Musa Carullah

Mûsa Carullah Ve Cehennemin Ebediliği Meselesi

Mûsa Carullah,(1) Rahmet-i İlâhi Burhanları kitabında özet olarak şöyle der: ‘Ben, Cenâb-ı Hakk, intikam maksadıyla bazı kimselere ebediyyenazâb edecek diyemem ve dayanamayacağım bir azâbı diğer insanlar hakkında da düşünemem. Ebedî hayata göre bir saniyelik bir sükûnet olan dünya hayatında tam bir rahat yüzü görmemiş insanları (kâfirleri) ebedî azâbla cezalandırmaktan Erhamürrahimîn olan Allâh (c.c.)’un maksadı nedir?’

Kâfirlerin ebediyyen cehennemde kalmayacağı fikri ile ilgili hakikât nedir?
“Kur’ân-ı Kerîm’in birçok yerinde “Beni ve apaçık âyetlerimi tanımayanları veyahut benden başka ilah tanıyanları ebedî azâbda bırakacağım, mutlaka onları cehennemden çıkarmayacağım.” diye tekrar tekrar geçtiği hâlde biz, “Yok yok, yapmaz. Bizi korkutmak için öyle söylüyor, yalandır; fakat vaad ettiği azâbdan dönmesi kabilinden olan şerefli bir yalandır…” demeye cesaret edemiyoruz. Allâh (c.c.)’un, sözüne inanmayanları düşüreceği azâbı, üzerimize çekmekten korkuyoruz.

“(Benim yaptığım), ancak Allâh katından olanı ve O’nun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allâh ve Resûlü’ne karşı gelirse, bilsin ki ona, (kendi gibilerle birlikte) içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır.” (Cin s. 23) “Ehl-i kitap ve müşriklerden olan, İslâm’ı kabul etmeyen münkirler; ebedî olarak ateşe girerler. İşte onlar, halkın en şerlileridir.” (Beyyine s. 6)

“Kıyâmet günü, insanlara hitaben “Ey cennet halkı! Artık -sizin için- ölümsüz bir ebediyyet vardır. Ey cehennem halkı! Sizin için de ölümsüz bir ebediyyet vardır.” (Buharî, Rikak, 51; Müslim, Cennet, 40; Tirmizî, Cennet, 20)

Allâh (c.c.)’un, vaîdinde durup durmayacağı bahsinde, bu âyet-i kerîmeden ve hadîs-i şerîften sonra, söz anlayan insanlar için tereddüde yer kalır mı?

İslâmî hükümlerin hikmetleri, küfür kapısını kesin bir şekilde kapatmayı gerektirir. Bu yüzden kâfirlerin kurtulması, İslâmî hükümlere uyma ve Peygamber (s.a.v.)’e tâbi olma vazifesindeki kesinliğe terstir. Allâh (c.c.)’un gönderdiği peygamberleri [ve Son Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’i] tanımak kesinlikle lâzım olduğuna göre tanımayanların cezası, MûsaCarullah’ın istediği gibi tahammül edilir bir ceza değil; bilakis tahammül edilemez bir ceza olmalıdır.(2)

Kâfirlerin cehennemde ebedî kalmasının hikmetlerinden biri, eğer Cenâb-ı Hakk onlara ebedî bir ömür verseydi ebediyyen küfürlerinden vazgeçmezlerdi. Allâh (c.c.) bunu ilm-i ezelîsinde bildiği için cezalarını ebedî olarak takdîr buyurmuştur.

İmâm-ı A’zamEbû Hanife (r.a.): “Cennetlik ve cehennemlikler girdikten sonra cennet ve cehennem yok olacaktır, diyen kimse de orada ebedî kalışı inkâr ettiği için, kâfir olur.” buyurmuştur. (Fıkhu’lEbsat)

Dipnot

1 Aynı şekilde Eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş de 10.11.2007 târihli Vatan gazetesindeki yazısında Cehennem’in ebedi olduğunu inkâr etmektedir.
2 Mustafa Sabri Efendi, Mûsa Carullah Bigiyef’e Reddiye, s. 20-21-31

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu