Anasayfa SliderAnasayfa YazılarArşivSON EKLENENLERson-eklenenler

AİLESİNİ KORUYAMAYAN VATANINI NASIL KORUYACAK?

 

BASINA, KAMUOYUNA ve KİTLE ÖRGÜTLERİNE
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI DERNEĞİ, AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ veAİLE HAKLARI PLATFORMU’NDAN 23 MİLYON AİLEYE ÇAĞRI

TÜM SİYASİ PARTİLERE, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE ve DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNE ACİL ÇAĞRI:
AİLE MESELESİ SADECE TÜRKİYE’NİN MESELESİ DEĞİL TÜM İNSANLIĞIN SORUNUDUR.

AİLESİNİ KORUYAMAYAN VATANINI NASIL KORUYACAK? #ÖnceAilemiziKoruyalım

AİLENİN YOK OLMASI İÇİN YAPILAN HUKUKSUZLUKLARA ve AHLAKSIZLIKLARA KARŞI ELBİRLİĞİ YAPALIM İyiler seyirci kaldıkça Kötüler Kazanmaya Devam edecek. Karanlığa küfretmeyi bırak Kalk Birr mum da sen yak
24 Haziran seçimlerinin ülkemize bölgemize, insanlığa ve ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz.
Önümüzde bir buçuk ay gibi bir süre var. Bu süre içinde partiler hazırlıklarını yapacak ve halkın önüne çıkacak. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sivil toplumun taleplerini/şartlarını siyasi topluma iletme görevi STK’lara, DKÖ’lere kanaat önderlerine, âlimlere, aydın, entelektüel, akademisyen aktivist ve yazarlara düşüyor.
Oy için meydana çıkacak bütün siyasilere ve liderlere ülkemizde aileyi çözülme/bitme noktasına getiren politikalara son verilmesi için çağrıda bulunulması kritik bir önem taşıyor.
Böylesi bir çağrıda bulunmak, tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmediğimiz takdirde, çoluk çocuğumuza/gelecek nesillere söyleyecek hiç bir mazeretimiz kalmayacaktır.
Aile; evimizdeki “melek”in sığınağı, cennetin giriş kapısı, yarınlarımızın sigortasıdır. Vatanını anası sayan, cenneti anaların ayaklarının altına seren, en büyük acısını evlat acısı sayan, zenginliği “altın top” a yani evlat sahibi olmaya bağlayan, babasını kaleye benzeten bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyetin değerlerinin, neoliberal uygulamalar sebebiyle zaman geçtikçe dejenere olduğuna ve önemini kaybettiğine hep beraber üzülerek şahit olmaktayız.
Bugün yürürlükte olan kanunlar/yönetmelikler, imzalanan uluslararası sözleşmeler, uygulanan ulusal eylem planları değiştirilmediği takdirde; Türkiye, toplumun temel yapı taşı olan ailesini kaybedecektir. Bunun yaratacağı faciaları anlatmak kapsamlı bir kitabın konusu olacak kadar derin ve büyüktür. Kaldı ki, şu anda aile müessesesine yapılan emperyalist/sömürü kaynaklı operasyonlar sebebiyle bu aile müessesesi zaten uçurumun eşiğine gelmiş durumdadır.
Ailenin çözülmesi/boşanmaların artması sebebiyle Türkiye’nin yaşadığı ahlâki kriz dramatik boyutlardadır. Eğer, 2018 seçimlerinden sonra iş başına gelecek yetkililer bu felakete son verecek önlemleri almak için halka söz vermezlerse, açıkça söylüyoruz ki, Türkiye “yumuşak terörün” pençelerinde can çekişecek ve eski Türkiye’yi mumla arar hale gelecektir. Bir felaket senaryosu çizmiyoruz. Olan, olmaya devam eden ve bundan sonra çok trajik hale gelecek olan bir süreçten bahsediyoruz.
Öncelikle kısaca içinde bulunduğumuz durumu özetleyelim. Türkiye’de son 15 yılda, 9 milyon 620 bin çift evlenmiş, 1 milyon 789 bin 440 çift boşanmıştır. Son yıllar dikkate alındığında bugün her 5 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmaktadır. Yıl yıl istatistikler şu şekildedir: (eklenen görsellerde mevcut)
Çocuklarımız aile ortamından uzak bir şekilde büyümektedir. Bilgisayar, televizyon, akıllı telefon, tabletler ve online oyunlardan gelen milyonlarca erotik materyalin karşısında savunmasız bulunmaktadır. Ünlü Psikolog Philip Zimbardo bugün itibariyle internette 246 milyon porno site olduğunu söylemektedir. Bunun sonucu olarak cinsellik yaşı, uyuşturucu kullanma yaşı, şiddet uygulama/görme yaşı düşmektedir.
Dünyanın her yerinde yapılan araştırmaların ortaya koyduğu gerçek şudur: Boşanmaların arttığı, ailenin çözüldüğü bir ülkede adli suçlar ve psikolojik sorunlar kaçınılmaz olarak artmaktadır. Francis Fukuyama (2009) aile kurumunun çözülmesiyle suç oranlarındaki artış arasındaki ilişkiyi gösteren bol miktarda kanıt olduğunu söylemektedir. Gerçekten de Türkiye’de 2008-2012 yılları arasındaki çocuk suçluluk oranlarındaki ürpertici artış, bu yargının Türkiye için de doğru olduğunu göstermektedir. TÜİK’in 2008-2012 yılları arasındaki çocuk suçluluk oranlarını aktardığı tablo bu acı gerçeği ortaya koymaktadır. (eklenen görsellerde mevcut)
Ne var ki, ailenin çözülmesi sadece suçluluk oranlarının artışıyla ilişkili değildir. Yapılan araştırmalar alkol ve madde bağımlılığı (TBMM Araştırma Komisyonu, 2008), okul başarısızlığı ve okulu terk (Dam, 2008; Bildik, 2003), psikolojik problemler (Tezcan, 2007), fuhuş ve evlilik dışı doğum (Fukuyama, 2009), şans oyunları ve kumar (Aksoy, web1), intihar (Ekici ve ark., 2001) gibi problemlerin artışının da boşanmaların artışıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Hatta boşanmaların artması bile boşanmış ailelerin yaygınlığıyla ilişkilidir (Öngider, 2013).
Bu tablonun oluşmasının şüphesiz pek çok sebebi vardır. Ancak bu sebeplerin başında hükümetin uyguladığı toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları gelmektedir. Bu politikalar doğrultusunda imzalanan İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayanarak çıkarılan 6284 sayılı kanun Türkiye’de aile kurumunu bitirme; çocuklarımızı haz piyasasının sermayesi haline getirme, kadınlarımızı ve erkeklerimizi birbirine düşman etme hedefini gütmektedir. Sözleşmenin imzalandığı 2011 ve kanunun çıkarıldığı 2012 tarihinden itibaren sözünü ettiğimiz trajik tablonun ivmesi artmıştır. Bugün ülkemizdeki aile ve kadın politikaları bir grup feministin eline bırakılmış durumdadır. Bu duruma ilk itiraz etmesi gereken, kendisini “muhafazakâr-dindar” olarak tanımlayan siyasetçi ve çevreler olmalıdır. Hâlbuki dünyanın hiç bir yerinde görülmemiş bir biçimde kendini “muhafazakâr-dindar” olarak tanımlayan bir
parti, aileyi yok edecek feminist politikalar yürütmektedir. Buna da bugüne kadar bir kaç küçük grup ve kişi hariç hiç bir itiraz gelmemektedir.
Ak Parti’nin ülkeyi yönettiği son 15 yıldır, konuyla ilgili imzalanan uluslararası sözleşmeler, çıkarılan kanunlar, uygulanan eylem planları ve bazı gelişmelerin özeti kısaca şöyledir:
1. 2004’te yapılan TCK’daki değişiklikle evlilik içi tecavüzkavramı getirildi. Erken evlenen kocalara “tecavüz” suçundan dolayı kamu davaları açıldı. Bu kişiler 10-15 yıl gibi inanılması güç cezalara çarptırıldı. Sadece kadınlar değil, çocuklar da perişan oldu, mağdur edildi. Dokuz bin çocuk mağdur
2. 2005’te ilk LGBT dernek, KAOS GL kuruldu.
3. 2006 yılında “namus cinayetleri”nin önlenmesi iddiasıyla 26218 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayınlandı. Feminist hareketler bu genelgeyi önemli bir başarı olarak selamladı. Örneğin Genelge’nin birinci bölümünün 7. maddesinde, eğitim alt başlığında, şu ifadeler yer aldı: “İlköğretimden başlayarakeğitimin her aşamasında (örgün ve yaygın eğitim de dahil olmak üzere) şiddet ve toplumsal cinsiyet duyarlılığıkonularını içeren ve çocuklara kendi bedenlerini tanımayı öğreten eğitim programlarhazırlanarak uygulamaya konulmalıdır.”
Şiddeti ve “namus cinayetini” önleyeceği iddia edilen Genelge’de hiç bir manevi önleme yer verilmedi. Genelge’de yer alan 53 maddenin 18 tanesi “zihniyet dönüşümüyle” ilgiliydi. Kastedilen şüphesiz, “feminist perspektif” idi.
4. 2009 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınladığı araştırma raporunda “Aile kadınlar için güvenli bir ortam değildir.” ifadeleri yer aldı. Aynı ifadeler 2014’te yayınlanan raporda da yer aldı. Buna ek olarak, 2014 raporunda, “evlilik” de şiddet sebebi olarak tanımlandı. Bu raporlarda, aileyi değil, kadını merkeze alan politikalar uygulanması gerektiği belirtildi. İlginç değil mi? Aile Bakanlığı’nın yayınladığı bir raporda bu ifadelerin yer almasına demek ki, Aile Bakanlığı’ndan kimse itiraz etmemiş. 5. 1 Ocak 2002 tarihinde, Türk Medeni Kanunu’nda “aile reisi kocadır.” ifadesi kaldırılmıştı. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinde aile kurumu için “eşler arasında eşitliğe dayanır.” ifadesi eklenerek, 2002’deki değişiklik anayasal bir madde haline getirildi. 6. 2011’de İstanbul Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmede “Kadınlar’ kelimesi 18 yaşın altındaki kız çocuklarını da kapsar.” ifadesi yer aldı. Sözleşmenin 4. maddesi, eşcinselliği legal güvence altına alıyor; 42. maddesi din/gelenek/örf gibi toplumsal kurum ve değerlere aykırı davranışları “şiddet gerekçesiyle” denetlemeyi yasaklıyor, 48. madde ise karı-koca arasındaki “şiddet iddiası taşıyan” geçimsizliklerde arabuluculuk yapmayı yasaklıyordu.
7. Aynı yıl Fatma Şahin eşcinsel hakların anayasal bir hak olması gerektiğini açıkladı. 8. 2012’de İstanbul Sözleşmesi esas alınarak “6284 Sayılı Aileyi Koruma ve Kadına Şiddeti Önleme Kanunu” çıkarıldı. Kanun, halk arasında “Aileyi Çökertme ve Kocaya Zulmetme” kanunu olarak isimlendirildi. Bunun sebebi kanunun gerçekten inanılması güç maddeler içermesiydi. 2013 Ocak ayında bu kanunun uygulanmasına yönelik çıkartılan yönetmelikte şu ifadeler yer aldı: “Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz.Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Kararın verilmesi, Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.” Bu madde her şeyden önce hukukun evrensel bir ilkesi olan masumiyet karinesini çiğniyordu. Erkeklerin ekonomik açıdan mağdur edilmesi bir yana; şerefi ve haysiyeti de kadının iki dudağının arasına bırakılmıştı. Bugün ülkemizde bu maddenin mağduru olan kişi sayısı -kesin olarak bilinmemekle birlikte- onbinlerle ifade edilmektedir.
9. Gerek İstanbul Sözleşmesi, gerekse 6284 sayılı kanun şiddeti, “doğal davranışı” da kriminalize edecek şekilde tanımladı. Bu belgelerde yer alan tanımlar ölçüt alındığında Türkiye’de şiddete bulaşmamış bir Allah’ın kulu kalmayacaktır. Özetle şiddet kavramı manipüle edildi, kadını-erkeği ve çocuğu birbirinden ayırmak için araçsallaştırıldı.
10. 2014 Ağustos ayında İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi.
11. 2008-2013 yıllarını kapsayan Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı hazırlandı. Sonrasında 2012-2015 ve 2016-2020 yıllarını kapsayan şiddetle mücadele ulusal eylem planları hazırlanıp uygulamaya konuldu. Bu planların hiç birinde manevi önlemlere yer verilmedi. Sadece feminist perspektif esas alındı.
12. 15 yıl boyunca, halktan alınan vergilerle, Aile mahkemesi hakimlerine, askerlere, öğretmenlere, din görevlilerine Türkiye halkının değerleriyle çatışan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verildi.
13. 2016 yılında hükümet erken evlilikten doğan mağduriyetleri gidermek adına yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Hükümetin belki de aile ve kadın politikaları adına yaptığı tek olumlu adım olan bu girişim, feminist hareketlerin baskısı sonucu geri çekildi.
Bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti, İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç gibi ülkeleri model alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) politikasını uygulamaktadır. TCE Türkiye’de bakanlıklar üstü ana politika haline getirilmiştir. Örneğin, 9. kalkınma planı TCE’ye duyarlı bir şekilde hazırlanmıştır.
Durum ana başlıklarıyla bu şekildedir.
Türkiye’de ailenin hedef alınması küresel bir projedir. Bu konu, siyaset üstü bir duyarlılıkla ele alınmalıdır.
STK’lar, aydınlar, akademisyenler, kanaat önderleri vs. seçime girecek partilere şu çağrıyı yapmalıdır:
1. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun iptal edilmelidir. Her iki belge de Anayasa’nın 41. maddesini çiğnemektedir.
2. TCE adı altındaki feminist politikalara son verilmeli, kadına, erkeğe ve çocuğa yönelik politikalar aile merkezli ve toplumsal değerlerle uyumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
Dinini, ülkesini, ailesini önemseyen tüm partilerin seçmene yapacağı vaatler yukarıdaki iki maddeyi mutlaka kapsamalıdır.
80 milyonun geleceği Avrupa Birliği’nin bir grup feminist aracılığıyla dayattığı sözleşmelerle karartılamaz.
Eğer STK’lar, DKÖ’ler ve her kesimden kanaat önderleri siyasi liderlere böyle bir çağrıda bulunmazlarsa bugüne kadar şikâyetçisioldukları ahlaki krizlerden bundan sonra şikâyet etme hakları olmayacaktır.
Çocuklarımızın ve ailelerimizin geleceği benzin fiyatlarından ve doların yükselmesinden daha önemlidir.
Yukarıda çok azını saydığımız gelişmeler olurken dindar/muhafazakâr kitlelerden ciddi, nitelikli itirazların gelmemesi manidardır. Bu kitleler konuya o kadar ilgisiz kalmışlardır ki, çoğunun olup biten şeylerden haberi bile olmamıştır. Bu durumda dindar/muhafazakâr kitleye hitap eden medyanın da büyük bir rolü vardır. Onlar, bu konuları okuyucularından gizlediler.
Dindar, muhafazakâr ve milliyetçi kitlelere dönük çalışmalar yapan onlarca kadın/aile derneği bulunmaktadır. Onlara soruyoruz:
Neredesiniz?
Niye bu olup biten şeylere ses çıkarmadınız/çıkarmıyorsunuz?
Gerçekten sizinle kıyaslandığında çok ama çok az bir yekûn teşkil eden feminist hareketler bu ülkede TCK’yı değiştirdi, kanunlar çıkarttı, yasa tasarılarını geri çekmeye zorladı. Takip ve denetleme ağları kurdu. Hükümet’in feminist politikalardan en küçük bir sapma gösterdiğini fark ettiği anda bütün ulusal ve uluslararası mekanizmaları harekete geçirdi. Kıyameti kopardı. Ders kitaplarını tek tek incelediler. TCE’ye aykırı buldukları kelime ve kavramları tek tek ayıkladılar. Onlarca yıldır, kendi perspektifleri uğrunda, sahada mücadele veriyor, bedel ödüyorlar. Açık söylemek gerekir: 5 yıldızlı otellerde kendimizi tatmin eden konuşmalar ve programlar düzenleyerek hiç bir şeyi değiştiremeyeceğiz. Feminist ve batıcı hareketler konuştuklarında kanun oluyor, hukuk oluyor, politika oluyor. Peki ya sizi/bizi dikkate alan var mı? Dikkate alınacak fikirler, projeler üretebiliyor muyuz?
Tüm milletvekillerine şunu söylemek istiyoruz:
İstanbul Sözleşmesini lütfen dikkatli bir gözle tekrar okuyunuz. Hırvatistan’daki koalisyonun küçük ortağı Meşe Partisi İstanbul Sözleşmesi’nin parlamentoya geleceğini duyduğu zaman tozu dumana kattı, kıyametler koparttı. Bu sözleşme Hıristiyan değerlerine, bizim aile değerlerimize aykırıdır, bunu Meclis’e sokmayacağız diye topluca açıklamalar yaptılar. Bu açıklamalara iktidar partisinden bazı vekiller de katıldı. Bizi umursamıyorsanız, hiç olmazsa AB üyesi olan Hırvatistan’a bakın. Aile değerlerini Hırvatlardan öğrenmek mahcup edici bir şey değil midir?

Feminist hareketlere sadece bir tek soru soruyoruz:
TCE indeksi niçin Davos’ta açıklanıyor hiç düşündünüz mü? Ulusal ve uluslararası TCE projelerini niçin ulusal ve küresel patronlar destekliyor hiç düşündünüz mü? Gerçekten kadın haklarını çok umursadıkları için mi?
Özetle şunu söylüyoruz:
AilePlatformu bileşenleri ve destekçileri olarak “aile” temelli girişimleri destekliyor, aile kurumuna zarar veren politikaları ise eleştiriyoruz.
Siyasi liderlerden hep birlikte aşağıda saydığımız onbeş maddeyi uygulama vaadinde bulunmalarını istiyoruz.
Bir kez olsun bu seçimde, aile değerleri ve ahlaki taleplerimiz ekonomiden önce gelsin.
Şu çok açık, AB kaynaklı çevreler aile kurumunu işgal ve iğfal etmiş durumda. Eşimizle ve çocuğumuzla olan ilişkimizi bu ülkenin, bu toprakların kadim değerleri değil, AB hukuku belirliyor.
Doğduğumuz günden bugüne Sürekli vatan/millet nutukları dinliyoruz.

Ailesini koruyamayan vatanını nasıl koruyacak? #ÖnceAile#AilemiziKoruyalım #ÖnceAilemiziKoruyalım

ÇAĞRICILAR; AİLE PLATFORMU; AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI DERNEĞİ, İYİLİK ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI DERNEĞİ, İMKANDER İNSANI MÜDAFAA ve KARDEŞLİK DERNEĞİ, GENÇOSMAN VAKFI, TÜRKİSTAN BİRLİĞİ, ULUSLARARASI ADALET PLATFORMU, AİLE HAKLARI, MAĞDUR HAKLARI, YARGI MAĞDURLARI, www.COCUKAiLE.netHAKSES.net
TALEBLERİMİZ; Seçim sonrasına bırakılmadan KHK ile düzenlenmelidir. GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR.

1. Kadının delilsiz beyanı esastır denilen 6284 sayılı yasa kaldırılmalı veya ıslah edilmelidir. İftiraya ceza verilmelidir. 2. Süresiz nafaka süreli hale getirilmelidir. Dünyanın hiç bir ülkesinde yok
3.Nafaka hapsi kaldırılmalıdır. Kabile devletleri dahil dünyanın hiç bir ülkesinde bu insanlık dışı uygulama yoktur
4.Ortak velayet ana babanın değil çocuğun hakkıdır, tek taraflı velayet çocuk istismarıdır. ŞERH; VelayetBabanın
5.Velayeti istismar edenden, çocuğun ebeveyn ile kişisel ilişkisini engelleyenden velayet alınmalıdır..
6.Ebeveyne Yabancılaştırma Sendromu EYS hastalık olarak tanınmalı hukuki cezası olmalıdır
7.Çocuk icrası insanlık dışı bir uygulamadır. son verilmeli ve devlet ATG vakfı sömürüsü sonlandırmalıdır.
8.Devlet nasıl çift başlı olmuyorsa ailenin de tek bir reisi olmalıdır.
9.GENÇ evlilik mağdurlarına özgürlük verilmeli tecavüzcülerle bir görülmesi çocuklarına karşı duygusal istismar
10. Mal rejimi yeniden adaletli düzenlenmelidir.
11. Boşanmalar zulme dönüştürülmemelidir.
12. Evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapılmalıdır kadın ve erkek mağdur edilmemelidir.
13. AİLEYE ŞİDDET ÇOCUĞA ŞİDDET ENGELLENMELİDİR.
14. TCE, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altındaki tüm feminist politikalara acilen son verilmelidir.
15. Cinsel İstismar suçu ile tecavüz suçu ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
16. Aileleri ve geleceğimizi yok eden Faizcilik, tefecilik, kumar ve aklı uyuşturan maddeler içki vb yasaklanmalıdır.

AİLE HAKLARI FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ İSTANBUL DEKLERASYONU ve AİLE HAKLARI RAPORU DESTEKÇİLERİ;
GAYESİ; #ÖnceAilemiziKoruyalım’a destek verenler ve AİLE HAKLARI SAHASINDA FAALİYET YAPANLAR cemiyetler;

AİLE PLATFORMU, AİLE DERNEKLERİ BİRLİĞİ; AİLE HAKLARI PLATFORMU, aileplatformu.net AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ, aileakademisi.org bursa
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI DERNEĞİ,
cocukhaklari.org İYİLİK İNSAN HAKLARI DERNEĞİ, MAĞDUR HAKLARI, magdurhaklari.org AİLE HAKLARI, ailehaklari.org TÜRKİSTAN BİRLİĞİ, turkistanbirligi.org ADALET PLATFORMU, adaletplatformu.orgÇOCUKAİLE.NET cocukaile.net HAKSES MEDYA, HAKSES.net, İMKANDER İNSANI MÜDAFAA DERNEĞİ, imkander.org GENÇ OSMAN VAKFI, gencosmanvakfi.net UMRAN VAKFI, umranvakfi.org.tr MEHİR VAKFI, mehir.org , konya İHLASDER, ihlasder.org İYİ, EMEKLİ Din Vazifelileri DERNEĞİ, Vasfi hoca RİBAT VAKFI, ribatvakfi.org , konya KÜLTÜRLÜ GENÇLİK, kulturlugenclik.org MTTB, mttb.org.tr AKİT MEDYA akittv yeniakit ŞEFKATDER, sefkatder.org , konya YETİMDER, yetimder , ordu BABAÇDER, babacder.org , Babasız Çocuklar Ve Çocuksuz Babalar Derneği, ÇOCUK HAKLARI, cocukhaklari.org.tr ,niğde MAĞDUR ÇOCUKLAR, magdurcocuklar.com , konya BABADER, babader.org , ankara BOFİSDER, bofisder.org , kocaeli BEYAZ KALBLER, beyazkalbler.org , bursa ÜSTÜN ZEKA, uzyed.org , batman
Aile Hakları Yürütme Kurulu Üyeleri; Kurucu Başkan; Adem ÇEVİK, Başkanvekili; Avukat Mehmet Ali GÜLTEKİN, Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatör; Serpil KARATAŞ Sosyolog/Aile Danışmanı, Başkan Yardımcıları; UmutPOLAT Eğitimci, Mehmet DERDİYOK Aktivist, ZühtüAKAR Eğitimci,FatmaSevim Eğitimci Aile Hakları Yönetim Kurulu Üyeleri; Faruk Arslan, Av. Ömer Yüzgül, Av. İlhami Sayan, Sâmi Erdoğan, SüleymanKılınç, YaşarYeşil, NevzatÖzkaya, MustafaGök, İlhami Demirci, Muhsin Yılmazçoban, Doğan Ekersular, Yasin Emrak, Ö.Faik Topal, Latif Torpak, Hüsameddin Piraz, Aile Hakları Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri; Doç. Dr. Mücahid GÜLTEKİN, Sema MARAŞLI, Prof. Dr. Saffet Köse, Prof. Dr. Orhan ÇEKER, Prof. Dr. Sefa SAYGILI, Prof. Dr. Burhaneddin CAN, Prof. Dr. Ahmed AĞIRAKÇA, Abdurrahman DİLİPAK, Hârun ÜNAL DESTEKLERİNİ BİLDİRMEK İSTEYENLER Ailehaklari@gmail.com +90 5322033274 sms whatsapp mesajı 05327036115 gönderebilirler twiter adresi @ailehakları mail ailehaklari@gmail.com www.aileplatformu.net
#ÖnceAilemiziKoruyalım Semineri 11 Mayıs Saat:14 EnsarVakfı #AilemiziKoruyalım BULUŞMAsı; 11 Mayıs Cuma Namazı’nda Süleymaniye Camii’ndeyiz AilePlatformu.net #Şûra39_30 #MağdurlarKonuşuyor; BULUŞMASI; 15 Mayıs ikindi namazı da Mağdur Ayasofya camiindeyiz. Ailenin ruhuna mevlid-Kuran Hz. Ali; Namuslular en az namussuzlar kadar cesur olmazsanız; hakkınızı da şerefinizi de Yok olur. Yaşayan Kuran Hz. Muhammed ASM; haksızlıklar karşısında dilsiz şeytanlık ve 3 maymunları oynamak belhüm-adallıktır. https://www.youtube.com/watch?v=RR09qe607_8 AÇILIŞ ADEM ÇEVİK https://www.youtube.com/watch?v=NwH0tPIgNOs ABDURRAHMAN DİLİPAK https://www.youtube.com/watch?v=-KPug66OOt8 SEMA MARAŞLI VE AV. MEHMETALİ GÜLTEKİN https://www.youtube.com/watch?v=KUMbFVjaCLEAHMET AĞIRAKÇA https://www.youtube.com/watch?v=EJSx6yVtaLcMÜCAHİT GÜLTEKİN, https://twitter.com/AileHaklari ORHAN ÇEKER, SEFA SAYGILI, MAĞDUR KONUŞMALARI TAMAMI #AİLEMİZİKORUYALIM#ÖnceAile BİRR İMZA DA SEN VER Kİ AİLEYE YAPILAN ZULÜMLER SON BULSUN. AilePlatformu.net

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Biz aşağıda imzası bulunan AİLEMİZİ KORUYALIM, GELECEĞİMİZİ KORUYALIM diyenler olarak taleblerimizin Seçim sonrasına bırakılmadan TBMM veya KHK ile acilen düzenlenmesini arz ve taleb ediyoruz. # @OnceAileyiKoru

1. Kadının delilsiz beyanı esastır denilen 6284 sayılı yasa kaldırılmalı veya ıslah edilmelidir. İftiraya ceza verilmelidir.
2. Süresiz nafaka süreli hale getirilmelidir. Dünyanın hiç bir ülkesinde yoktur. GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR
3.Nafaka hapsi kaldırılmalıdır. Kabile devletleri dahil dünyanın hiç bir ülkesinde bu insanlık dışı uygulama yoktur
4. Ortak velayet ana babanın değil çocuğun hakkıdır, tek taraflı velayet çocuk istismarıdır. ŞERH; VelayetBabanındır.
5. Velayeti istismar edenden, çocuğun ebeveyn ile kişisel ilişkisini engelleyenden velayet alınmalıdır.. 6. Ebeveyne Yabancılaştırma Sendromu EYS hastalık olarak tanınmalı hukuki cezası olmalıdır
7. Çocuk icrası insanlık dışı bir uygulamadır. son verilmeli ve devlet ATG vakfı sömürüsü sonlandırmalıdır.
8. Devlet nasıl çift başlı olmuyorsa ailenin de tek bir reisi olmalıdır.
9. GENÇ evlilik mağdurlarına özgürlük verilmeli tecavüzcülerle bir görülmesi çocuklarına karşı duygusal istismar
10. Mal rejimi yeniden adaletli düzenlenmelidir.
11. Boşanmalar zulme dönüştürülmemelidir.
12. Evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapılmalıdır kadın ve erkek mağdur edilmemelidir.
13. AİLEYE ŞİDDET ÇOCUĞA ŞİDDET ENGELLENMELİDİR.
14. TCE, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altındaki tüm feminist politikalara acilen son verilmelidir.
15. Cinsel İstismar suçu ile tecavüz suçu ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Teşhircilik de cezasız kalmamalıdır.
16. Aileleri ve geleceğimizi yok eden Faizcilik, tefecilik, kumar ve aklı uyuşturan maddeler içki vb yasaklanmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu