Anasayfa SliderAnasayfa YazılarArşiv

İFSAD AKINININ KARŞISINDA BİR ALİM: AHMED DAVUDOĞLU

Müslüman Anadolu bir yandan sistemin baskılarıyla mücadele ederken diğer yandan da başta Mısır olmak üzere İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde zuhur eden “Dini tamir davasındaki din tahripçileriyle” baş etmeye çalışıyordu. Allah Resûlü’nden, ashâb-ı güzîn efendilerimiz vasıtasıyla bizlere intikâl eden ana cadde olan Ehl-i Sünnet yolundan saptırıcı akımlar maalesef ülkemizde de alıcı bulmuş ve mevcut sistem, yaptığı tüm baskılara rağmen inancından vazgeçilemediği Müslüman Anadolu halkının itikadını ifsad etmek için mezkûr saptırıcı akımların önünü açmıştır. Esen zehirli sam yeline mukâvemet eden âlim ve mütefekkirler ademe mahkûm edilirken, zehirli sam yelinin Türkiye mümessillerine gazete köşeleri, minberler ve üniversite kürsüleri ardına kadar açıldı. Bu ifsad akınına karşı mücadele eden ve halkı ana caddede tutmaya çalışan âlimlerimizden biri de Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’ydi.

Merhûm Davudoğlu, o zor günlerde sadece eser vermekle kalmamış, İslâm’ın ana caddesi olan Ehl-i Sünnet çizgisinde çalışmalara da yazdığı takdim ve takrizlerle teşvik edici olmuştur. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli âlimlerden Davudoğlu Hocaefendi’nin ahirete irtihalinin üzerinden henüz 40 sene geçmişken, bu değerli âlim hakkında bırakın ona yaraşır eserler üretmeyi -ne yazık ki- kendi eserlerini dahî tamamıyla neşretmeyi gerçekleştirebilmiş değiliz. Melikşah Sezen’in hazırladığı Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’nin Mukaddime, Takdim ve Takrizleri adlı eser hem alimi hem de eserlerini bugünün okurlarına hatırlatmaya vesile olacak nitelikte başarılı bir çalışma. Eser üç bölümden oluşmakta; ilk bölümde Ahmed Davudoğlu hocanın hayatı ve eserlerinin kronolojik bir tasnifi yer almakta, ikinci bölümde ise Hocaefendi’nin kendi eserlerine yazdığı mukaddimeleri bulundurmaktadır. Son bölüm ise Davudoğlu merhumun takdim ve takriz yazdığı çalışmalar hakkında kısa malumatlar ile yazdığı yazılara ayrılmıştır.

İMAN BİR BÜTÜNDÜR

Bu eseri okuyan kimse, Ahmed Davudoğlu’nun ilmî sahada bıraktığı izi ve onun kıymetini idrâk etmeye doğru ciddi bir mesafe katedecektir. Çünkü ömrünü Ehl-i sünneti muhafaza ve müdafaaya vakfetmiş bu âlimin hangi meselelere önemle eğildiği, hangi eserlerin yazımını desteklediği ve takdire şayan bulduğu mezkûr çalışmanın sayfalarında görülmektedir. Tabii tüm bu mukaddime, takdim ve takrizlerden istifadeyi arttıracak şekilde emek veren müellif Melikşah Sezen’in dipnotları meseleleri bir kat daha cezbedici kılmıştır.

Eserin en sonunda Davudoğlu›nun davasının özeti mahiyetinde olan ‘İman bir bütündür’ isimli makalesi sunulmuştur. Davudoğlu Hoca›yı tanımayanlar için eserde de nakledilen Üstad Necip Fazıl’ın taltifi, onun hakkında söylenebilecek pek çok müspet sözden daha kuvvetli bir referanstır: “Günümüzün seyrek ilim adamlarından ve gerçek takvâ ve huşû sahibi olduğuna şehâdet ettiğim, Yüksek İslam Enstitüsü Eski Müdürü Ahmed Davudoğlu…”

http://m.star.com.tr/…/ifsad-akininin-karsisinda-bir-alim-…/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu