇLAMA!

Nurettin Yıldız: “İbni Teymiyye neden hedef tahtasında, çünkü o Resulullah’ın adamı. Evi barkı yok Ona karşı olanların hepsi istisnasız resmi din görevlisi. Mer’i sistem haçlı Moğolların istilası altında rafizilerin istilası altında. Ona karşı olanlar da bu istila altındaki devletin görevlileri. İbni Teymiyye ise değil… Zamanının alimlerinin belası oldu. Ne güzel basmakalıp ifadelerle caizdir değildir işi götüryorlardı…. Yani (İbni Teymiye) arı kovanına çomak sokmuş, sokunca da arılar onu sokmuş”


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu