ArşivMealcilik

Papaz Jeff Warren’in, “KUR’AN’A UYALIM PROJESİ” / Ebubekir TANRIKULU

Kur’an-ı Kerim’i Değiştirmeden Müslümanların İmanını Yok Etme Projesi Olan “Kur’an’a Uyalım Projesi” yani Kur’an Müslümanlığı Projesi (Papaz Jeff Warren)

Osmanlı’da,ajan olarak çok bulunmuş, İngiliz olan yaşlı bir adam, 1956 yılında (Amerika’da) Washıngton’da bulunan daimi gurup da bir seminer veriyordu!

Bu seminerde,Amerikan subaylarının yanısıra, dünya ülkelerinin kurmay subayları ve İngiliz üst yetkilileri vardı!

Başka İngiliz bir üst yetkili
Bu seminer,Osmanlı neden kaybetti!
Konusunda özel bir semineridir, diye bir açılış konuşması yaptı! Sözü bana verdi..

Tüm Osmanlı topraklarını gezmiş yaşlı bir adam olarak elimde KALIN BİR KİTAB olduğu halde kürsüye geldim!

Bütün dinleyiciler seçme insanlardı! Tek tek
Gözlerinin içine baktım!
İçlerinde bir TÜRK vardı…Kırk yaşlarında gösteriyordu. Vakur Duruşu ve kurt gibi bakışı dikkatimi çekmişti!

———————

Ve Ben, “Büyük savaşlar
silah ile kazanılmaz!”
diye konuşmaya başladım!

Elimde ki kitabı havaya kaldırarak şöyle devam ettim:

“Osmanlı’da Türkler Bu kitabı okurken, ben dinlemekten sıkılırdım, çünkü okuduklarından hiç bir şey anlamazdım!

?
Ancak Osmanlı’da okumasını bilmeyenler
ve okunanı anlamayanlar,Bu kitab okunmaya başladığında, bütün işlerini bırakırlar, abdest alırlar (Özelikle belirtiyorum) başlarına muhakkak takke koyarlardı…,
Kitabın göbekten yukarda tutulmasına dikkat ederek
Özel bir saygı ile iki diz üzerine otururlar, kafalarını önlerine eğerler, Ortamda okuyanın sesi harici
Çıt çıkmaz, ve kitabın okunması bitinceye kadar
Huşu ile dinlerler hemen hemen her dinleyenin
gözlerinden yaş akardı…
Nefes aldıklarını dahi farketmezsiniz!

Okunanları anlamadıklarını biliyorduk.Asıl merak ettiğimiz,neden,bukitap,okunmaya başladığında,tüm işlerinibırakırlar,konuşmazlar
Abdest alırlar ve sessiz bir şekilde dinlerlerdi! ve
takke sünnettir! diyerek taviz vermezlerdi.

Anlamadıkları halde bu kitab, bu insanlara nasıl böyle bir etki yapıyordu, hayret etmemek mümkün değildi!

Bu konuda Günlerce düşünmüştük…Bizde incile böyle bir saygı, gösterilmezdi…
Dünyada hiç bir kitaba böyle bir saygı gösterilmezdi!

Sonra tesbit ettik ki;Önce;
Topluluğa bakarak, sonra yavaş yavaş elimdeki kitabı havaya kaldırarak, müslümanları sessiz sessiz ağlatan, gözlerinden yaş akıtan, bu kitab;
Kur’ân-ı kerîmdir!
Dedim..

Bu etkinin sebebini…anlamıştık!Türkler bu kitabı akılları ile değil kalbleri yani ruhları ile DiNLİYORLARDI!
İman, akıl ile değil kalb ile olur diyorlardı!

Bu kitab orijinaldir.Temizdir.
Kirlenmemiştir!
İnsan görüşü karışmamıştır!
Allah’dan, peygambere geldiği gibidir!Ve
Allah’ın kitabıdır..Bu kesindir!
Türklerin de imânı temizdi, saftı, kirlenmemişti, hakiki idi..

Halbuki incil öyle değildir!
Allah’ın gönderdiği,
İSA peygambere gelen
incil insanlar tarafından değiştirilmişti.
İnsan görüşleri yorumları incile karışmış, incil bozulmuştu.
104 incilden seçilerek insanların yazdığı dört incil biz hrıstiyanlara Allah’ın kitabı diye okutuluyordu!

İtiraf etmek gerekirse
Biz bunu biliyorduk!Ancak;
Geleneksel olarak oluşan ve devam eden, vatan, millet, din bağlılıklarını terk edemiyorduk!Topluma uyuyorduk…

İçine; insan sözleri ve görüşleri karışmış incil!
İlahiliğini kaybetmiş ve
kirlenmişti!

İngiltere’de; yaptığımız bir toplantıda Biz de
Kur’ân-ı değiştirelim
dediğim de,Osmanlı’da beraber ajanlık yaptığım
Christopher,bu mümkün değil dedi!Evet,Kur’an-ı değiştirmek mümkün değil!
Çünkü diye devam etti..
Bütün dünya kütüphanelerinde on binlerce orijinal Kuran’ var! Toplamak yok etmek mümkün değil, toplasanız yok etseniz dahi…
Bütün dünyanın her tarafında yüz binlerce hafız var ve tüm Kur’ân-ı kerîmi ezbere biliyorlar!,
Her hafız Kuranı, kendi memleketlerde ayrı ayrı yazsa, notası virgülü değişmeden aynısını yazarlar!
Christopher bunu söyleyince
Kur’ân-ı kerîmdeki bir âyet-i kerîmeyi hatırladım!

“Onu biz indirdik biz koruruz!”

Madem Kur’ân-ı kerîmi değiştiremeyeceğiz,
başka bir şey olmalı.
Bir şey yapmalıydık..
Bu kitaba olan,
Bu saygı yok olmalı idi..

Bu saygının
GÜCÜNÜ müslümanlardan,
Türklerden almamız lazımdı!
Bu saygının gücü dünyayı titreten OSMANLI DEVLETİNİ kurmuştu!

Günlerce, geceler boyu
bu işin üzerinde tartışmalar yaptık!
Mısır’da Cemaleddin ve
Abduh ile baş başa çok sabahladık.
Ve
1700 lü yıllarda yaşamış meslektaşımız. Hempherin hatıratını okurken
Cemalettin,
Ne yapacağımız buldum!
dedi… Gerçekten;

Bu dehşet bir BULUŞTU..
Bu buluş, islam alemi ile buluştu!
Müslümanların ilerlemesini artık durdurmalıydık!
Onları kendi kitapları olan Kur’ân-ı kerîm ile vurmalıydık!

?
Bu dehşet buluş
iki kelime idi!
“KURANA’ UYALIM…”
Evet, Kuran’a Uyalım!…
Önce
Tüm İslâm aydınların
beynine;
“Kur’an’a uyalım’ı” yerleştirmemiz lazımdı!

Sonra
Tüm islam alemine..Bu yayılmalı idi!KUR’AN’A UYALIM!

Tüm misafirler şaşırmıştı
Kurt bakışlı Türk ise
dikkat kesilmişti!
Gözlerimin içine bakıyordu!
Şimdi siz
NE YAPMAK istiyorsunuz Der gibi..!

Salondan çıt çıkmıyordu.. Herkes ne diyeceğimi bekliyordu..

Ben dünyanın en büyük savaşını kazanmış
bir komutan Eda’sı ile
Salonu baktım ve tane tane yavaş yavaş konuşmaya başladım!

Onlar
BİN yıldır Kur’ân-ı kerîme uyuyorlar! dedim!
Kur’ân-ı kerîme uyanlara, Kurana UYALIM demek
Kur’ân-ı kerîme uymayı değiştirelim demektir!

Madem Kur’ân-ı kerîmi
değiştiremiyoruz!
Kur’ân-ı kerîme uymayı değiştirelim
ve bunun sloganı
KUR’AN’A UYALIM! olmalı…

Bin yıldır; “Peygamberlerinin açıkladığı şekilde” . Kur’an’a uyuyorlar!
Hepsinin din anlayışı yani imanı aynı ve bu iman, Kur’an okuyanlarda da ve okuyup anlamayanlarda da ve okumasını bilmeyenlerde de aynı!

Bu îmân
Kur’ân-ı kerîm okunurken
hepsini ağlatıyor!
Allahü teâlânın
kitabı olduğunu biliyorlar!
Peygamberlerinin açıkladığı şekilde. Kur’an’a uyuyorlar!
Bin yıldır,Kur’an’ı takkesiz dinlememeleri gerektiğine müstehap olduğuna, bünün Kur’ân-ı kerîme saygı olduğuna îmân ediyorlar!
Ve
Taviz vermezlerdi!

Madem Kur’an’ı değiştiremiyoruz!
O zaman müslümanların. Kur’an’a olan saygı ile birlikte. Kur’an’dan anladıklarını yani imânlarını değiştirelim.

Peygamberlerinin.Kur’an’dan anladığını ve açıkladığını bir kenara atalım.

Kendi ANLAYIŞLARI ile KURANA uymalarını sağlayalım…
Her birinin imânı farklı olur..
fakat
İmanları farklı olduğu halde kendilerini aynı imanda ve müslüman zannederler!

Bunu ancak ve sadece
KUR’AN’A UYALIM ile yapabiliriz!

Kur’an’a UYALIM!
Sözünü bütün aydınların beynine yerleştirmemiz lazım!
Evet bin yıldır,
Osmanlı’da, selçukluda
bir tane Kur’an’ tercümesi yoktu!
Hemen Kur’an’ tercümeleri yaptırmamız lazımdı!
Ve
Her müslümanın
. Kur’an’dan kendi anladığına uymasını sağlamamız gerekiyordu!
HER KAFADAN İSLAMİYET adına farklı bir SES gelmeli idi!

İşimiz zordu zaman istiyordu!
Bu büyük bir projeydi..
İslamın BİRLİĞİNİN kalbine saplanacak bir hançerdi!

İlk iş…Bunu karşı duracak,
Buna engel olacak âlimler yok edilmeli..
Ortadan kaldırılmalı idi!
Ve
KURANA UYALIM!…
dalga dalga yayılmalı idi!
Bu bir devrimdi!
Karşı çıkacak ve toplumu uyaracak alimlerkalmamıştı!
Kimse, Hayır
Kur’an’a uymayalım
DİYEMEZDİ..
Biz
Kur’an’a UYALIM ile
Kur’an’a UYMANIN şeklini değiştiriyorduk!

Kur’an ile müslümanları vurmuştuk!

Onlar
Peygamberinin, sahabelere öğrettiği şekilde,sahabelerin müctehid imamlara yazdırdığı şekilde Kur’an’a UYUYORLARDI.

?
Buna (Edille-i şer’ıyye) diyorlardı!
Kur’ân-ı kerîm kitabları gibi,
İmanları da hakiki ve BİRDİ!
Şimdi ise
Kitapları hakiki BİR olacak
Ancak
Kur’an’dan aldıkları
İMANLARI farklı olacaktı…

Kur’an’a uyarken kendi kendilerine oluşturacakları yeni yeni İmanlar oluşacak (farklı anlayışlarından dolayı) mecburi bu imânlar değişik olacak ve herbiri FARKLI! İman etmiş olacaklardı !

Bu Gerçekten
DEHŞET BİR PROJE İDİ!
ve
Kur’an’ı değiştirmeden müslümanların imanını değiştirme, yok etme projesi idi!

Bu tahribatı anlamaları
mümkün değildi!
Çünkü
Artık bunu anlayacak alimleri yoktu
Ve
Kur’an orijinal hali ile duruyordu!

Yapılanı
Anlamadılar…
Anlayamadılar…
Tüm aydınlar,
Tüm cemaatler,
Tüm din okulları,
Tüm islâm alemi,
KURANA UYALIM Kampanyasına katıldılar!

?
İlk. Kur’an tercümesini
ZEKİ MEGAMİZ adlı bir hristiyan araba yazdırmıştık!

?
İlk meali ise
MİSAK isimli bir Ermeni’ye…

?
Tercümeler ve mealler çoğalmaya başladıkça
Artık her kafadan bir ses geliyordu..
İslam adına farklı cemaatler türüyordu!
Her cemaat kendi yolunu görüşünü, savunuyordu!

İSLÂM BİRLİĞİNİ YOK ETMİŞTİK!
Hemde KUR’AN ile…

Müslümanlar
KUR’AN’A UYDUĞUNU zannederken. Kur’an’dan, peygamberlerinin anladığını bırakıyorlar ve insanların yorumlarına, görüşlerine anladıklarına uymaya başlıyorlardı!
?
Kafalar karışmıştı..
Ayrılma ve bozulma devam ediyordu!
Kur’an’a UYALIM
sesleri yükseliyordu!

Kur’an’dan çıkan farklı manalar yeni yeni değişik imanlar oluşturuyordu.

104 İncilden dört incil çıkmıştı
Bir Kur’an’dan binlerce imân!
Bu İstanbul’u feth etmekten daha büyük devrimdi!

KUR’AN’LARI HAKİKİ VE BİR!
Fakat anlayışları ve imanları FARKLI müslümanlar!

Artık
Kur’ân-ı kerîm okunmaya başladığında abdest alıp başında Takke bütün işlerini bırakmış iki diz üzerine oturup nefesi tutulmuş gözünden yaş akan insanlar yoktu!

Kur’an’ı okumak için abdest almaya gerek olmadığını,
Kur’an’ın öcü olmadığını
KUR’ANA UYULMASI gerektiğini, haykıran yüzlerce din adamlarımız evet bize çalışan din adamları yetişmişti.

KUR’AN’A UYALIM diyen
Ancak
Bu işin
NASIL OLACAĞINI
Bilemeyen..
Yani
Herkesin kendi anladığına uymasının kurana uymak olduğunu sanan topluluğu oluşturmuştuk!

Artık
KUR’AN’A UYALIM diye bağıran
Kur’ân-ı kerîme uymanın
saygı ile başladığını bilmeyen
Kur’an’a saygısız müslümanlar çoğalıyordu!

Herkes
Kur’an’a UYULMADIĞI için,geri kalındığını dinden uzaklaşıldığını söylüyor!
Ve tekrar
Kur’an’a UYALIM diye bağırıyorlardı…

KUR’AN’A UYALIM
diyenlerin sayısı artıkça..
O eski abdestli iki diz üzerinde ANLAMADAN gözleri yaşlı Kur’an dinleyenlerin sayıları yok oluyordu!

Artık islam toplumu
Kur’ân-ı kerîme
NASIL uyulur Bilmiyordu..

Sadece Ellerinde orijinal Kur’ân-ı kerîm, dillerinde KUR’AN’A UYALIM kelimesi vardı!

Osmanlı da bir hoca bana,
Allahü teâlânın peygamberlerin sıfatlarını,
32 farzı,
islamın imanın şartlarını
Namazın farzlarını,
Ve bir çok konuyu, EZBERLETMİŞTİ

Şimdi
Gusül abdestinin nasıl alındığını BİLMEYEN
KUR’AN’A UYALIM diye bağıran
bir topluluk oluşturmuştuk..
İSLAMIN ÖĞRETİ SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİK!

Hep bir ağızdan BAĞIRIYORLARDI
KUR’AN a UYALIM
Evet
KUR’AN’A UYALIM..

[Halbuki
Yukarıdaki bilgileri öğrenmek
Peygamberlerinin açıklaması ile. Kur’an’a uymaktı..
Eskileri buna (ef’âl-i mükellefîn) ve [EDİLLE-İ ŞER’IYYE] diyorlardı..]

Ben konuşmamı bitirmiştim! Ortalıkta çıt yoktu!

Nefesler kesilmiş
herkes bana bakıyordu
Kurt bakışlı Türk’ün gözlerine baktım o da şaşkındı ve bana bakıyordu.
Ve
Gözlerinden iki damla yaş akıyordu..Biliyordu
artık bunun düzelmesi imkansızdı..

KUR’AN’A UYALIM…
Ahtapotun kolları gibi
Tüm islam alemini sarmıştı!

Toplantıdan çıkarken İngiliz konsolosa, bu Türk kim diye sordum!
Albay Hüseyin FEYZULLAH dedi.”

——————

Rabbim aziz milletimizi yeniden, Muhammedi öze, birliğe ve kardeşliğe, ümmetin 14 asırlık, bu milletin de bini yıllık mayası ve inancının özü olan olan Ehli sünnet vel cemaat itikadına döndürsün! Amin!

Ebubekir Tanrıkulu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu