Ali Eren

HAREMEYN-İ ŞERÎFEYN (Şerefli İki Harem)

Haremeyn-i Şerîfeyn’den, iki şerefli Harem’den, Mekke Medine Haremi’nden, sadece dünyanın değil, kâinatın en şerefli, en değerli , en kıymetli yerlerini ziyaretten geliyorum…

Öyle bir hal ki unutulası değil, unutulur gibi değil… Öyle bir ziyaret ki, ziyaret ettiğiniz zat Cenâb-ı Hakk’ın indinde yaratılmışların en üstünü, kâinatın efendisi. Yanında da iki şerefli yârı. Biri yâr-ı ğâr-ı/mağara arkadaşı Hazret-i Ebûbekir diğeri Hazret-i Ömer (r.  anhümâ)… İlki, Hicret’te kâinatın efendisine yol arkadaşlığı etmiş ve Allah kelamında bahsedilen “İkinin ikincisi” olmuş… Hazret-i Ebûbekir Efendimiz, Peygamberlerden sonra ilk manevî makamın sahibi olması bakımından da ikinci. Peygamberimiz’den sonra bu ümmetin başına geçmesi ve umûrunu yüklenmesi bakımından da ikinci… Sevgili Resûlümüzden sonra cennete ilk girecek kişi olması bakımından da ikinci…

Diğeri Hazret-i Ömer ki, Peygamberimiz’in kendisi hakkında, “Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer peygamber olurdu” buyurduğu adâlet timsali… Bu kadarı kâfi…

Medine Hareminde huzurlarına varıyor, edeple selam veriyor ve şefaatlerini talep ediyorsunuz. Ha hayattayken ziyaret etmişsiniz ha şimdi. Hiç fark yok. Fark olmadığını Sevgili Peygamberimiz kendileri ifade buyurmuşlar: “Beni vefatımdan sonra ziyaret eden hayattayken ziyaret etmiş gibidir.”

 “Bir kimse bana selam verdiğinde, Allah ruhumu iade eder ve onun selamına karşılık veririm.”

Şerefli huzurlarında selam verip, sesini bizzat duymasak bile selamımıza karşılık verdiğini bilmek, o hisle orada bulunmak o haz ve o lezzeti yaşamak unutulur gibi değil…

Ziyaretiniz bu kadarla bitmiyor. Mescid- Nebevî’nin/Peygamber Mescidinin yanı başında 10.000 sahâbînin bulunduğu Cennetü’l-Bakî’ kabristanlığı var. Peygamberimiz’in üçüncü  halifesi ve hayâ timsali Hazret-i Osman (r.a.) Efendimiz orada. Peygamberimiz’in amcası Hz. Abbas (r.a.) orada. Peygamberimiz’in oğlu Hz İbrahîm, annelerimiz olan mübârek hanımları ve kızları orada. Hz. Ali Efendimiz’in annesi ve Resûlüllah’ın, “Annemden sonra annem” buyurduğu Hz. Fâtıma orada. Uhud şehidlerinin çoğu ve daha nice mâneviyat ummânı orada.

Uhud ve şehidler serdarı Hz  Hamza, (r.a.) Kur’anda, “Temeli takvâ üzere atıldığı” beyan buyurulan Kuba mescidi, iki kıbleli mescid, Hendek Harbi’nin yapıldığı yer ve diğerleri…

Gelelim Mekke’ye, Kur’anımızın “Şehirlerin anası” buyurduğu mübârek şehre…

Şehirlerin merkezi Mekke, Mekke’nin merkezi Kâbe… Bütün câmi ve mescidler Kâbe’ye yönelik, çünkü hepsi oranın birer şûbesi, merkez de Kâbe… Ve yönümüz hep ona doğru… Hacda Kâbe’nin etrafındasınız, hemen yanıbaşında, dibindesiniz. Allah’ın beyti ile karşı karşıyasınız. Dahası, Hacer-i Esved, Zem-zem, Mültezem, Altın Oluk, Kâbe kapısı…

Hemen yakında Safâ-Merve. Merve’de, samimi duâlar neticesinde insanların muradlarına kavuştukları Murad Kapısı… Cennetü’l-Muallâ kabristanlığında  Peygamberimiz’in en sevgili zevcesi Hz. Hatice (r.anhâ)… Hepsi hepsi Müslümanların manevî dereceler kazandığı yerler.

Mekke dışına çıkıyoruz. Mina ,Müzdelife ve nihâyet Arafat…

“Ve nihayet Arafat” dedik. Çünkü, insanın günah kirlerinden temizlenip anasından doğduğu gibi tertemiz olduğu hac ibâdetinin merkezi, özü Arafat… Peygamberimiz, ehemmiyetine binâen “Hac Arafattır” buyuruyor. Arafat o kadar önemli ki, “Hacda en büyük günah, Arafat’a çıktığı halde günahının affedilmediğine inanmaktır” buyurulmuş.

Hâsılı, anlatılmakla olmaz, olmuyor. “Ancak yaşamakla anlaşılıyor” deyip keselim…

Hürmet edilmesi gereken iki haramda, Mekke ve Medine’de işlenen haramlar daha şiddetli haram. Bu hürmetli yerlere çok hürmet etmek ve buralarda haramlara düşmemek gerekiyor…

Haram mekanlar gibi haram/hürmetli zamanlar aylar da var. “Eşhuru hurum/haram aylar” dediğimiz bu aylar Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb.

Bu aylarda işlenen günahlar da Mekke-Medine hareminde işlenenler gibi daha ağır kabul ediliyor. Bugün haram aylardan Muharremin biri. Muharrem aynı zamanda hicrî yılbaşımız.

Yeni yılın İslam âlemine hayırlı olması duâsıyla selâmün aleyküm…

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu