Anasayfa SliderAnasayfa YazılarArşivKayan YazıMehmet Şevket EygiSON EKLENENLERson-eklenenler

GERÇEK ŞEYHLERE DİL UZATAN NASİPSİZLER

Gerçek tarikatların gerçek şeyhleri, Resulullah’ın (Salât ve selam olsun ona) vekilleri ve halifeleri olarak bin küsur yıldan beri her asırda İslam’a, İmana, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata hizmet edegelmişlerdir.

**

Gerçek şeyhler Müslümanlardan kendileri için para toplamamıştır.

**

Gerçek şeyhler, sultanlara bile doğru yolda mürşidlik ve rehberlik ederek, dünyanın dirliğine ve düzenine hizmet etmiştir.

**

Gerçek şeyhler Tevhid, din-i İslam’ın bayraktarları, manevî kumandanlarıdır.

**

Birtakım sahte, yalancı, türedi şeyh taslaklarını ve müsveddelerini bahane ederek gerçek şeyhlere saldırmak adalete ve insafa aykırı bir aşırılıktır.

**

Gerçek şeyhler zülcenaheyndir, iki kanatla uçarlar, yani onlar hem Şeriat âlimidir, hem tasavvuf büyüğüdür.

**

Vehhabîler tasavvuf, tarikat ve şeyh düşmanıdır. Öfke verici ve acınacak hallerini görüyoruz.

**

Tarikat, tasavvuf, şeyh düşmanı Selefilik; yanlış, bâtıl, bozuk bir fırkadır.

**

Tasavvufa, tarikata gölge düşüren şeyh taslaklarının Allah cezasını versin!

**

Onları bahane ederek tasavvufa, tarikata, gerçek şeyhlere dil uzatanları da Cenab-ı Hakk’a havale ediyoruz.

**

Gerçek şeyhler lüks ve israflı meskenlerde yaşamaz.

**

Onlar lüks, israflı ve gösterişli otomobillere binmez.

**

Onlar lüks, israflı, şaşaalı, debdebeli sofralarda israf ederek yemek yemez.

**

Onlar Resulullahın Sünneti çizgisinde yürür ve hareket eder.

**

Onlar ihlâs kahramanlarıdır.

**

Gerçek şeyhlerin iki İmamı Hz. Ebubekir ve Hz. Ali efendilerimizdir.

**

Gerçek şeyhlerin büyüklerinden bazıları şunlardır: Hz. Abdülkadir Geylanî, Hz. Ahmed er-Rufâî, Hz. İmamı Rabbanî, Hz. Hasan eş-Şazelî, Hz. Hacı Bektaşı Veli… Bunların ve diğer pîrlerin yolundan giden, öğütlerini tutan kimselerin, Allah’ın fazl ve keremi ile kurtulacakları ümit edilir.

**

Bütün hak tarikatlar Tarikat-ı Muhammediyedir. Onlara saldıranlar nasipsiz kimselerdir.

**

Tarikatlara, tasavvufa, gerçek şeyhlere saldıranlar Fırka-i Nâciye mensubu değildir; firak-ı dalle mensuplarıdır. Onlar dall ve mudildir.

**

Gerçek şeyhlerle, müteşeyyihleri (şeyh taslağı sahtekârları) ayırt edemeyenler firasetsiz kimselerdir. Onların sözleri dinlenmez.

**

Resulullah, Dört Raşid Halife, Selef-i Sâlihîn devirlerinde tasavvuf ve tarikat kelimeleri kullanılmıyordu ama tasavvuf ve tarikat ahlak olarak vardı.

**

Tarikatlarda yapılan zikirlerin fetva ve ruhsatları verilmiştir. (Ömer Ziyaüddin Dağıstanî, “Feteva-i Ömeriyye ‘an Turuki’l- Aliyye” kitabına bakınız.)

**

İslam’ın ikinci şartı ve dinin temeli olan beş vakit namazı en güzel ve doğru olarak gerçek şeyhler dosdoğru kılar ve müritlerine kıldırırlar.

**

Gerçek şeyhler cihad-ı kebir kumandanları olup nefsleriyle mücadele ederler.

**

19’uncu asırda, büyük Rus ordularıyla akıllara durgunluk verecek şekilde cihad eden Şeyh Şamil hazretleri Nakşî-Kadirî şeyhiydi. Tarikat ve tasavvuf mensupları cihad etmez diyenler yalancıdır, iftiracıdır.

**

Büyük şeyh İmam Rabbanî zalim sultanlarla mücadele etmiş, zindanlarda çürümüştür.

**

İmam Azam Ebu Hanife hazretlerinin bile şeyhi ve mürşidi vardı, İmam Cafer-i Sadık hazretleri.

**

Bütün gerçek şeyhlerin, ucu Resullerin Seyyidine ulaşan kopuksuz silsileleri ve icazetnameleri vardır.

**

Namaz kılmayan kişi şeyh değil, sahte şeyhtir.

**

Sevenlerinden ve bağlılarından kendisi için para ve mal toplayıp zengin olan kişi gerçek şeyh değildir.

**

Dinde reform, yenilik, değişim, light ve ılımlı İslam isteyen reformcu kişi şeyh değildir, sahte şeyhtir.

**

Hiçbir gerçek şeyh yalan söylemez, gıybet iftira tecessüs etmez.

**

Fırka-ı Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinin dışına çıkmış kişi, gerçek şeyh değildir.

**

Hiçbir şeyh, fasık-ı mütecahir değildir, yani büyük günahları açıkta işlemez.

**

1920’lerin, 30’ların karanlık yıllarında nice şeyh ve derviş Din-i Mübin-i İslam uğranda idam edilmiş, zalim mahkemelerde sürünmüş, zindanlarda sürgünlerde çürümüştür.

**

Ülkemizdeki büyük camilere tarikat mensubu imamlar tayin edilirse din kuvvet bulur, cemaat çoğalır, insanlar uyanır.

**

Hakikî şeyhler aydınlığa, nura götürür; yalancı sahte şeyhler karanlığa…

**

Hakikî şeyhler çoğalır ve sözleri dinlenirse bugün yüzde 10’a düşmüş olan beş vakit namaz kılanların oranı yüzde elliyi geçer.

**

Bozulan, açılan, saçılan birtakım kadınları ve kızları, gerçek şeyhlerden başkaları doğru yola getirip tesettüre sokamaz.

**

Bugünkü genel ve yoğun fısk u fücuru, fuhşiyyatı azgınlığı ancak gerçek tasavvuf, gerçek tarikatlar, gerçek şeyhler önleyebilir.

**

Gerçek tarikat ve tasavvuf Kur’an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı, İslam hikmeti (bilgeliği) demektir.

**

Tarihin kaydettiği en büyük ve âdil devlet olan Osmanlı devleti Şeriat ve tarikat üzerine müesses idi.

**

Gerçek tarikatlar Ehl-i Sünnetin hizmetindedir. Onları yıkmak isteyenler ehl-i bid’at ve dalalettir.

**

Tarikat, tasavvuf, gerçek şeyh düşmanı şu reformcu adama bakınız.

**

Sevgili Müslümanlar!.. İcazetli, ahlaklı, faziletli, takvalı, ihlâslı, dindar gerçek bir şeyh bulursanız; istihare yaptıktan sonra ona intisab ediniz ve size vereceği güzel, doğru, iyi nasihatleri hayata uygulayınız… Sakın sahte şeyhlerin, kezzabların, paracıların tuzaklarına düşmeyiniz.

**

Tasavvuf ve tarikat konusunda nasibiniz yoksa, cahillik edip gerçek şeyhlere dil uzatmayınız, başınızı belaya sokmayınız.

**

Gerçek şeyhlere selam ve hürmet eder, ellerinden öperim… Müritlerini kaz gibi yolan, inek gibi sağan sahte şeyhlere yazıklar olsun…

**

Gerçek tasavvufa, gerçek tarikatlara, gerçek şeyhlere saldıran nasipsizlerin ıslah olmaları için dua ediyorum. Cenab-ı Hak hepimizi cümleten ıslah buyursun. Âmin

Mehmet Şevket Eygi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu