Anasayfa SliderAnasayfa YazılarArşivSON EKLENENLERson-eklenenler

DİNDE REFORM İSTEMİYORUM

İslam dini Allah’ın dinidir. Allah yanlış yapmaz. İslam’ın doğru yorumunda yanlış ve eksik yoktur. Kullar, İslam’ı kendi re’y ve hevalarıyla değiştiremezler, yenilik ve reform yapamazlar. Böyle şeyler dini oyuncak etmektir. Küfre götürür.

Reforma muhtaç olan İslam değildir, reformculardır, dinde yenilik ve değişim isteyenlerdir.

Doğru, aslına uygun İslam hangi İslam’dır?.. Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığıdır.

Bozuk, dall ve mudil olan fırkaların hiçbiri gerçek İslam değildir.

Okur-yazar bir Müslüman olarak bütün reformları, değişimleri, yenilikleri reddediyorum.

İslam çağa uydurulamaz, çağın İslam’a uydurulması gerekir.

Fazlurrahmanın tarihsellik fırkası bozuk bir fırkadır, reddediyorum.

Mezhepsizliği reddediyorum.

Telfik-i mezahibi reddediyorum.

İslam Feminizmini reddediyorum.

Sünnet düşmanlığını reddediyorum.

“Peygamber bir postacı idi. İslam’ı tebliğ etti, işi bitti” fırkasını reddediyorum. Peygamber (Salat ve selam olsun ona) vefat etmiştir ama ruhaniyeti Kıyamet’e kadar Ümmetinin üzerinde sayeban olacaktır.

Kur’an-ı Kerim’e mahlûk diyen, Allah’ın sıfatlarını inkar eden, Sünnîlere düşman muamelesi yapan sapık mezhebi de red ve protesto ediyorum.

Hazret-i Osman Zinnureyn efendimize iftira edenleri reddediyorum.

Kendilerine hürmet edilmesi farz olan Ashab-ı Güzin efendilerimizi (radiyallahu anhüm ecmain) tahkir edenleri reddediyorum.

Şeriatsız ve fıkıhsız, suya sabuna dokunmaz, kafirlerin işine gelen light ve ılımlı bir İslam çıkartmak isteyenleri reddediyorum.

Müslümanları sekülerleştirmek ve yabancılaştırmak isteyen sinsileri reddediyorum.

Sadece onları değil, zahirde dindar ve sofu görünen bütün din sömürücülerini, kışırda kalmışları, yarı mühtedileri reddediyorum.

Din temsilcisi olmadıkları, ilmî icazetleri bulunmadığı halde İslam ve Ümmet adına konuşan bütün cahilleri reddediyorum.

Dinî konuları mıncıklayanları reddediyorum.

Ciddî ve mukaddes din konularını magazin mevzuu yapan terbiyesizleri reddediyorum.

Bütün sahte mücahidleri reddediyorum.

Dinî konuları hafife alanların küfre düşmelerinden korkuyorum.

İlmî ehliyetleri ve icazetleri olmadığı halde Kur’an’ı kendi re’y ve hevalarıyla tefsire yeltenen ciddiyetsizleri reddediyorum.

Cahil ve saf Müslümanları aldatarak, soyarak, yolarak zatları için para ve mal toplayan, din yoluyla zengin olan bütün sahtekâr dolandırıcıları reddediyorum.

İşlerine gelmeyen mütevatir, manen mütevatir, sahih hadisleri inkâr eden münkirleri reddediyorum.

Bu zamanda, itikatta iki imam, fıkıhta dört imam tanıyorum.

İslam’da cihad fi sebilillah olduğunu kabul ediyorum; terörü reddediyorum.

İslam’da din ve dünya ayırımı olmadığını çok iyi biliyorum ama bütün aktivist cereyanları reddediyorum.

Müslümanları şirkle suçlayan, tekfir eden Vehhabilik fırkasını reddediyorum.

Kur’an’ın üç yüz muhkem ayetinin tarihsel olduğunu, bugün hükümleri olmadığını iddia edenleri, İslam’ın dışına çıkmakla suçluyorum.

Kur’an’da “İnneddine indallahil İslam” buyurulmuşken, üç hak ibrahimî din vardır, üçünün mensupları da Cennetlik diyenleri reddediyorum.

Ne kadar Kemalist ilahiyatçı varsa, hepsini ceffelkalem reddediyorum.

Hiçbir yerli oryantalistin İslam ve Ümmet hakkında konuşmaya hakkı olmadığını açıkça beyan ediyorum.

Din hakkında sadece ve sadece icazetli rasih muhlis ‘âbid ulema ve fukaha, bir de kamil mürşidler konuşabilir.

Allahü Tealanın bütün mü’min kullarının tek bir Ümmet olduğuna inanıyorum ve iman etmiş herkesin Ümmet çatısı ve gölgesi altında toplanmasını arzu ediyorum.

Bu Ümmetin başında râşid, âlim, fakih, ‘âbid, zâhid, ehliyetli, müdebbir, kiyasetli, müeyyed, duhattan bir İmam bulunmasını ve bütün mü’minlerin bu zata biat ve itaat etmesini istiyorum.

Ümmet işlerinin ehil ve mu’temen kimselerle istişare edilerek görülmesini istiyorum.

Cahillerin, ehliyetsizlerin, nakısların, nefs-i emmâre esirlerinin, ‘abede-i denanirin, süfelanın; İslam temsilciliği yapmalarını, Din ve Ümmet işlerine karışmalarını kesinlikle istemiyorum.

***

İttihad-ı İslam istiyorum.

***

Mü’minler arasında sıkı iman kardeşliği bağları olmasını istiyorum.

***

Tesanüd ve yardımlaşma istiyorum.

***

Ehil olanların fiilen, ilmi olanların lisanen, bütün mü’minlerin kalben emr-i maruf ve nehy-i münker yapmalarını istiyorum.

***

Müslümanlar arasında hisbe teşkilatı olmasını istiyorum.

***

Kur’an’ın, Sünnetin, fıkhın, ahlakın, hikmetin ışığında Müslümanlara nasihat edilmesini istiyorum.

***

Müslümanların bütün iyi, maruf, güzel konu ve sahalarda dünya birincisi olmasını istiyorum.

***

İslam kadın ve kızlarının haysiyetlerinin korunmasını, onlara saygı gösterilmesini, onların da saygıya layık olmak için çalışmasını istiyorum.

***

Müslüman toplum içinde İslam’ın Fütüvvet ahlakının hakim olmasını istiyorum.

***

İslam komünleri, mahalleleri kurulmasını ve buralarda insanların güvenlik, huzur ve âsâyiş içinde yaşamalarını istiyorum.

***

İlk planda camilerin, vakit namazlarında bilhassa sabah ezanından sonra, cuma namazlarında olduğu gibi dolmasını, kısa zamanda halkın en az yüzde doksanının musalli olmasını istiyorum.

***

Camilere âlim, fakih, icazetli, karizmatik, yüksek kültürlü, zahid, zülcenaheyn, nasihatleri ve sohbetleri müessir hademe-i hayrat (din görevlileri) tayin edilmesini istiyorum.

***

Lise ve üniversitede okuyan bütün gençlerimizin küçük beyefendiler olmasını istiyorum.

***

Genç kızlarımızın küçük hanımefendiler olmasını istiyorum.

***

Müslüman halkın Japon halkından daha temiz, kibar, nazik, disiplinli, görgülü olmasını istiyorum.

***

Müslümanların dünyada en fazla kitap okuyan halk olmasını ve okunan kitapların faydalı, nurlandırıcı, mânen yükseltici, kurtarıcı, mutlu kılıcı eserler olmasını istiyorum.

***

Velhasıl iyi, mâruf, güzel şeyler istiyorum; münker, kötü, çirkin şeyler istemiyorum. İtirazı olan var mı?

***

NOT: Bu makaleyi hangi sıfatla yazdım?.. Ümmet-i Muhammed’den, okur yazar bir Müslüman sıfatıyla, bütün Ehl-i Sünnet ulemasının görüşlerinin ışığında kaleme aldım.

Mehmet Şevket Eygi

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, şapka, sakal ve yakın çekim

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu