Hadisleri Hafife Alanlar

Hadislerden Ne Şekilde İstifade Edebiliriz?

Hadîs-i şerîfleri okuyup doğrudan hüküm çıkararak amel edebilir miyiz? Hadîs-i şerîflerden ne şekilde istifade edebiliriz?
Müçtehid olmayan bir kimsenin, (İslâmî ilimleri çok iyi bir şekilde tahsil etmiş olsa bile) mezheb imamlarının görüşünü terk ederek, duyduğu bir âyete veya hâdise tâbi olması câiz değildir. Çünkü âlimler, o âyeti veya hadîsi mutlaka görmüştür. Şâyet (görünüşte) muhalefet etmişse mutlaka bildiği bir delîle dayanmaktadır.Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun (Nahl s. 43) Keza, …Hâlbuki onu, Resûl’e veya aralarında yetki sahibi kimselere götürselerdi; onların arasından işin içyüzünü anlayanlar, onun ne olduğunu bilirlerdi… (Nisa 83)
Ahmed b. Hanbel (r.h.) şöyle demiştir:
Kişinin yanında, içinde Resûlullah (s.a.v.)’ın sözü, sahâbe ve tâbiînin görüşleri bulunan kitâblar varsa; ilim sâhibi müctehid birine, hangisinin alınacağını ve böylelikle doğru bir biçimde (nasıl) amel edeceğini sormadıkça, dilediği (hadîs) ile amel etmesi ve dilediğini seçip onunla hükmetmesi câiz olmaz.
Hadîs-i şerîflerin okunması ve ezberlenmesi, hüküm çıkarmaya kalkmamak şartıyla tavsiye edilen bir husustur. Bunun için de daha çok, amellerin faziletini anlatan, helal ve harama dâir hüküm içermeyen teşvik-terğib hadîslerini okuyup onlardan istifade etmeye çalışmak diğerlerini dört mezhep alimlerinin yazdığı şerhlerle birlikte okumak daha uygundur.

(Hak Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar, MİSVAK NEŞRİYAT, İstanbul, 2014)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu