Ali Eren

“Kur’an’ı Bitirme” Sempozyumu

Zamanın DİB Başkan Yardımcısı Mehmet Görmez ve profesör arkadaşları Ömer Özsoy, İlhami Güler, Burhanettin Tatar, Mustafa Öztürk ve Yasin Aktay’ın katılımıyla, Almanya / Frankfurt’ta 05-07 Haziran 2008’de “İslam’ın Manevi Mirası: Günümüzde Kuran” konulu bir sempozyum yapıldı.

Sempozyumu, Frankfurt Goethe Üniversitesi bünyesinde faaliyet yapan “İslam Dini Vakıf Profesörlüğü ve İslam Araştırmalarını Teşvik Topluluğu (GEFIS)” yürütüyordu.

GEFİS, DİB’le Goethe Üniversitesi arasında yapılan sözleşme ile kurulan bir eğitim kurumudur.[1] Bu kurumla Diyanet ve TDV arasındaki organik bağ bulunduğundan, bu sempozyum aynı zamanda Diyanet/TDV faaliyeti sayılır.

İslam Dini Vakıf Profesörlüğü (Frankfurt İslam İlahiyat Fakültesi), DİB yönetiminde ve TDV parasıyla yurt dışında ilahiyat eğitimi veren bir kurumdur. Başında da Mehmet Görmez tarafından görevlendirilen Ankara İlahiyat Tefsir hocası Prof. Dr. Ömer Özsoy bulunmaktadır.

Ömer Özsoy, aynı dönemden Mehmet Görmez’in dostu ve arkadaşıdır. 2005’lerde açılan İslam Dini Vakıf Profesörlüğü (Frankfurt İslam İlahiyat Fakültesi)’ne yönetici hoca olarak o görevlendirmiştir.

KUR’AN ALEYHİNE SÖZLER

Açılışında Sayın Mehmet Görmez’in de bir konuşma yaptığı sempozyumda, [2] Ömer Özsoy’un söyledikleri, Müslümanları çileden çıkarmakla kalmıyor, Yahudileri ve Hristiyanları bile şaşkına çeviriyor.[3]

İşte o sözler:

“Anlaşılan, Hz. Muhammed Kur’ân’ı yazılı hale getirmeyi kendi ödevi olarak görmedi. Allah gerçekte yazılı bir metin istemiyordu. Aksine Allah, insanlarla olan esnek iletişimini korumak için Kur’ân metninin yazıya dökülmesine karşıydı.

Tanrı gerçekten yazılı bir metin mi istiyordu, yoksa inananlarla olan esnek iletişimini korumak için tam tersini mi?

……..Bir araya toplanan farklı metinlerin (âyetlerin demek istiyor) ne zaman bir sistematiğe döküldüğü de Müslüman araştırmacılar ile Batılı İslam bilimciler arasında tartışmalı. Birçok Batılı bilim insanına göre bu işlem, Müslümanlar arasındaki genel kanının aksine, çok daha sonraları yapıldı. Kuran’ı yorumlama ihtiyacının Peygamber’in vefatının ardından, yani ikinci kuşakta ortaya çıktı.

Kuran’da anlatılmak istenen içeriğin yalnızca yüzde 10’u, Kur’an’ın âyetlerinde bulunabiliyor. Geri kalan kısım, tarihsel (sadece o zamanı ilgilendirdiği) bağlamda yorum gerektiriyor. Dolayısıyla Kur’an ne ebediyen geçerli, ne de evrensel bir kitaptır.”[4]

Ömer Özsoy’un, basın açıklamalarında ve derslerinde sürekli vurguladığı konular, yukarıdakinin aynıdır. İddiaları şöyledir:

“Kuran’ın ancak onda birinin geçerli olduğu, geri kalanının tarihsel yani sadece indiği zamanla ilgili olduğu, ebediyen geçerli olmadığı, evrensel olmadığı, ayrıca Kur’an’ın ilk asırda yazılmış bir metin olmadığı…”.[5]

Ömer Özsoy, 2002 yılında Diyanet tarafından düzenlenen sempozyumda da aynı şekilde, “Kuranın tamamının ilâhî/dînî bir metin olmadığını, içerisinde hukuk kuralları yer alsa bile, toplumun ve insanın değişkenliği dolayısıyla bu kuralların da değişken olacağını, yani bağlayıcı olmayacağını”[6] savunmakta ve şöyle demektedir:

Kur’an-ı Kerim’in muhteva itibariyle tamamen ilâhî, dolayısıyla tamamen dînî bir metin gibi, bir bütünlük gibi algılanmasının o denli isabetli olmadığı kanaatindeyim.

Ömer Özsoy’un bu görüş ve ifadelerinin yer aldığı kitap, Sayın Görmez’in Dini yayınlardan sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Diyanet tarafından yayınlanmıştır.[7]

Ömer Özsoy’un yukarıdaki sözleri ile, Sayın Görmez’in, “Kur’an’ın, kanun metni gibi okunmayıp, ondan sadece ilkeleri çağa taşımak (gerekir)”[8] sözü arasında bir terslik görüyor musunuz?

Durun bakalım daha neler okuyacaksınız…

[1] http://www.evangelisch.de/inhalte/101383/27-08-2010/frankfurter-islam-studien-betonen-die-theologie; http://www.evangelisch.de/themen/religion/frankfurter-islam-studien-betonen-die-theologie22277.

[2] http://www.timeturk.com/tr/2008/07/22/cizvit-papazi-korner-den-tarihselcilere-elestiri.html#.VRH2HE05lfw; http://www.islamvehayat.com/yazdir.php?haber_id=1673

[3]  http://tr.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-678/_nr-14/i.html.

[4] http://www.timeturk.com/tr/2008/07/20/modernist-tarihselci-kur-an-sempozyumu.html#.VRH6P005lfw; http://www.islamvehayat.com/yazdir.php?haber_id=1673.

[5]http://tr.qantara.de/Tebliğ-yerine-modern-İslam-anlayışı/15306c15436i1p381/index.html; http://en.qantara.de/Koran-Studies-under-Scrutiny/8085c8154i1p164/index.html; http://www.timeturk.com/tr/2008/07/22/cizvit-papazi-korner-den-tarihselcilere-elestiri.html#.VRH2HE05lfw

[6] Güncel Dini Meseleler Birinci İstişare Toplantısı – I (15-18 Mayıs 2002), İstanbul, (DİB baskısı, Ankara, 2004), s. 124.

[7] Güncel Dini Meseleler Birinci İstişare Toplantısı – I (15-18 Mayıs 2002), İstanbul, (DİB baskısı, Ankara, 2004).

[8] Güncel Dini Meseleler Birinci İstişare Toplantısı – I (15-18 Mayıs 2002), İstanbul, (DİB baskısı, Ankara, 2004), s. 292.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu