Anasayfa SliderArşivKayan YazıMehmet Şevket Eygi

Müslüman Soysuzluk Yapmaz

BİR Müslüman, kendisi gibi Müslüman olan annesine babasına düşmanlık ve hainlik etse, onlara hakaretler savursa, sövüp saysa ne olur.. Soysuz olur.
Müslüman ecdadına söven de böyledir.
Osmanlı sultanlarının ve halifelerinin insan olarak günahları olabilir ama onlar bizim atalarımızdır, bu ülkeye, bu halka çok hizmet etmişlerdir.
Onlar İslama, Kur’ana, Şeriata çok hürmet göstermişlerdir.
Her Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanının onlara hürmet etmesi, rahmet okuması gerekir.
Dinsizlerin, Haçlıların, Siyonistlerin, Dönmelerin onlara düşmanlık ve hakaret etmesi normaldir de, Müslümanın etmesi anormaldir, soysuzluktur.
Vehhabîler Osmanlıları sevmiyormuş… Vehhabîlik bir bid’at fırkasıdır. Onların düşmanlığı bizi bağlamaz.
Dünya tarihinde İslama, İmana, Kur’ana, Sünnete, Şeriata Osmanlı hanedanı kadar hizmet etmiş başka bir hanedan yoktur.
Osmanlılar, Ehl-i Beyt-i Mustafa’ya (Selam ve salat olsun ona) büyük hürmet göstermişler, seyyidlere ve şeriflere maaş bağlamışlardır.
Tevhid bayrağını Viyana önlerine kadar götürmüşlerdir.
Hiçbir vicdanlı Müslüman, üzerimizde bu kadar hakkı olan bir aileye düşmanlık etmez.
Resulullah Efendimiz “İstanbul mutlaka feth olunacaktır…” hadîsiyle Fatih Sultan Mehmed’i övmüştür.
Osmanlı düşmanlığı yapanların içinde birtakım militan Mutezililîler vardır. Ehl-i Sünneti desteklediği için Hanedan’a düşmanlık yapıyorlar.
Ashab düşmanı Râfizîler de Osmanlıyı sevmez.
Reformcular, dinde yenilik ve değişim isteyenler, light ve ılımlı İslam taraftarları, laikler, Kemalistler, Fazlurrahmancılar, Afganîciler Osmanlı karşıtıdır.
Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanları bu aileye hürmet ederiz.
Elbette onları ismet sıfatlıyla muttasıf mâsum kimseler olarak görmeyiz ama onlara sövüp sayma soysuzluğunu da irtikâb etmeyiz.
Onlar bizden bin kere daha dindar idiler.
Onlar, İslama Kur’ana Şeriata dayalı bir cihan imparatorluğu kurdular.
Onlar medreselerde ulema ve fukaha yetiştirdiler.
Onlar mahkemelerde Kur’an Sünnet Şeriat ahkamı ile hüküm verdiler.
Onların zamanında Müslümanların yüzde doksan küsuru beş vakit namaz kılıyordu.
Onlar tasavvuf ve zikir ehliydi.
Onların inşa edip bize miras bıraktıkları mimarlık şaheseri camilere bakınız.
Onlar bir ara Akdenizi bir Türk gölü haline getirmişti.
Tuna ve Nil iki Osmanlı nehri idi.
Osmanlı, Müslüman hanımların iffetlerine, haysiyetlerine, namus ve şereflerine saygı gösterir ve onları taciz ve tecavüzlerden korurdu.
Müslüman, Osmanlı hanedanına saygı duyar, ona asla hakaret etmez.
Osmanlı sultanlarının günah ve hatâları ile uğraşanlar aynaya baksınlar ve kendi ayıplarına üzülsünler.

Mehmet Şevket Eygi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu