Hadisleri Hafife Alanlar

Hadis-İ Şerif’lerden Doğrudan Hüküm Çıkarabilir Miyiz?

Hadîs-i şerîfleri okuyarak hüküm çıkarmanın ve anladığımız mânâ ile doğrudan amel etmenin olumsuz sonuçları nelerdir?
Hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: Şarap içen kimseye sopa ile vurun. ve sonra dördüncü defa Eğer tekrar içerse, onu öldürün. Hadîs-i şerîfin açık mealine göre amel edildiği takdirde, dördüncü defa şarap içenin öldürülmesi lâzım gelir. Hâlbuki böyle karar vermek büyük bir hatadır. Çünkü dördüncü kez içki içenin öldürülmesi uygulaması, İslâm’ın ilk yıllarında idi. Sonra nesh edildi. Resûlullah (s.a.v.)’a, dördüncü kez içmiş birisi getirildiğinde Resûlullah (s.a.v.) ona sopa cezâsı uygulamış, kendisini öldürmemiştir. Zührî, Kabîsa b. Züeyb vâsıtasıyla Hz. Peygamber (s.a.v.)’den buna benzer bir nakilde bulunmuştur. Tirmizî şöyle devâm eder: Daha sonraları, içki içene ölüm cezâsı kaldırılmıştır.
Her ilim erbabının bildiği gibi, mut’a (zamanlı nikâh akdine) cevaz veren sahîh hadîsler vardır. Bu hadîs-i şerîfleri gören ve hükmünün kaldırıldığından haberdar olmayan bir kimsenin bu hadîslere dayanarak nikâh yapması veya fetva vermesi büyük bir hata olacağı gibi ayrıca günahtır. Zîrâ bu hadîsleri nesheden ve mut’a nikâhını yasaklayan hadîsler de vardır.
“Halîfe Me’mun, mut’a nikâhına cevaz veren hadîsleri görünce, tellalları çıkartarak, mut’a nikâhının câiz olduğunu ilan etmişti. Lakin bunu duyan Kadı Yahya bin Eksem, hemen halîfeye giderek: Sen zinâyı helal ediyorsun, diyerek o hadîsin neshedildiğini (yürürlükten kaldırıldığını) bildirdi. Halîfe daha evvel bu hadîsin mensuh bir hadîs olduğunu bilmediği için, bunun üzerine yeniden tellalları vasıtasıyla mut’a nikâhının haram olduğunu halka ilan etti.”

(Hak Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar, MİSVAK NEŞRİYAT, İstanbul, 2014)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu