Anasayfa SliderAnasayfa YazılarArşivMehmet Şevket EygiSON EKLENENLERson-eklenenler

GERİ ZEKALILAR İSLÂMA HİZMET EDEMEZ /Mehmed Şevket Eygi

* YAZILI medenî kültüre sahip olmayanlar, şifahî bedevî kültürlüdür.

* Millî kimliğe ve millî kültüre sahip olmayanlar yabancılaşır ve dejenere olur.

* Yanında mükemmel ve çağdaş İslam mektebi olmayan camiler; vazifesini yapamaz, hizmet edemez, mânen harap olur.

* İslam, ilimle kültürle ayakta durur, ilim kültür gidince sarsıntı, yıkım, çöküş sapıklık başlar.

* Ümmetin en zeki, en kabiliyetli, en idealist, en vatansever, en ehliyetli, en liyakatli çocukları şu beş kesime yönlendirilmelidir: Subaylık… Öğretmenlik… İdarecilik… Yargı… Din hizmetleri.

* Ulema, fukaha, hademe-i hayrat (din görevlileri), Müslüman öğretmenler; kaliteli değil, “çok kaliteli” olmazlarsa beklenen kurtuluş ve yücelme olmaz.

* Ordu ve yargı ticaret ve zenginleşme yeri olmadığı gibi, dinî hizmet ve faaliyetler de değildir.

* Dini alet ve istismar ederek (sömürerek), din yoluyla zengin olanlar dini içten çökertir.

* Din sömürücüleri dış düşmanlardan daha fazla zarar verir.

* İslam’a hizmet eden kimselerin; İslam’ı doğru olarak anlamış olmaları ve çağdaş genel kültürün üst seviyesinde bulunmaları gerekir.

* Faydalı ilim ve kültür çok büyük bir güçtür.

* İslam’ın üç boyutu vardır: Bilgi ve kültür… Aksiyon ahlak… Sanat güzellik estetik.

* Sanat boyutu bakımından İslam’ın ve çağın gerisinde olanlar doğru dürüst hizmet edemez.

* Yarı mühtediler hizmet edemez.

* Geri zekâlılar hizmet edemez.

* Cemaat tarikat hizip fırka sekt klik holiganları, militanları, fanatikleri bağımlıları hastaları sağlıklı hizmet edemez, hizmet mıncıklaması yapar.

* Güdük kültürlüler hizmet edemez.

* Nefsleri, nefs-i emmâre derekesinde olanlar hizmet edemez.

* Mü’min firasetlidir, Allah’ın nuru ile görür. Firasetsizler hizmet edemez.

* İslam yüksek ahlak dinidir. Ahlaksızlar hizmet edemez.

* İslam fazilet dinidir. Faziletsizler hizmet edemez.

Locamahal sahil aksında vade farksız kişiye özel ödeme planı

FreakOut

* İslam medeniyettir, medenî dindir. Medeniyetsiz bedevîler hizmet edemez.

* Aynı parayla, hattâ daha azıyla çok güzel, estetik, altın oranlı güzel bir cami yaptırabilecekleri halde; çirkin, sanatsız, mimarlık bakımından kötü bir cami yaptıranlar hizmet edemez.

* İslam’da, usulüne uygun yapılan cihad fi sebilillah sonunda alınan ganimet helaldir. Müslüman halkın paralarını ve mallarını iğtinam edenler mücahit değil, eşkıya ve hayduttur.

* Hizmet paralarını, bütçelerini, imkânlarını; plansız ve programsız, ilimsiz irfansız israf ve çarçur edenler hizmet edemez.

* Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, İslam hikmetine dayanmayan kurtuluş planları, projeleri kutsal daveti mıncıklar, bir işe yaramaz, enerjiler imkânlar vakitler heba olur gider.

* Aktivist ideolojilerle İslam’a ve Ümmete hizmet edilmez.

* İhlâssız ibadet, salih amel, cihad, hizmet olmaz.

* İlmihalini bilmeyenler hizmet edemez.

* İlmihalini az çok bilip de içindeki bilgileri hayata geçirmeyenler doğru dürüst hizmet edemez.

* Bütün öğrencileri beş vakit namazı cemaatle kılmayan okullar, İslam okulu, din okulu olamaz.

* Kız erkek karışık karma din okulu olmaz. Böyle bir şey Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına aykırıdır.

* Sünnetsiz İslam olmaz.

* Sünnet düşmanları, hizmet edemez, hezimet üretir.

* Bağlı oldukları ruhbanları erbab haline getiren, putlaştıranlar hizmet edemez.

* Kendi meşrebinden, cemaatinden, tarikatından olmayan salih Müslümanları sevmeyenler; aksine onları ötekileştirenler hizmet edemez, yıkıma sebep olur.

* Asıl fazilet ve üstünlük, düşmanların kabul, teslim, tasdik, teslim ettiğidir.

* Kendilerini öven, göklere çıkartan, kerameti kendilerinden menkul adamlar büyük değildir, çok küçüktür.

* Çilesizler büyük hizmet edemez.

* Riyaset, makam mevki, şöhret, alkış hırsı; cinsel şehvetten 360 derece şiddetlidir ve büyük tahribata sebep olur.

* Ümmet birliği şuuruna sahip olmayan büyük cahildir.

* Zamanın İmamına biatli ve itaatli olmayan cahildir.

* Dinleri imanları para mal zenginlik olanların Müslümanlığı şüphelidir.

* Gurur ve kibir sahipleri, büyüklenen kimseler küçüktür.

* İslam, Ümmet içindeki yeterli sayıdaki vasıflı, güçlü, üstün, âlim, arif, ahlaklı, faziletli, fedakâr, feragatli, mücahid, olgun kimselerle yükselir.

* Aklı işkembesinde veya apış arasında olanlar, Din-i Mübin-i İslam’a hizmet edemez.

* Ayakta uyuyanlar hizmet edemez.

* Ufuksuzlar hizmet edemez.

* Hizmet nedir?.. İman, İslam, Kur’an, Ahlak, Sünnet, Şeriat, Ümmet için; usulüne uygun şekilde çalışmaktır.

* Hizmetleri mıncıklamak hizmet değildir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu