Anasayfa SliderMehmet Şevket Eygi

ALİ ŞERİATİ: “ALLAH GERÇEK BİR JANUS’TUR.”

Ali Şeriatî’yi sevmem, onun bazı fikir ve görüşlerine karşıyım.
Onun İslam Şinâsi adlı kitabında şu cümle yer alıyor:
“Allah (bazı nüshalarda Hoda) yek Janus-i hakikî est”, bunun harfî tercümesi “Allah gerçek bir Janus’tur.”
Bilmeyenler için söyleyeyim, Janus iki çehreli bir Roma putudur.
İslam’ın temel inançlarından biri şudur:
Allah yaratıklara benzetilemez.
Allah şekilden, cisimden, mekandan, cihetten, cevher veya araz olmaktan münezzehtir.
Şeriatî, kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh Hak Tealayı bir Roma putuna benzeten bir kimsedir. Başka yanlışını saymama lüzum yoktur.
Onun yanlışlarına Şiî Caferî ulemasının nicesi de karşı çıkmış, itiraz etmiştir.
Bundan birkaç yıl önce İstanbul ilçe belediyelerinden biri üç gün süren bir Şeriatî toplantısı yapmış ve bazı ilahiyatçılar bu kimseyi göklere çıkartmıştı.
Adam Allah’ı bir puta benzetiyor ve bizim bazı ilahiyatçılar onu göklere çıkartıyor. Olacak şey değil!..
Bu zındıklığın te’vili falan olamaz, çünkü Şeriatî zikr ettiğim cümlesinde hakikî sıfatını kıllanmıştır.
Vaktiyle bu konuda hayli yazı yazmıştım ve bazılarının seviyesiz hakaretlerine mâruz kalmıştım.
Bu konuda bundan yıllarca önce önüme dikilen iki kızgın radikal genç, sen kim oluyorsun da Ali Şeriati’yi tenkit edip kötülüyorsun dediklerinde, onlara gerekçe olarak bu cümleyi söylemiştim, onlar daha da kızıp köpürerek, sen onu tenkit edemezsin, o büyük bir mücahittir diye bağırmışlardı. Zehi mücahit!
Geçenlerde, Marmara bölgesindeki bir İmam-Hatip okulunda öğrencilere Ali Şeriatî propagandası yapıldığını, bu zatın sevilmesi ve okunması gerektiği söylendiğini duyunca bu yazıyı kaleme almaya karar verdim.
Şeriatî’nin nice kitabı, Sünnîlere çok ters gelecek bazı yerleri ayıklanarak Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Yazımın başında zikr ettiğim “Allah gerçek bir Janus’tur” cümlesi mütercimlerin gözünden kaçmış olacak…
Bazı ilahiyatçılar Şeriatî’yi baş tacı ediyorsa, bu dinî bakımdan büyük bir felakettir.
Şeriatî, Müslüman gençlere büyük bir İslam düşünürü ve şehidi olarak gösteriliyorsa, bu da ikinci büyük felakettir.
Şu çarpık zihniyete bakınız: Sanki doğru dürüst İslam hocası, mütefekkiri, alimi kalmamış gibi Şeriatîyi örnek ve önder gösteriyorlar.
Türkiye’de Sünnî İslam hakimdir ve Allah gerçek bir Janus diyen kimse beğenilemez, onun reklamı yapılamaz.
İlmî, objektif bir araştırma yapılsın, birilerinin Ali Şeriatî’yi niçin gençliğe önder ve örnek gösteriyor konusu incelensin. Kimbilir ardından neler çıkacaktır.
Bir başka fecaat de, Sünnî kesimin ileri gelenlerinin bu zatı tenkit, red, cerh ve ibtal ederek Müslümanları uyarmamasıdır.
Diyanet bu konuda ne diyor?
Şeriatî’yi tenkit mi etmek… Bırakın tenkidi, TC Diyanet yayınevlerinde Şeriatî’nin kitapları peynir ekmek gibi satılıyor.
Ali Şeriati’nin zikr edilen cümlesi, başlığı “Muhammed’i Tanıyalım” adlı kitapta (1988 baskısı, s.151) yer almaktadır. Kitapta Resulullah efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) ismi yalın olarak kullanılmakta, bir kere bile Hazret denilmemekte, salat ü selam getirilmemektedir.
Vah bazı İlahiyat fakültelerimize, vah bazı İmam-Hatip mekteplerimize.
Mehmet Şevket Eygi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu