Anasayfa SliderAnasayfa YazılarArşivSON EKLENENLERson-eklenenler

Hadis-İ Şerif’ler Ve Günümüz Şartları

Soru: Bazı hadîs-i şerîflerin, târihsel olup, günümüzde bağlayıcı olmadığı iddia edilmektedir. Bu bakış açısı doğru mudur?

Cevap : Resûlullah (s.a.v.), âyette de sabit olduğu üzere (en Necm s. 3) O, hevasından konuşmaz;
söylediği ancak kendisine vahyedilmiş bir vahiydir. Şunu da ilâve edelim ki; usûl-ı fıkıhta da beyan olunduğu üzere hadîsler, sadece lafzı Allah (c.c.) tarafından olmayan vahiydir. Yâni Resûlullah (s.a.v.)’ın kavilleri ve fiileri de vahyin murakabesi altındadır. Hâl böyle olunca; Kur’ân-ı Kerîm, kelamullah, ezelî ve dolayısıyla ebedî olduğu gibi hadîs-i şerîflerin mânâları da zamanla sınırlı değildir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu