islamda kadın

Kadınların İmameti

Dînimizde kadınların kadınlara imam olması normal hâllerde de câizdir. Kadınların erkeklere imam olması ise zarûret hâlinde câiz olur.
Yukarıdaki iddia karşısında kadınların imâmeti meselesinin hükmü nedir?

Hz. Âişe (r.anhâ)’nın nakline göre Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ‘Mescidde veya bir maktulün cenâzesinde olması hâriç kadınların kendi aralarında yaptıkları cemâatte hiçbir hayır yoktur.’ buyurmuştur. Buradan anlaşılıyor ki onların kendi başlarına cemâat olmaları mekruhtur.

İbn Vehb’in, Ibn Ebû Zi’b ve Haşimoğullarının âzâdlısı isnâdıyla nakline göre Hz. Alî (r.a.), “Kadın imâmlık yapamaz.” demiştir (İmâm Mâlik, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ, c.1, s 86) Bu hadîs, kadınların kendi cinslerinden başkalarına imam olmalarının câiz olmadığına açık bir delîldir. Çünkü “Kadın imam olamaz.” ifâdesi, onlara uymanın sahîh olmadığını göstermektedir. Ebû Bekre’nin nakline göre Hz. Peygamber (s.a.v.), “Kadınlara itâat ettiklerinde erkekler helâk olmuşlardır.” buyurmuştur.
(Hak Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar, MİSVAK NEŞRİYAT, İstanbul, 2014)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu