Risale-i Nur

Meşrutiyet Düşüncesinde Selefleri

Bu meselede seleflerim Cemaleddin Efgani, Mısır müftüsü merhum Muhammed Abduh, Ali Suavi… (Tarihçe-i Hayat, s. 77)

Şimdi muvazene edelim; Yıldız, eğlence yeri olmalı veya darülfünun? İçinde seyyahin gezmeli veya ulema tedris etmeli! Ve mağsub (gasbedilmiş) olmalı veya mevhub (hediye edilmiş) olmalı… (Hangisi) daha iyidir?” (Tarihçe-i Hayat, s. 80-81)

Said-i Nursî, neden Sultan’ın ikamet ettiği sarayın mektep olmasını istemektedir? Acaba Osmanlı Devletinde mektep veya medrese yok muydu? Sadece Sultan Abdülhamit Han döneminde, Osmanlı topraklarında; 400’e yakın rüşdiye, 60’a yakın idadi ve üç kıtada yüzlerce medrese ve mektep yapılmıştır. Abdülhamit Han’ın eğitime verdiği önemi ve desteği görmek isteyenler “Sultan İkinci Abdülhamit Han Devri Osmanlı Mektepleri” adlı akademik eseri inceleyebilirler. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu