Arşiv

A. BAYINDIR’IN GÜLÜNÇ ASTRONOMİ BİLGİLERİ İLE İLGİLİ

– KİMSE BU ZAVALLI İLAHİYATÇI TASLAKLARINA BAKIP MÜSLÜMAN ALİMLERİ BÖYLE CAHİL SANMASIN !

 

* Maaşallah (? – 815) meşhur islam astronomlarındandır.

* Battani (858 – 929) dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biridir.

* Ebu’l Vefa (940 – 998) meşhur bir astronomi bilginidir.

* İbni Yunus (? – 1009) Galileo’dan önce sarkacı bulan astronomdur.

* Beyruni (973 – 1051) dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamıdır.

* Cabir Bin Eflah (12. yüzyıl) ortaçağın en büyük astronomlarındandır.

* Necmeddinü-l Mısri (13. yüzyıl) çağının ünlü astronomlarından.

* Bitruci (13. yüzyıl) Kopernik’e yol açan, öncülük eden astronomi bilim adamıdır.

* Kadızade Rumi (1337 – 1430) çağını aşan büyük bir astronomi bilgini. Türklerin ilk astronomudur.

* Şemsettin Halili (? – 1397) büyük bir astronomi bilginidir.

* Uluğ Bey (1394 -1449) çağının en büyük astronomu, ünlü bir alim ve hükümdardı.

* Ali Kuşçu (? – 1474) ünlü bir Türk astronomi bilginidir.

* Takiyyüddin Er Raşit (1521 – 1585) İstanbul Rasathanesi’ni ilk kuran, çağından çok ileride ve asrın önde gelen astronomi alimidir.

* Diğer meşhur astronomi alimleri: Muhammed Bin Musa (9. yüzyıl), Dinaveri (815 – 895), Sabit Bin Kurra (? – 901), Macriti (? – 1007), Zerkali (1029 – 1087), İbni Rüşd (1126 – 1198), Nasirüddin Tusi (1201 – 1274), Kazvini (1203 – 1283), Kemaleddin Farisi (? – 1320), Seyyid Ali Reis (? – 1562)

Bunlardan Takiyüddin’i tanıtalım:

1521 yılında Şam’da doğdu. Eğitiminden sonra Tennis kadılığına atandı. Kadılığı sırasında yaptığı gözlemler ile ün kazandı. 1571’de Mustafa Çelebi’nin ölümünden sonra II. Selim tarafından saray müneccimbaşılığına atandı. 1574 yılında Galata Kulesi’nde gözlem çalışmalarına başlamıştır. Hoca Saadettin ve Sokullu Mehmet Paşa’nın desteği ve padişah III. Murat’ın fermanıyla 1577 yılında Tophane sırtlarında Takîyüddîn’in yönetimi altında bir gözlemevi olan Takiyüddin’in Rasathanesi kurulmuştur. Özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları ile meşhurdur. Takiyüddin sinus, kosinus, tanjant ve kotanjantın tanımlarını vermiş, ispatlarını sergilemiş ve cetvellerini hazırlamıştır. Ekliptik ile ekvator arasındaki 23° 27′ lik açıyı, 1 dakika 40 saniye farkla 23° 28′ 40″ şeklinde bularak o tarihte ilk kez gerçeğe en yakın ve doğru dereceyi hesaplamıştır.

Eserlerini muhafaza çalışmaları
Takiyüddin’e ait el yazmalarının bir kısmı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde bulunmaktadır. Enstitü’nün UNESCO ile (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu) birlikte yürüttüğü “Memory of the World” projesi çerçevesinde, Takiyyüddin’e ait el yazmalarının da içinde bulunduğu 821 Türkçe, 414 Arapça ve 102 Farsça, toplam 1337 eser mikrofilmleri çekilerek CD- Rom üzerinde kataloglanmaktadır. Takiyüddin’in diğer eserleri başka kütüphanelerin raflarındadır.

Müslüman Bilim Adamları ile ilgili daha fazla bilgi için:
https://tr.wikipedia.org/…/M%C3%BCsl%C3%BCman_bilim_adamlar…

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu