Arşiv

08Eki 2017

İslam’da Kadın ve erkeğin, eşit oldukları ve ayrıldıkları noktalar nelerdir? Âyet ve hadîslerde kadınlara negatif ayrımcılıktan söz edilebilir mi?
Allah (c.c.) herkese yaratılışta hakkını vermiştir.
Allahü Teâlâ şöyle buyuruyor: “Yaratan hiç bilmez olur mu?” (Mülk s. 14)
Bu kelâma, yakînen îmân eden; Allah (c.c.)’ın, kulları hakkındaki hükmüne râzı olmuş demektir. Allahü Teâlâ; kadın ve erkek her iki cinse de kapasitelerine ve kudretlerine göre farklı sorumluluklar vermiştir. Herkes, kendine çizilen sınıra razı olsa, sosyal düzen de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Her iki cins, kendi fıtrî özelliklerini koruyacak ve bu sayede; işsizlik, maaşların yeterli olamaması gibi problemler de ortadan kalkacak veya en aza inecektir.

Kadınlar, devlet başkanı olamaz. Bunda ittifak vardır. Kadın; fıtratı icabı nârin, zayıf, duygusal ve merhametli olduğundan ve tesettür ile mükellef bulunduğundan, devlet başkanlığı mesleğine uygun değildir. Evli ise kocasının yönetimi altında, bekârsa babasının velâyeti altındadır. Kocasının izni olmadan, mahremsiz sefere çıkamaz. Resûlullah (s.a.v.), “Siz kadınları Allah (c.c.)’ın emâneti olarak aldınız.” buyurarak devamında erkekler üzerine kadınlar için mükellefiyetler vasiyyet etmiştir. Resûlullah (s.a.v.); İran kisrası ölünce yerine kızının geçtiği kendisine haber verilince: “İşlerinin başına kadını geçiren bir kavim elbette felah bulmayacaktır.” buyurmuştur. (Buharî Ebû Bekre (r.a.)’den)
Kadın; şahidliğinin makbul olmadığı bazı kısas ve hadler gibi yerler dışında, kadı olabilir. Şahidliğin yalnız kadına mahsus olduğu durumlar vardır: Ebenin şahidliği, bekâretin tesbiti için kadının şahidliğine başvurmak gibi… Yalnız kadınların bilgi sahibi olabileceği hâller buna misâldir.
Kadına, nafaka (evin geçimini temin etmek) ve sükna (kalacak yer temin etmek) farz değildir. Bütün bunlar erkeğin vazifesidir.
Kadının malı, yalnız kendisine aittir; evin nafakası için harcamaya zorlanamaz. Tamamen kendi tasarrufundadır. Mehîr hususunda da böyledir. Mehri kendine aittir.
Kadın; yemek pişirmek, ev temizlemek gibi hizmetler için hizmetçi isteyebilir. Sütanne bulma imkânı varsa ve çocuk da zarar görmeyecek ise anne, emzirmeye zorlanamaz. Bunlar, kadının hukûkî vazifeleri değildir; ancak diyaneten vazife olan şeylerdir, yaparsa ecir ve sevap alır. Ama erkek; nafaka ve kalacak yer temin etmediği takdirde bunları yapmaya mahkemece zorlanır.
Evlatlara verilecek hîbe konusunda erkekle kız çocuk arasında eşit muamele yapılmak mecburiyeti vardır. Resûlullah (s.a.v.); Nu’man ibn Beşîr’in babasına bunu emretmiştir. Erkekle kadının hissesinin farklı olması mirastadır. Yâni hayatta iken eşit muamele yapılacaktır.
Bunlara ilaveten; kadın ve erkek ibadet mükellefiyetleri konusunda, herkesin günahını kendisinin yükleneceği husûsunda, cürüm işlediğinde verilecek ceza husûsunda hukuk önünde eşittir.
Resûlullah (s.a.v.) Veda Haccı’nda: “Kadınlar hakkında hayır tavsiyesini kabul edin; onları, Allah (c.c.)’ın emaneti olarak aldınız, Allah (c.c.)’ın kelimesiyle namuslarını helal kıldınız…” buyurarak kadına olan ihtimamı açıklamış, onların ne derece kıymetli olduklarını beyan etmiştir.

(Hak Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar)

05Eki 2017
Hüseyin Gülerce Beyefendi’yi günlerdir dinliyorum. Bir şeyler anlatıyor… Kimileri onu hâlâ gizli fetöcülükle suçluyor, kimi kaale almıyor, kimileri de merakla dinliyor.

Fakat Fettoşî’nin kendisinde tespit ettiği bir özelliği var ki hak vermemek mümkün değil; “İşte bizim nurlu yüzümüz!”

Gerçekten de Hüseyin Bey konuşurken son derece samimi konuşuyor. Ona bakınca inandığı dışında bir şeyi asla konuşmayacak ve savunmayacak mert bir insan görüyor insan. Cemaatten ayrılmasının ardından çıktığı televizyon programlarında mütemadiyen Fettoş’un ahlâksızlıklarından, çarpıklıklarından dem vuruyor ve insanları samimiyetine inandırmaya çalışıyor. Yahut da tecrübeleriyle faydalı olmaya çalışıyor.

Hüseyin Bey pek tabii haklı olabilir. Cemaat içindeki kirli işlerden, devleti ele geçirme iblisliklerinden, neredeyse çeyrek yüzyıldır çalınan kpss ve ösym sorularından da habersiz olabilir. Anlamamış da olabilir. Kendisini mazur görebiliriz. Zaten kendisi de sık sık cemaate girme sebebinin ve kendisini coşturan olgunun “bir araya gelip diyalog, uzlaşı” fırsatı olduğunun ve imkânsızlıklar içindeyken çok arzu ettiği televizyon ve gazete imkânının “hizmet” olarak önüne çıkmasından bahsediyor. Buraya kadar güzel.

Peki, cemaatin “papalık misyonu” olarak dünyaya ilân ettiği bu oluşumun altında hiç mi bir çapanoğlu olabileceği aklına gelmedi? Diyelim ki o da diğerleri gibi bunu da anlamadı “hoşgörü, diyalog” hülyalarına daldı. Peki, o kadar sene devam eden Abant toplantılarında hiçbir yamukluk fark etmedi?

Bu sualim sadece Hüseyin Gülerce Beyefendi’ye değil elbette! “Biz aldanmıştık, inanmıştık, kafamıza saksı düşmüştü, kandırıldık” diyen cümle entelijansiyaya. Buna cemaatin içinde ve o toplantılara dâhil olmasa da, bu toplantıların içerikleri her türlü yayın ve medya ile bangır bangır ortada iken, bunlara kafa yormak bir yana, onların yayınevi ve televizyonlarında fink atan, meşhur ve meşhûre olan, “hükümet savaş ilân edene kadar da” aymayıp havada vurup tavada yiyen, cümle muhafazakâr entelijansiya için de geçerli.

En düşük seviyede bir alt yapıya sahip entelijansiyanın dahî Türk ve dünya târihini, dilini, dînini, yerli ve yabancı klasiklerini hatmetmiş olduğunu varsayarsak emekli bir kasaba vaizinin Vatikan’da Papa’nın huzûrunda ne işi olabileceği ve “papalık misyonunun bir parçası olarak emrinizdeyim” demesindeki sırrın ardına düşmemesi mümkün müdür?

Hadi diyelim ki “atın nesil” olarak dünyaya lanse edilen ve “Türkçe Olimpiyatları” ile varyete artistinden başka hiçbir hüner sergilemeyen “Türk Okullarından” kâtil bir kadro yetiştiğini de fark edemedi, peki neredeyse her gün peygamberle konuşup talimat almanın nasıl bir iblislik olduğunu da mı anlayamadı? Kendisi “Tek Türkiye yahut Şefkat Tepe” gibi filmlerin senaryolarını bizzat gördüğü ve onayından geçmeden çekilmediğini söylemesine rağmen peygamberi kamyon kasasına indirip bindirme iblisliği, bol bol kalça göbek kıvırtılan o olimpiyat salonlarına peygamberi de teşrif ettirme alçaklıkları karşısında hiç mi uyanamadı? Çok mu normal geldi bütün bunlar? Velev ki hiç kimseden kriptolu da olsa “bu okullar casusluk yuvalarıdır, bu şölenler hakîkatleri tersine çevirip, dîni sulandırmak ve yok etmek için bizzat illimunati tarafından, onun da Türkiye’deki sebatayist kapanî ve yakubîler gizli eliyle tezgâhlanıyor” bilgisine ulaşmamış olsun… Gözlerinin önündeki kanıt göremediklerinden fazla olduğu hâlde, hâlâ görememişlerse bunda üç sebep ararız. Ya “münevver, yazar” olamayacak kadar câhil, ya beş para etmez bir hâin, yahut da hepsinin farkında olduğu hâlde sırf hırs, makam ve menfaat, açgözlülük, karaktersizlik gibi kendini gerçekleştirememiş yazar-çizer sürüsü ahlâkından olmak!

Bana göre ise “hiç biri” azizler!

Esasında Hüseyin Bey’i de diğer “hükümetle beraber” aldanan, uyuyan, yatan, nemalanan, havada vurup tavada yiyen bir kısım entelijansiyayı da mazur görmek gerek. Çünkü bu millet hâk ile bâtıl ölçülerini taşıyan mîzanını elinden çıkaralı çok olmuş. Bunun içindir ki idâreciler de dâhil birçoklarının FETÖ şeytânileşmesini tanıması ve anlaması mümkün olmamıştır. Sadece Türkiye mi? Hayır neredeyse halkı Müslüman olduğu söylenen bütün ülkelerde bu ve aynı kaynaktan çıkma nice projeler deccâli bir program olarak ülkelerin üzerine karabulut gibi çöreklenmiş durumda.

Hüseyin Gülerce Beyefendi de dâhil eğer bu ülkenin Müslüman Türk entelijansiyâsının elinde bir hak-bâtıl terazisi olsaydı ne idüğü, hangi peygamber olduğu belirsiz o “İnterneyşınıl Peygamber Yol”lu sempozyumlara doluşan nice entel dantel, gazeteci, ilâhiyatçı, hukukçu-gugukçu, fıkıhçı, teflikçi, katakullicilerin neden hep “İslâm’ı asla beğenmeyenler” içinden seçildiğinin ardındaki sırrı anlayabilirdi. İslâmı kabullenememekte müttefik bunca yerli-yabancı hahamı, papazı, büyücüyü, majistiği, agnostiği toplamak “diyalog” muydu yani?

Eğer bu ülkenin Müslüman Türk entelijansiyâsının elinde bir hak-bâtıl terazisi olsaydı fettoşist felsefenin intişârı için hazırlanan, dinler bahçesi, kıçı kırık dinler köprüsü, donu düşük papalar karması itikadı, gavurları da cennetlik sayma iblisliği, cehennemin ebedîliğinin inkârı, kaderin inkârı gibi nice namussuzluğu derhal fark eder ve kalemi bir kılıç gibi kapıp topunu Abant gölünün derinliklerine gömerdi!

15 asırlık İslâm akaidini sırf müceddîdiye karşı oluşları sebebiyle küçük görenlerin “haçlı Vatikan şövalyesine” nasıl bir hizmet ettikleri de ayrı bir facia konusudur!

Bu nasıl bir körlüktür ki İslâm’ı reddetmek pahasına “ibrâhimi dinler” herzesi bütün bir entelijansiya, idareciler ve zamânın diyaneti tarafından da kabul görülüyor, hoşluk ve loşluklarla kabul ediliyor hatta “kutlu doğum haftası” iblislikleri kabul görmüş bir akaid gibi devam ediyor!

Bu nasıl bir hak-bâtıl terazisinden yoksunluktur ki Hüseyin Bey de dâhil ekser entelijansiya “dinler bahçesi” iblisliği ile mensûbu olduğu dînin –en son ve en yüce- bu hâliyle diğer tahrif edilmiş dinlerden bir üstünlüğü kalmadığını göremiyor? Nasıl oluyor da kendi dîninin esaslarından yavaş yavaş kaydığını, kaydırıldığını fark edemiyor?

En vahimi de hâlâ daha cümle entelijansiya, idâreciler ve ilâhiyat-diyânet camiasının bu “hak-bâtıl terazisi”nden mahrum olunduğunu anlayamaması! Evet biz bu teraziyi kaybedeli çok oldu!

52 senelik bu deccâlleşme teşkilâtına hâlâ sıradan bir hükümet darbesi olarak bakmak da ayrı bir körlük ve iflâs değil midir? 245 şehit ve 2195 gâzi Anadolu evlâdı ortada iken…

Hüseyin Bey’i mazur görmek lâzım çünkü hâlâ görülmüyor! Allah nizâmının hâkimiyeti yerine San Fransisko güdümlü regilionların yüceltilmesinin bu ülkeye ve coğrafyaya kandan başka bir şey getirmediği hâlâ anlaşılamıyor!

Ecdâdımızın Allah’ın irâde ve hâkimiyeti dışında hiçbir kula tapışı kabul etmediği o sistem ve akıl ne yazık ki bugün işlemiyor. Hanefî-Maturudî-Yesevî çizgisi hâlâ anlaşılabilmiş değil! 15 asırlık dîni bu inanma ve anlama modeli dışında yeniden inşâ etmek isteyen yobaz sürüleri, echel kürsüleri, ekran soytarıları bütün hızıyla ifsada devam ediyorlar!

Hacı Bektâş-ı Velî gibi, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî gibi, Yunus Emre yahut Hz Ali gibi şahsiyetlere kendi şeytâni prensiplerini söyleterek din otoritesi hâline getirmek de başka bir fettoşiyanlık olarak devam etmektedir. Yahudiyyet ve nasrâniyet târihinin tahrif dolu nice esatiri bugün de bahsi geçen büyük insanlar üzerinden yürütülmektedir.

Evliyaları ve sahabeleri putperestlik hikâyeleri ve tapışları içine hapsederek “PEYGAMBERİ” unutturma iblisliği hâlâ görülemiyor!

Yahudi, nasrâni, Budist, sofist bilmem ne ist gibi birçok dinden derleme ritüelleri ve âdetleri yol ve din olarak kabul edip bir de üzerine “mabetler” inşâ ettirmeye kalkmak en az fettoşiyanlık kadar vahim bir cinayet, bir ölçüsüzlük değil midir?

Bahsedilen yüce kişilerin ve velilerin yoluna teslim olmak yerine onları kendine teslim alarak abuk-subuk şeyler söyletmek, din uydurmak nasıl bir cinnetse, bunların temelinde daima HAÇLI BATI-VATİKAN-TEL-AVİV-LONRDA şeytaniliğinin olduğunu görememek de apayrı bir cinnet-körlük ve deliliktir!

Her sene tekrar edilen ve bir takım siyâsi ve idarecilerin de hazır bulunduğu bu kâbil mutad iptidâî anma cümbüşlerinde bir takım târihi şahsiyetlere herkesimin kendi düşünce ve hezeyanlarını söyletme festivallerinde nedense asıl kaynak AHMED YESEVÎ olduğu zikredilmiyor. İşin en garip yanı da zikredilmediği de “görülmüyor, anlaşılmıyor, fark edilmiyor!”

Tıpkı iğrenç Fetöcü haçlı batı fırıldakları gibi bunlar da fark edilmiyor!

Neden?

Çünkü “hak-bâtıl terazisini” nicedir kaybettiğimiz için!

Bu ülke ve bütün Müslüman ülkeler, bu ülkelerin Müslümanları, Allah tarafından bizzat vazifelendirilmiş insanlığın son peygamberi Hazret-i Muhammed (S.A.V) Efendimiz tek önder kabul edilmediği sürece… Onun yoldaşları Sıddîk-i Ekber, Fârûkî Ekber, Osman-ı Zinnûreyn ve Ali Radiyallâhu Anhum Hazerâtı ve sahabeler tek ve yegâne örnek olarak alınmadığı sürece, Hanefî- Maturudî- Yesevî yolu ecdad yolu olarak tekrar inşâ edilip anlaşılmadığı sürece içimiz- dışımız mütemadiyen şeytan kaynayacak ve haçlı batı kanımızı içmek üzere peşimize düşmüş katil sürülerinden bu millet kurtulamayacaktır.

Hüseyin Bey mütemadiyen gördüklerini anlatıyor! Oysa henüz hiçbir şey görmüş değil!

Kadirşinaslıkla efendim!

Saliha Malhun / Yeni Marmara

02Eki 2017

Müslüman Anadolu bir yandan sistemin baskılarıyla mücadele ederken diğer yandan da başta Mısır olmak üzere İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde zuhur eden “Dini tamir davasındaki din tahripçileriyle” baş etmeye çalışıyordu. Allah Resûlü’nden, ashâb-ı güzîn efendilerimiz vasıtasıyla bizlere intikâl eden ana cadde olan Ehl-i Sünnet yolundan saptırıcı akımlar maalesef ülkemizde de alıcı bulmuş ve mevcut sistem, yaptığı tüm baskılara rağmen inancından vazgeçilemediği Müslüman Anadolu halkının itikadını ifsad etmek için mezkûr saptırıcı akımların önünü açmıştır. Esen zehirli sam yeline mukâvemet eden âlim ve mütefekkirler ademe mahkûm edilirken, zehirli sam yelinin Türkiye mümessillerine gazete köşeleri, minberler ve üniversite kürsüleri ardına kadar açıldı. Bu ifsad akınına karşı mücadele eden ve halkı ana caddede tutmaya çalışan âlimlerimizden biri de Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’ydi.

Merhûm Davudoğlu, o zor günlerde sadece eser vermekle kalmamış, İslâm’ın ana caddesi olan Ehl-i Sünnet çizgisinde çalışmalara da yazdığı takdim ve takrizlerle teşvik edici olmuştur. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli âlimlerden Davudoğlu Hocaefendi’nin ahirete irtihalinin üzerinden henüz 40 sene geçmişken, bu değerli âlim hakkında bırakın ona yaraşır eserler üretmeyi -ne yazık ki- kendi eserlerini dahî tamamıyla neşretmeyi gerçekleştirebilmiş değiliz. Melikşah Sezen’in hazırladığı Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’nin Mukaddime, Takdim ve Takrizleri adlı eser hem alimi hem de eserlerini bugünün okurlarına hatırlatmaya vesile olacak nitelikte başarılı bir çalışma. Eser üç bölümden oluşmakta; ilk bölümde Ahmed Davudoğlu hocanın hayatı ve eserlerinin kronolojik bir tasnifi yer almakta, ikinci bölümde ise Hocaefendi’nin kendi eserlerine yazdığı mukaddimeleri bulundurmaktadır. Son bölüm ise Davudoğlu merhumun takdim ve takriz yazdığı çalışmalar hakkında kısa malumatlar ile yazdığı yazılara ayrılmıştır.

İMAN BİR BÜTÜNDÜR

Bu eseri okuyan kimse, Ahmed Davudoğlu’nun ilmî sahada bıraktığı izi ve onun kıymetini idrâk etmeye doğru ciddi bir mesafe katedecektir. Çünkü ömrünü Ehl-i sünneti muhafaza ve müdafaaya vakfetmiş bu âlimin hangi meselelere önemle eğildiği, hangi eserlerin yazımını desteklediği ve takdire şayan bulduğu mezkûr çalışmanın sayfalarında görülmektedir. Tabii tüm bu mukaddime, takdim ve takrizlerden istifadeyi arttıracak şekilde emek veren müellif Melikşah Sezen’in dipnotları meseleleri bir kat daha cezbedici kılmıştır.

Eserin en sonunda Davudoğlu›nun davasının özeti mahiyetinde olan ‘İman bir bütündür’ isimli makalesi sunulmuştur. Davudoğlu Hoca›yı tanımayanlar için eserde de nakledilen Üstad Necip Fazıl’ın taltifi, onun hakkında söylenebilecek pek çok müspet sözden daha kuvvetli bir referanstır: “Günümüzün seyrek ilim adamlarından ve gerçek takvâ ve huşû sahibi olduğuna şehâdet ettiğim, Yüksek İslam Enstitüsü Eski Müdürü Ahmed Davudoğlu…”

http://m.star.com.tr/…/ifsad-akininin-karsisinda-bir-alim-…/

02Eki 2017

 

Sokakta misket oynayan çocukları misket bombasıyla öldüren Esed katilini Hz. Hüseyin’e (r.a.) benzetecek kadar ‘pusulayı şaşırmış’ Haydar Baş’ı geçiniz bir yol…
Yezid üzerinden sahabe düşmanlığına menfez açan ve bu esas üzerine mezhep inşâ eden mâkuleyi de bir kenara koyunuz…
Hz. Muaviye’yi (r.a.) –en azından- sevmediğini söyleyerek, müslüman zihinlere ‘sahabilerin sevilmeyebileceği’ fikrini ilka eden zevâtı da paranteze alınız.
Bunlara, İmam Tahavî’den sahabe bahsini ‘döne döne’ okumalarını tavsiye etmekten başka yapacak bir şey yok…
Ben, Ehl-i Sünnet etiketiyle arz-ı endam eden kitlenin kayda değer bir kısmında müşahede edilen bakış bulanıklığını getirmek istiyorum gündeme…
Hani ‘amalı cümle’ kurulmasına karşı küllî bir tepki vardır ya; ben yine de bu mevzuda ‘amalı’ cümleler kurmak istiyorum:
Tamam, Yezid’in zulmünü ilan edelim; Hz. Hüseyin (r.a.) gibi “Cennet gençlerinin efendisi” ve Allah Resulü’nün (a.s.m) gözbebeği olan bir zâta reva görülenleri unutmayalım; bu mevzuda safımızı belli edelim…
Olanları asla tasvip etmeyelim; her Kerbelâ yıldönümünde içimizdeki acıyı tazeleyelim; sebep olanları Allah’a havale edelim.
‘Ama’ bir şey daha yapalım; hâdiseleri salt İslâmî bir bakışla ve hakikati rencide etmeden değerlendirelim.
Arıza nerede mi?
Evvela arıza, Yezid ve Emevî düşmanlığını her vesileyle köpürten ve bu mantığı Sahabe’yi de hedef tahtasına oturtacak şekilde şümullendiren Şia tezlerine malzeme olmakla ortaya çıkıyor.
Yezid ve onun üzerinden Hz. Muaviye etrafında oluşturulan ‘lânet halkası’nın tarafgir bir tarih kurgusundan beslendiğini neden aklımızdan çıkartıyoruz?
Sadece bir örnek: “Amr b. As, Hicrî 49’da vefat eden Hz. Hasan’ın (r.a.) ölümünü haber aldığında, sevinçle Hz. Muaviye’nin huzuruna gidip ‘müjdeyi’ vermiş.” Kim söylüyor bunu? Şiî tarafgirliğiyle maruf İbn A’sem, el-Fütuh adlı eserinde… Ama ilginç bir şey var eklenmesi gereken: Hz. Hasan’ın ölümünü müjdelediği söylenen Amr b. As, Hz. Hasan’dan önce vefat etmiş!
Bahsi uzatmak istemiyorum. Kerbelâ hadisesinin yaşanan boyuta gelmesinde Yezid’in dahlinin ne kertede olduğu tarihçiler arasında ihtilaflı bir konudur. Meseleyi objektif bir kalemden okumak isteyenlere, Ünal Kılıç’ın Kayıhan Yayınları’ndan çıkan “Tartışmaların Odağındaki Halife, Yezid b. Muaviye” adlı değerli çalışmasını önerip geçelim.
Arıza bununla sınırlı kalsa iyi… Meselenin bugüne bakan ve tarihî yanından daha önemli olan bir boyutu da var.
Günümüz ‘İslâmcılarının’ siyasi tezlerine önemli ölçüde şekil veren istibdat karşıtlığı ve hürriyetçilik söylemi, işbu Yezid karşıtlığından oldukça verimli malzemeler üretiyor.
Yezid’in şahsında bir kalıba oturtulan despotluk, zulüm, fikir özgürlüğünü baskılama vb. gibi hususiyetler, çoğu zaman bugünkü İslâmî (!) siyaset teorisinin en başta tukaka ettiği argümanlar olarak karşımıza çıkıyor.
Ve ilginçtir, en önemli vurgusu ‘istibdada itiraz’ olan, İslâm’ın siyasete dönük hükümlerinin devre dışı kalmasını ise ısrarla görmezden gelen bir bakış bulanıklığı tahkim olunuyor.
Yezid’in zulmü, ahkâmın ilgasından daha tehlikeli görülüyor.
Kulların hukukunun, Hukukullah’ın önüne geçirilmesi, İslâmcı siyaset olarak pazarlanıyor.
Bu fikrî keşmekeş de son tahlilde yine kavram kargaşasından besleniyor.
Neye istibdat, kime müstebit dediğimiz de belli değil; ‘demokrasi=şura’ denklemini nereden kotardığımız da…
Hz. Ömer (r.a.), müteşabih ayetleri diline dolayıp sağda solda zikreden birini, kafasına sopayla vurarak cezalandırmıştı.
Sormak gerekiyor: Bugün bize ârız olan algıya göre, Hz. Ömer de mi müstebitti!?

Murat TÜRKER
————————–—————–
Bir rivayete göre de, hz.hüseyinin başını yezide getiren katil , ” dunyanın en iyi insanının kellesini sana getirdim” demişti. Bunun üzerine, yezid ağlamış ve lanet ederek şöyle demiştir;
” madem dünyanın en iyi insanı neden öldürdün”.
Eba eyyüb el ensarı r.a istanbula sefere gelirken yezidin komuta ettiği ordunun içinde bir neferdi.
Hz. Ömer de mescidde öldürülmedi mi?
Hz. Osman da kuran okurken öldürülmedi mi?
Neden bu cinayetler gündeme gelmiyor da her sene hz.hüseynin şehadeti gündeme getirilerek bu olay üzerinden sahabeye sövgü seansları düzenleniyor.
Tüm bunlardan anlaşılıyor ki, konu ihtilaflıdır.
Meselenin perde arkasından siyasetin pis kokuları gelmektedir. Yahudinin parmağına benzer bir parmak perde gerisinde görünüyor.
Bir olay üzerinden Şia ve alevilik probagandasına kapı aralanıyorsa orada durmak ve o olaya alet olmamak gerekir.
İşte ehli sünnet alimleri bunun en kolay yolunu imam şafiinin o muhteşem tavsiyesinde bulmuşlardır;
” Allah bizim ellerimizi o kanlara bulaştırmamıştır. Biz de dillerimizi bulaştırmayalım”.

Ahmet MEHMETALİOĞLU
02Eki 2017

 

Oryantalist yazar W. Montgomery WATT’ın tartışmalı kitabı “Hz. Muhammed Mekke’de”yi yayınlayan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ne bağlı Kur’an Araştırmaları Merkezi’nin (KURAMER) müdürlüğünü, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu yapıyor.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’ne bağlı Kur’an Araştırmaları Merkezi’nin (KURAMER) yayınladığı W. Montgomery WATT’ın yazdığı “Hz. Muhammed Mekke’de” kitabını büyük bir üzüntü içinde okuyunca, Kur’an Araştırmaları Merkezi’nin nasıl olup da Oryantalistlere yardımcı olduğunu sormaya başladım.

• Kuramer bu kitabı neden yayınladı?

• Şeytan âyetleriyle alakalı bölümdeki görüşlere neden hiçbir açıklama getirilmedi?

• Kitapta belirtildiği şekliyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam, âyetleri kendi düşünce ve görüşü çerçevesinde mi şekillendiriyordu?

• Adamın yazdığı kitapta bizim itikadımıza ters olan hususlarda, hiç olmazsa dipnot veya çok özet bir açıklama yapılamaz mıydı?

• Kur’an ve Sünnet (vahiy/âyet ve hadis) ölçülerine uymayan, bizim imanımızı karıştıracak kitaplarla mücadele gerekirken, zımnen âdeta destekler gibi hareket etmek bunu yapan dinî kimlik ve makamı olanlara yakışıyor mu?

• KURAMER’in maddi/manevi masrafları, imanlı insanlar tarafından karşılanmasına rağmen bu tehlikelere vesile olmak nasıl izah edilebilir?

• Eski Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış Ali BARDAKOĞLU’nun KURAMER’in müdürü olduğu halde bunlar nasıl yapılabilir?

Önce Garânik konusu ile ilgili ihtilafların pek dikkat edilmeyen bir manası üzerinde kısaca durmak istiyorum. Buradaki ihtilaf; “reddedenlerle”, “redde lüzum görmeyenler” arasındadır, aslen böyledir.

Alimlerimiz Garânik rivayetinin, imana taalluk eden bir ehemmiyet taşıyabileceği düşüncesiyle, reddi cihetini iltizam etmişlerdir. İmana taalluk eden bir ehemmiyet taşıması, burada temel esaslara aykırı olmasıdır. Bu kabil rivayetler, ancak aykırılık ifade etmezlerse ve öyle yorumlanma istidadı taşımazlarsa reddedilmezler. İtikadi meseleler o kadar ehemmiyetli ve hassastır. O halde, böyle bir rivayeti terk ve red, ihtiyata ve ilmi icaplara en uygun tavırdır (Reddin izahı kısaca budur). Bahis konusu rivayeti reddetmeyenler ise, onun ehemmiyet taşımadığı ve redde lüzum bulunmadığı kanaatindedirler. Arada nüanslar olsa bile, benimsenen temayülün umumi manası budur. Ümmetin derdiyle dertli ilim ve fikir adamları “Garânik olayı gerçek de olsa asılsız da olsa bir şey değişmez. Yani İslam’a ne bir zarar verir, ne de Peygamberimizin şanına gölge düşürür” düşüncesindedirler.

Garânik olayını kim menfi yorumluyorsa, onun reddini bizatihi kabul ve ilan etmiş demektir! Onu hem menfi yorumlayıp, hem de delil olarak kullanmanın aklen ilmen yolu yoktur. Neye dayanarak neyi ispat edecekler? Böyle bir şeye teşebbüs eden kendini çürütür, kendini iptal eder. Zayıf rivayetler; kuvvetli rivayetlerin teyidiyle, yahut onlara aykırı olmamakla yaşarlar.

Ali Bardakoğlu gibiler, Kur’an-ı Kerim ile Taberi Tarihi arasında sıhhat farkı görmezler ve ‘kitaplarda var’ diyerek diyalektik yürütürler. Kafa karıştırırlar. Kuramer gibi Kur’an-ı Kerim’e hizmet amaçlı kurulmuş, bir müesseseyi, Kitabımızdaki âyetleri Peygamber Efendimizin düşünce ve görüşü çerçevesinde şekillendirdiği oryantalistlerin çizgisine Müslümanları çekince, itikatlarını, fikirlerini bozup/karıştırınca ne kazanacaksınız? İnsanımızı İslâm ile buluşturma, tebliğ, irşad gibi ‘üsveyi hasene’ halimizi canlı tutma vazifemizin böyle sonuçlanmasını mı istiyorsunuz?

Geliniz, İslam Tarihi ile Batı Tarihini mukayese ederek, tam bir objektif değerlendirme yapalım. Çarpıtılmış nadir olayları bir araya getirerek İslam Tarihini karanlık göstermeye çalışmanın ilmi haysiyet icaplarıyla en küçük bir alakası yoktur. Kitle imkanlarından engizisyon mezalimine hatta hatta ilerici reformcu Calvin’ini hafif ateş üzerinde pişire pişire bir hekimi nasıl yaktırdığına kadar, Batı’nın her şeyini döksek dinler misiniz? Var mısınız adil, dürüst, efendice bir mukayese tartışmasına? Bilgisizlikleri inatlarından, inatları bilgisizliklerinden büyük! Kur’an-ı Kerim’in asliyetine ve mahfuziyetine gölge düşürme planlanmış! Batı’nın cins adamları değil, bizimkiler âlet oluyor, çanak tutuyor. W. Montgomerery WATT’ın “Hz. Muhammed Mekke’de” kitabını Kuramer basıyor, yayınlıyor, okunmasını temin için çalışıyor. Bu sahada zihinleri karıştırmak ümidini taşıdıkları için mi?

Bu dünyadan kimler geldi geçti. Sabotaj teorisyeni olarak yetişmiş ve yetiştirilmiş nice uzmanlar gördük. Bir sürü ihanet pususu kurdular. Felsefi yorum yoluyla bazı tesirler meydana getirmeyi de başardılar. Ama hiçbiri Kur’an-ı Kerim’in asliyetine ve mahfuziyetine söyleyecek söz bulamadı.

Vahyi inkâr eden çoktur. Fakat ‘Kur’an Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği kitap değildir’ diyen çıkmamıştır. Çünkü böyle bir iddiaya akıl manidir, objektif deliller manidir. Nedir bunların iddiası? Şudur: ‘Hz. Ebubekir zamanında tedvin edilen Mushaf, sonradan yok edildi ve tahrifat yapıldı!’ Buraya mı gelinmek isteniyor? Kullanılan bazı bilgiler tamamen çarpıtma ve uydurma. Seneler öncesinde yapılan bu tercümeyi tekrar yapıp basmanın Dinimize, Kitabımıza, Müslümanların idrak ve anlayışına, Salih ameller işlemesine, İslâm tarihinin öğrenilmesine, Rasulüllah’ın hayatının bilinmesine, siyer kitaplarına katkısına bir faydası var mı? Bu gaye için kurulmuş, İlahiyata giden, ilmi çalışma yapan âlim adayı talebelerin iyi/kaliteli/vasıflı yetişmelerine, İslâm’ın entelektüelleri olmalarına ne faydası var?

Hadis sahasına daldılar, çok şey denediler. Tesirli olamadılar. Çünkü hadis, Kur’an’ın teminatı altındadır. Kur’an-ı Kerim’in asliyeti ve mahfuziyeti hadis sahasındaki tahrip taarruzlarını önce çembere alır, sonra boğar. Öyle de olmuştur. İslâm’ı tahrip etmek isteyen harap olmaktan kurtulamaz.

Siz de mi WATT gibi düşünüyorsunuz ki bunu hiç tenkit etmeden, kendi ölçülerimize göre değerlendirmeden, hiç olmazsa dipnotlarda bir açıklama yapmadan adamın kitabını neşrediyorsunuz. Garânik vesilesi ile iki âyeti Peygamberimiz, müşriklerin muhalefetini kırmak için (âyetleri kendi düşünce ve görüşü çerçevesinde oluşturmuş gibi) bunu yazabiliyorlar. Peygamber Efendimiz âyetleri tebliğ ederken, bu âyetlerin Allah’tan geldiği şeklinden, kendi zamanının şartlarına göre kendi risalet görevini yerine getirirken sanki kendi aklı ve planıyla yapıyormuş izlenimin verilmesi ne kadar doğrudur? O zaman Mekke müşrikleriyle diyalog kurmak istediği, âyetleri kendi aklı, düşüncesi, planıyla yaptığı düşüncesinin tenkit ve tahlilini yapmadan, bir açıklama veya dipnot bilgisi vermeden, VATT’ın fikirlerine ters düşmeden yayınlanması nasıl kabul edilebilir. Üstelik 29 Mayıs Üniversitesi’ne bağlı Kur’an Araştırmaları Merkezi Yayınları’nda Tercüme Eserleri Serisi’nde basılıyor.

Ayrıca Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu’nun bu kurumun Müdürü (İdarecisi), yine eski Reis Tayyar Altıkulaç’ın da fahri Başkanı olup bu Kur’an Araştırma Merkezi’ni ilk kuranlardan olduğu halde bunlar yapılabiliyor. Bu vahamete ortaklık sizler gibi ilim adamlarına yakışıyor mu? Hatta ikaz görevini yapmayan eski İstanbul Müftüsü Prof. Mustafa Çağırıcı, Prof. Hayrettin Karaman gibi ilim adamları bu vebale ortak değiller mi?

Daha yukardakiler de düşünsünler. Bu âlim adaylarının götürülmek istenen yer neresi?

Rasulüllah Efendimizin içinde bulunduğumuz “imanı koruma ve imanla öbür âleme gitme” şartlarını görürcesine ‘elde kor taşımak gibi’ buyurduğu bir dönemde başka yayınlanacak kitap kalmadı mı? Bu milletin, bu ümmetin iman/amel/ihlas istikametine hangi faaliyetiniz, hangi eserleriniz veya tercümeleriniz faydalı oluyor? Unutulan sünneti ihya, gerekmiyor mu?

Her geçen günde her yaşanan olayda, her açmazımızda, her çıkmazımızda Rasulullah Efendimizin mesajına, tebliğine, telkinine, irşadına ihtiyacımız olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Gitgide ilkesizleşen, gücün ve güçlünün zorbalıkla sözünü dinlettiği bir dünyada zulmün, ahlaksızlığın, güvensizliğin yayıldığı bir “cinnet toplumu”nun oluşturulduğu karanlıklardan ancak bir peygamberi solukla, vahyin inşa ettiği insanla aydınlığa çıkabiliriz. Kur’an ve onun pratiği (konuşanı, yürüyeni, hareket edeni) Rasulullah Efendimiz güce, kula, egosuna ve eşyaya kul olmak istemeyen her onur sahibinin aradığı tek sahici kapıdır.

Yaşar Değirmenci

02Eki 2017

 

Nurettin Yıldız: “ … Abdülhamit ne yaptı kendisi kızıyla oturup piyano dersleri yaptılar orada. Ama Aziz Mahmut Hüdai’yi çağırdı İstanbul’a tarikatını ihya etti. Kendisi girmediği tarikattan insanların istifade etmesini istedi. Aziz Mahmut’u İstanbul’a getiriyorsun piyano nasıl çalıyorsun. Aziz Mahmut Hüdayi piyanocu mu? Sarayda oturup piyano çal… Tarikat erbabı bir adamın piyanoya vakti olur mu?”
(Video arşivimizde mevcuttur. N.Yıldız ve ekibinin söylediklerinin arkasında duracak cesaretleri olmadığı için şikayetle kaldırıyorlar videoları, dolayısıyla sayfada yayınlayamıyoruz.
Dileyenler sayfa yönetimine mesaj atarak kayıtlara ulaşabilirler.)
İFTİRANIN CEVABI
Bu iftiraya nasıl cevap vereceğimizi bilemedik. Adamın biri “kurban” mevzuunu anlatıyormuş: “çocuğu olmayan Hazreti Davud, Allah’a dua etmiş, ‘ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş. Dua tutmuş, Davud, kızının adını Ayşe koymuş, gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş, Hazreti Davud kızı yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş, ‘kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş.Dinleyenlerden biri dayanamamış:
“Yahu bunun neresini düzelteyim; Hz. Davud değil Hz. İbrahim; kız değil erkek; Ayşe değil İsmail; Azrail değil Cebrail; keçi değil, koç”!
Sultan Abdülhamid’in babası zamanında piyano eğitimi aldığı doğrudur. Lakin Amcası Sultan Abdülaziz tahta geçtikten sonra tiyatro ve batı tarzı müzik de sarayda yasaklanmıştır. Ayrıca Nureddin Yıldız, yukarıdaki tarih bilgisine (!) güveniyorsa takipçileri yanmıştır. Zira Hudayi hazretlerinin İkinci Abdülhamid Han’dan asırlar evvel hüküm süren ecdadı Sultan Ahmed Han zamanında yaşadığını bile bilmiyor ve bir de ondan tarikat dersi aldığını söylüyor. Hem de konuşması boyunca bu ifadeleri te’kid ediyor. İnsanları aptal yerine koyuyor!
Günlük yaşantısına erkenden yıkanıp namazı eda ettikten sonra Kur’an ve evrad okuyarak başlayan II. Abdülhamid’in dinî duygu ve yaşantısının samimi olduğu anlaşılmaktadır. Ömründe sadece böbrek hastalığına yakalandığı vakit Cuma namazını terke mecbur kalmış, sıhhati bozulduğu halde Ramazan orucunu bırakmamış olan Sultan’ın (Ali Said, Saray Hatıraları, haz. A. N. Galitekin, İstanbul 1994, s. 32, 40, 41, 58) gizlice hacca gittiği de rivayet edilmiştir (Hasan AbdulhayKazzaz, el-EmnülleziNeîşühû, Mekke 1989, s. 391-92; Ö. F. Yılmaz, Belgelerle Sultan II. Abdülhamid Han, s. 214-215). İçki içmediği, içenlerden nefret ettiği, bütün hareketlerini İslam şeriatına uygun yapmaya gayret ettiği, tereddüt ettiği mevzuları birkaç ilim adamına sorduğu nakledilmektedir (Ali Said, a.g.e., s. 58)
Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer araştırmalarının neticesi olarak şunları kaydetmiştir: “Onun [Sultan’ın] gerek sözlü gerekse yazılı rivayetlerden, Kâdirîlik ve Şâzelîliğe kesin olarak intisap ettiği; Nakşî, Rifâî ve Halvetîlerle seviyeli bir ilişki kurduğu; [dönemindeki] Mevlevî ve Bektâşîlere ise gerek Jön Türkler ve Masonlarla ilişkileri, gerekse Sultan Reşad ile bağları neticesinde mesafeli ve soğuk olduğu söylenebilir.” (Hür Mahmut Yücer, “Sultan II. Abdülhamid Dönemi Devlet-Tarikat Münasebetleri”, Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, Editör: Coşkun Yılmaz, İstanbul 2002, s. 255)
Tarihçi Ömer Faruk Yılmaz, Belgelerle Sultan İkinci Abdülhamid Han adlı kitabına şunları yazmıştır: “Sultan Abdülhamid, Ehl-i Sünnet’emugayyir olmayan tarikat ve ilim erbabı ile sık sık görüşürdü. Ulemaya hürmet göstermek, Osmanlı sultanlarının güzel adetlerinden idi. Sultan Abdülhamid Han, Şam’da medfun bulunan Şazili şeyhlerinden Şeyh Ebuşşamat Efendi’ye, Tarihçi Ömer Faruk Yılmaz, Belgelerle Sultan İkinci Abdülhamid Han adlı kitabına şunları yazmıştır: “Sultan Abdülhamid, Ehl-i Sünnet’emugayyir olmayan tarikat ve ilim erbabı ile sık sık görüşürdü. Ulemaya hürmet göstermek, Osmanlı sultanlarının güzel adetlerinden idi. Sultan Abdülhamid Han, Şam’da medfun bulunan Şazili şeyhlerinden Şeyh Ebuşşamat Efendi’ye, tahttan indirilip Selanik’te yaşamaya mecbur edildikten sonra bir mektup yazmıştı.” (Osmanlı yayınevi, İstanbul 2000, 2. bs., s. 274-276)tahttan indirilip Selanik’te yaşamaya mecbur edildikten sonra bir mektup yazmıştı.” (Osmanlı yayınevi, İstanbul 2000, 2. bs., s. 274-276)
Ayşe Osmanoğlu’nun belirttiğine göre, Muhammed Zafir Efendi’den sonra babasının [Sultan II. Abdülhamid’in] intisap ettiği şeyhlerin başında Rıfai şeyhi Ebu’l-Hüda es-Sayyâdî ve Yahya Efendi tekkesi Kadiri şeyhi Abdullah Efendi gelir (Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdulhamid, İstanbul 1994, s. 25).

02Eki 2017

 

Hayrettin Karaman Taha Akyol’la yaptığı röpartajda demiş ki: “Muaviye’yi sevmem, … Ehl-i Beyt sevgisiyle Muaviye bir kalpte birleşmez!”

Bu kendisinin kıymetsiz görüşüdür. Zaten daha evvel “mut’a nikâhı yapanlara fasık denemez” ma’nâsında anormal sözleri sarfetmiş bu kişi başka türlü söyleseydi, herhalde şaşırırdık.

Ehl-i sünnetin bu konudaki tavrı çok açıktır ve tartışmasızdır.
İşte İmam-ı Azam ve İmam Rabbani Hazretleri’nin sözleri:

İmam-ı a’zam Ebû Hanife rahimehullah buyuruyor ki:

“Biz Resulullahın (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) Eshâbının hepsini dost ediniriz ve hiçbirini hayır dışında anmayız.” (el-Fıkhu’l-Ekber)

“Onların hiçbirinden uzaklaşmayız ve dost edinmekte hiçbirini ayırmayız.” (el-Fıkhu’l-Ebsat)

“Takva sahibi her mü’min onları sever ve her kötü münâfık da onlara kin tutar.” (el-Vasiyye)

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri rahimehullah buyuruyor ki:

“Eshâb-ı kirâmın hepsini ve Ehl-i beytin hepsini sevmek, saymak lâzımdır. Birini sevmemek, hepsini sevmemek olur. Çünkü, insanların en iyisinin sohbeti ile şereflenmek fazîleti, hepsinde vardır. Sohbetin fazîleti ise, bütün fazîletlerin üstündedir.” (59. Mektub)

Hazret-i Muâviye’yi Kötüleyenin Cezası

İmam-ı Kurtubî rahimehullah diyor ki:

“Eshab arasında birçok muhalefet ve muharebeler olmuştur. Bununla beraber hiç biri diğerinin nifakına hükmetmemiştir. Onların bu husustaki hâlleri, ahkâm babında müctehidlerin hâlleri gibidir. Ya hepsi hakka isabet etmiştir denilir, yahut isabet eden bir tanesidir. Fakat hata eden mazur olur. Çünkü o reyine ve zannına göre muhataptır. İşte bunlardan birine meâzallah bir şeyden dolayı buğzeden kimse âsî olur; tevbe etmesi gerekir.”

Kaynak: A. Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez Yayınevi, 1983; c.1, Bab:33, s.345.

İmam-ı Malik rahimehullah diyor ki:

“Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem Eshabından birine, mesela Ebû Bekr’e veya Ömer’e veya Osman’a veya Mu’âviye’ye veya Amr ibni Âs’a radıyallahü anhüm söven ve onları kötüleyen bir kimse, eğer yoldan çıkdılar, kâfir oldular dedi ise, bu kimseyi öldürmelidir. Yok eğer başka bir ayıb ve kusur ile kötüledi ise, şiddetli dövmelidir.”

Kaynak: İmam-ı Rabbâni, Mektubat; ayrıca bkz. Kâdî Ebu’l-Fadl İyaz, Şifa-i Şerif, Bedir Yay., s. 725.

Şeyhülislâm Ebussu’ud Efendi’nin fetvalarında diyor ki:

488. Mes’ele: “Muâviye hayırlı kişi değildir” dese, şer’an Zeyde ne lâzım olur?

Elcevap: Ta’zîr olunur.

489. Mes’ele: Sahâbe-i kirâmdan Muâviyeye lâ’net eden Zeyde şer’an ne lâzım olur?

Elcevap: Ta’zîr-i beliğ ve hapis lâzımdır.

Kaynak: Mecmu’a-î Fetevâ. Ayrıca bkz. Muhammed Hâdimî, Berika, Kahraman Yayınları, c.2, s. 161.

Hâfız İbni Hacer-i Mekkî rahimehullah naklediyor:

“Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi teâlâ aleyh, huzurunda Hazret-i Muâviye’yi gıybet eden bir kişiye üç kırbaç vurdurdu.”

Kaynak: Es-Savaikul-Muhrika, Bedir Yayınevi, s. 471.

Daha fazla bilgi için bkz. Kâdî Ebu’l-Fadl İyaz, Şifa-i Şerif, Bedir Yay., s. 724-728. Kitabın bu bölümünün başlığı şöyledir: “Peygamberin sallallahü aleyhi ve sellem Ehl-i beytine, Âline, Ezvacına ve Eshabına sövmek, onlara noksanlık isnad etmek haramdır, bunu işleyen mel’undur”

Derleyen: Murat Yazıcı

29Eyl 2017

Adı, Muhammed bin Ebu Bekir, künyesi Ebu Abdullah, lakabı Şemsüddin’dir. İbn-i Kayyım el Cevziyye ismi ona, Şam’da bulunan Cevziyye Medresesinin kayyımının oğlu olduğu için verilmiştir. 1292 yılında Şam’da doğup, 1350 yılında yine Şam’da vefat etti. Evvelden yüksek ilimlere sahip olması fikirlerinin bozulmasına engel olmadı. İbn-i Teymiyye’nin talebesi idi ve tek rehberi oydu. Bütün eserlerinde onu kaynak göstermiştir. Eserleri; İ’lam’ül Muvakkiin, Zat-ül Mead, Tefsir’ül Fatiha, El Miftah, Bedai-ül Fevaid. Eserlerinde felsefecilere, Hıritiyanlara ve Yahudilere karşı mücadele vermişsede hatalarının büyük olması sebebiyle Ehl-i Sünnet dışına çıkmıştır. Evvelce reddiye yazdığı felsefecilerin etkisinde kalmıştır.

İbn-i Kayyım, Bedai-ül Fevaid adlı eserinde öyle der: “Allahu Teâla, arş ve kürsi semadadır.” Bu sözüyle hocası İbn Teymiyye’yi taklit etmiş ve Allah’a mekan isnat etmiştir. İbnu’l-Kayyım tarafından kaleme alınmış olan, el-Kasîdetu’n-Nûniyye adıyla maruf 6.000 kadar beyitten oluşan manzum eser, teşbih ve tecsim içeren ifadeleri sebebiyle Takiyyuddîn es-Sübkî’nin tenkidine maruz kalmıştır. es-Seyfu’s-Sakîl fi’r-Redd alâ İbn Zefîl adlı bu tenkit, “Selef Akîdesi” adı altında yayılmaya başlayan akımın tesirini kırmak maksadıyla 1937’de Mısır’da el-Kevserî merhumun kıymetli ta’likleriyle birlikte basılmıştır. O, akîdede, rahatlıkla, “zayıf”, hatta “uydurma” hadisleri delil olarak ileri sürebilmektedir. Ve İbn-i Kayyım El Cevziyye de şeyhi gibi Cehennemin ebedi olmadığını iddia etmiştir. “Cennet nimetleri sonsuz ise de kafirlere Cehennem’de azap sonsuz değildir.” Bu görüşü onlardan evvel, Cehm bin Safvan, onlardan sonra da Mustafa İslamoğlu serdetmişlerdir. Ve başka hiçbir kaynak bu söylediklerini iddia etmemiştir. Hatta bu, daha İbnu’l-Kayyım hayattayken yapılmıştır. Pek çok alim tarafından “müctehid” olduğu söylenen Takiyyüddin es-Sübkî, el-İ’tibâr bi Bekâi’l-Cenneti ve’n-Nâr adlı eserinde Hadi’l-Ervâh’taki hatalı yaklaşımı açık biçimde gözler önüne sermiştir.

İbn-i Kayyım, Za’dul Mead adlı eserinin önsözünde, gök ile yer arasındaki faziletler bahsinde: “Göğün Allah’a yakın olmasından başka bir fazileti yok ise de, bu ona kâfidir.” diyor.

Aynı mesele için bir başka eserinde: “Göğün yerden faziletçe üstün tutulmasının sebebi, orada Allahu Teâla’nın bulunması, Arş’ı ve Kürsî’sinin orada olmasıdır. Bu göğün yerden daha faziletli olmasına kâfidir.”

Şeyhini ve kendisini bir çok alim tenkit etmiş ve reddiyeler kaleme almıştır. İmam Zehebî, “el-Mu’cemu’l-Muhtass”ta İbn-i Kayyim hakkında şöyle demektedir: “Hadis ve bir takım Hadis ricâli ilmiyle meşgul oldu. Fıkıhla da meşgul olur ve takririni iyi yapardı. Nahivle meşgul olur, onu öğretirdi. İki asılda da meşgul olurdu. Halîl (İbrahim) Aleyhisselâm’ın kabrini ziyaret etmek için yolculuk yapmaya karşı olan inkarı yüzünden bir müddet hapsedildi. Sonra ilimle meşgul olmak için meclisin baş köşesine oturdu ve ilmi yaydı. Lâkin O, görüşünü beğenen, her meselede çok cüretli olan biridir.”

İbn-i Hacer, ed-Dürerü’l-Kâmine’de şöyle demektedir: “O’na, İbn-i Teymiyye sevgisi gâlip geldi. O kadar ki, O’nun sözlerinin hiç birinden dışarı çıkmaz, hatta bunların tamamında ona yardımcı olurdu. İbn-i Teymiyye’nin kitablarını tehzîb eden (ayıklayan) ve ilmini yayan O’dur. Zelîl hâle düşürüldükten, kuru hurma dalı ile ona vurularak deve üzerinde dolandırıldıktan sonra İbn-i Teymiyye ile beraber tutuklandı. İbn-i Teymiyye ölünce tutukluluktan kurtarıldı. İbn-i Teymiyye’nin fetvâları sebebiyle bir başka defa da imtihan geçirdi. Asrın(ın) âlimleri aleyhinde konuşur, onlar da onun aleyhinde konuşurdu.”

İmâm Kevserî olarak şöyle diyor: “İbn-i Kayyim yaşarken de öldükten sonra da, Şeyhini bütün şâz/doğru olana muhâlif görüşlerinde ta’kib ediyor, ona uyuyor, onu hak ve batılda kör bir taklîd ile taklîd ediyordu. Her ne kadar kendini (iddialarına) delil getiriyor gibi gösterse de, bu “yapmacık deliller ileri sürme”si, Şeyhinin dediklerini, şazlarını tekrarlamaktan başka bir şey değildi. Bütün işi, karıştırmak, hile yapmak ve şu sapık düşünceleri müdâfâadan ibaretti. O kadar ki, ömrünü şeyhinin yalnız kaldığı düşünceler etrafında gürültü çıkarmakla tüketti… Her ne kadar mantıkçı ve felsefecilerin görüşlerini bol bol aktarsa da, aklî ilimlerden nasibi yoktu. Düşüşünün ve çelişkisinin nerelere vardığı, “Şifâu’l-Alîl”ini ve “Nûniyye”sini okuyana açıkça gözükecektir. “Hâlik” (en ağır şekilde cerh edilmiş râviler için kullanılan bir tabirdir. Böyle râvilerin rivayetleri hiçbir surette alınmaz) ravileri methetmesi de, ricâl ilminin olmadığının delillerindendir. Ne Hüseynî, ne İbn-i Fehd ve ne de Süyûtî “Tabakatü’l-Huffâz”a yazdıkları Zeyl’ler’de O’nu “(hadis) hafızlar(ı)” arasında saymadılar. “Zâdü’l-Meâd” ve başka kitaplarındaki, okuyanların hoşuna giden “hadisle alakalı bahisler”, yanında bulunan, hadis âlimlerine âit kıymetli eserlerden araklamadır, kesilip alınmadır. Kutbuddîn el-Halebî’nin “El-Mevridü’l-Henî Siyerü Abdi’l-Ğenî”si ve benzeri eserleri gibi. İbn-i Hazm’ın “el-Muhallâ”sı ve “el-İhkâm”ı, İbn-i Abdi’l-Berr’in “et-Temhîd”i olmasaydı, “İ’lamü’l-Muvakkıîn”deki tafralara ve muğalâtalara imkân bulamazdı. Şeyhi ile beraber nice defa tevbeye çağrıldı ve tazir gördü.”

http://dintahripcileri.com/ibn-i-kayyim-el-cevziyye/

29Eyl 2017

 

Hazret-i Ebubekir hakkında Ehl-i Sünnetin inançları, görüşleri, fikirleri şunlardır:

1- Bu zat, Peygamberlerden (hepsine selam olsun) sonra insanların en hayırlısıdır.

2- Evliyaurrrahmanın en büyüğüdür.

3- Hulefa-i Râşidî’nin birincisidir ve o dört kişinin mânevî rütbe olarak büyüğüdür.

4- Efendimize inanmak, onu desteklemek, onun dinini ve Kitabını savunmak için en büyük fedakarlığı yapmıştır.

5- Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın mağara arkadaşıdır, Kur’an’da övülmüştür.

6- O bir ihlâs kahramanıdır.

7- Âdil ve râşittir.

8- Çok yüksek bir ahlak karaktere sahiptir.

9- Hakkındaki bütün tenkitler ve iftiralar geçersizdir, yalandır, iftiradır, çarpıtmadır, hezeyandır.

10- Peygamberlerden sonra Sıddıkiyet makamının en üst derecesindedir..

11- Ehl-i Sünnet’in müctehid imamları, allameleri, büyük alimleri ve faqihleri, zamanların kutubları ve gavsları, müceddidler, müfessirler, muhaddisler, Dinin Hücceti makamındaki ulu zatlar Hz. Ebubekir’e büyük saygı beslemişler, onu rencide edecek beyanlardan, tenkitlerden uzak durmuşlardır.

12- Hz. Ebubekir’i tenkit ve tahkir etmek, Resul-i Kibriya efendimizi (Salat ve selam olsun ona) üzer, ona eza verir.

Böyle bir şeyden Allahü Teala hazretlerine sığınırız.

Kur’an ve Sünnet yolundan giden derecesi yüksek kamil Müslümanlar Hz. Ebubekir’e ve Ashab-ı Kirama asla dil uzatmazlar.

İslam’ın ana caddesi ve Sevad-ı Âzam olan Ehl-i Sünnet, camilerine Hulefa-i Râşidî’nin, isimlerini levha olarak yazıp koymuşlardır.

Cenab-ı Hak bütün mü’minleri, Efendimize eza verecek sözlerden ve yazılardan, başta Hz. Ebubekir olmak üzere Hulefa-i Râşidîne ve Ashab-ı Kirama saygısızlık etmekten muhafaza buyursun.

Bir kimse ki, Hak Teala ve Tekaddes hazretleri ondan razı olmuş, Resulullah ondan razı olmuş, Ehl-i Kur’an ve Sünnet ondan razı olmuş, evliyaurrahman ondan razı olmuş; bize düşen de ondan razı olmak ve kendisine hürmet etmektir.

Hiçbir alimin, ilmi ne kadar fazla olursa olsun, Hz. Ebubekir’i tenkit etme hak ve salahiyeti yoktur. Zaten ilmi, irfanı, idraki, insafı olanlar Siddiyk efendimizi tenkitten ve tahfiften hayâ ederler.

Böyle bir şey büyük had nâ şinaslık (kendini bilmezlik) olur.

Alim bir kimsenin beyanlarında ve yazılarında doğruların bulunması, onun hatalarını ve yanlışlarını mazur göstermez. Allah cümlemize adalet, insaf, edeb ve büyüklere merbutiyet nasib buyursun.

Mehmet Şevket Eygi