Ahmet Gelişgen Yazıları

Berat Gecesinin Kur’an’da Delili Var Mı?

A)Kur’an ı Kerim’de Berat Gecesi

Öncelikle şunu belirtelim ki, internet sitelerindeki rastgele dini bilgilere asla güvenmeyiz, doğru olanı vardır, yanlış olanı vardır.

İslam alimlerimizin bir kısmı, Duhan Suresi başındaki,

انا انا انزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين. فيها يفرق كل امر حكيم. امرا من عندنا…

“Biz kuranı mübarek bir gecede indirdik… Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmolunur” (Duhan, 4,5,6)

ayetlerinin, Berat Gecesi’ne işaret ettiğini söylemişlerdir. Müfessirlerimizin çoğuluğu ise, Aynı ayetlerin Kadir Gecesi’ne işaret ettiğini ifade etmişlerdir.

Birinci görüşü ifade eden ulema, Kadir Gecesi müstakil olarak Kadir Suresi’nde ele alındığından dolayı, bu ayetleri Berat Gecesi olarak anlamanın daha doğru olduğunu söylerler. Aynı alimler, Berat Gecesinin hüküm gecesi olduğunu belirten hadislerden hareketle bu ayetlerin, Berat Gecesi’ne işaret ettiğini ifade etmişlerdir. Kadir Gecesi’yle Berat Gecesi’nin, takdir ve hüküm gecesi olmaları yönüyle ortak yönü de vardır zaten.

Kısaca ifade etmek gerekirse, yukarıdaki ayetlerin berat gecesine mi, yoksa kadir gecesine mi işaret ettiği hususu ulema arasında ihtilaflıdır. Alimlerin çoğu, bu ayetlerin kadir gecesine işaret ettiğini söylemişlerdir. Şu kadar var ki, Berat gecesinin varlığı ve fazileti, Kuran’a da bağlı olmak zorunda değildir. Çünkü ikinci ana kaynağımız olan “sünnet” de bizim dini delilimizdir.

  1. B) Berat Gecesi’nin Sünnet’le Sabit Olduğu Konusunda Şüphe Yoktur

Herhangi bir konu Kuranda hiç bulunmasa bile, sünnette anlatılan veya konan hüküm bizim için delildir.

Berat gecesiyle ilgili çok sayıda hasen ve sahih hadisler vardır. Hasen hadis, hüküm belirleyicidir, kendisiyle amel gereklidir. Sahih hadis ise hasen hadisten daha güçlü bir delildir. Ayrıca, aynı konuda gelen çok sayıda farklı tariklerle gelen hasen hadislerin de sahih derecesine yükseldikleri belirtilmiştir.

Berat gecesinin fazileti ile ilgili zayıf hadisler de vardır. Aynı konudaki sahih ve hasen hadisler zaten, berat gecesinin fazileti konusunda şüpheye mahal bırakmaz.

Yeri gelmişken hadis usulü ilmindeki zayıf hadisle amel etmenin hükmünü belirtmekte de yarar mülahaza ediyoruz:

Hadis usülü ilmine göre, birden çok yolla gelen zayıf hadisler birbirini destekleyerek hasen seviyesine yükselir.

Zayıf hadisler, az zayıf ve çok zayıf diye iki kısma ayrılır. Çok zayıf hadisler, araştırma amacıyla kaynaklarımızda kaydedilmiştir. Az zayıflar ise, amellerin fazileti konusunda, bir de tergib ve teşvik konularında delildirler. Mübarek geceler, amellerin faziletiyle ilgili bir alandır.

SONUÇ

Özetle belirtmek gerekirse, Duhan Suresi’nin baş tarafındaki ayetlerin, Berat Gecesi hakkında olduğu konusunda ihtilaf olsa da Berat Gecesi’nin faziletini ortaya koyan hadisi şerifler, başlı başına delil olacak niteliktedir.

Dolayısıyla, Berat Gecesi ve Fazileti dini bir gerçektir, geceyi ihya eden de kazanır.  Şeytanın en çok mahzun olduğu anlar, kulların Allaha yaklaştıkları ve bağışlandıkları anlardır. Bu nedenle birileri galiba, şeytanın yerine geçip, kulların bağışlanmasını engellemek istiyorlar… Tabii ki sizleri tenzih ederiz. Bu göndermeden, medyadaki zehirli ve çığırtkan teologları kastediyorum.

İlgili hadisler ve Berat Gecesi’nin fazileti ile ilgili olarak, “Berat Gecesi” başlıklı yazımıza bakınız.

10.05.2017

Dr. Ahmet GELİŞGEN

www.ahmetgelisgen.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu