Fethullah Gülen

Müşrik Bir Kâfir Olan Papa İçin Saygı İfadeleri Kullanmanın, İslâm’da Hükmü Nedir?

Örnek, F. Gülen’in, Papa’ya yazdığı mesajda geçen bazı ifadeler:

Pek muhterem Papa Cenapları,

… Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zat-ı âlilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. …

Papa 6. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinler Arası Diyalog İçin Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde, hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik. … Kendi memleketimizde şimdiye kadar çeşitli Hıristiyan mezheblerinin liderleriyle diyalog içinde olduk. Bu naçiz gayretlerin boşa çıkmadığını âcizâne ifade etmek isteriz. Amacımız bu üç büyük dinin inananları arasında hoşgörü ve anlayış yoluyla bir kardeşlik tesis etmektir. … (M. Fethullah Gülen Rabb’in aciz kulu, 9 Şubat 1998)[19]

İslâmın Hükmü: “Eğer bir Yahûdî, Hıristiyan veya bir mecûsî; bir Müslümana selâm verirse onu almakta herhangi bir beis yoktur. Lâkin “Ve Aleyke”den baş­ka bir ifade kullanmayacaktır. Eğer bir zımmîye, tebcil (saygı) maksadıyla selâm verirse küfre girmiş olur. Çün­kü kâfiri tebcil ve tazim etmek küfürdür. Eğer bir mecûsîye (kâfire) saygı niye­tiyle: “Ey üstâd” dese küfre girmiş olur.”[20]

Hz. Peygamber (s.a.v.)’imiz: “Kim bir kavim’e benzerse; o, onlardandır.” buyurmuş, konuyu daha anlaşılır kılmak üzere başka bir hadîste şöyle buyurmuştur: “Bir kişi, başka bir kişinin ameline, yoluna ve âdetine râzı olursa; muhakkak ki o, onlardandır.”

Haris Bin Muaviye, Medine’ye Halîfe Hz.Ömer (r.a.)’in makamına geldiğinde aralarında şöyle bir konuşma geçer:

– Şam’da durum nasıl?

– Allah (c.c.)’a hamd olsun, iyi.

– İhtimal ki müşriklerle de oturup kalkıyorsunuzdur?

– Hayır, ey müminlerin emîri.

– Sizler, müşriklerle hemhâl olursanız, bunun neticesinde çok sürmez onlarla beraber yemek yer ve içersiniz. Onlarla oturup kalkmadığınız müddetçe dâima hayır içinde olursunuz.

İmam-ı Rabbânî Hazretleri: “İki dîni tasdik eden, şirk ehlinden sayılır. İslâm hükümleri ile küfrü bir araya getirmeye çalışan müşriktir. Hâlbuki küfürden, şirk kokusundan uzak durmak tevhittir.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu